Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiskanauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I):

  1. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – 2 etaty,
  2. nauczyciela języka polskiego – 1 etat,
  3. nauczyciela matematyki – 1 etat.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

Zał. 1 - 3 – ogłoszenia o konkursach

Zał. 4 – wzór oświadczenia