Nabór kandydatów do prac związanych z organizacją egzaminów 2019

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zatrudni około 30 osób w miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu oraz około 10 osób w lipcu, sierpniu (z przerwami pomiędzy kolejnymi umowami) przy pracach związanych z organizacją egzaminów, w tym komputerową weryfikacją danych, pracami administracyjno-biurowymi oraz związanymi z przenoszeniem dokumentacji egzaminacyjnej.

Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy:

  • wiek: minimum 19 lat (mogą być to osoby uczące się, ale nie zdające egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego w 2019 roku),
  • wykształcenie: minimum zawodowe,
  • biegła umiejętność obsługi komputera,
  • brak przeciwwskazań do prac przy podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów (do 11 kg).

Pierwszym etapem naboru będzie wyłonienie osób posiadających predyspozycje do pracy w charakterze weryfikatora.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o zarejestrowanie się pod adresem:

https://serwis.oke.jaworzno.pl/weryfikatorzy/index.php

W terminie wybranym w formularzu zgłoszeniowym* w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie zostanie przeprowadzone szkolenie oraz sprawdzenie predyspozycji kandydata.

O wynikach kwalifikacji i zamiarze zawarcia umowy oraz zakresie prac objętych umową wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 *Informujemy, że:

  1. Administratorem tej bazy danych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Adama Mickiewicza 4.
  2. Dane są przetwarzane w celu przygotowania umów zleceń.
  3. Dane nie są udostępniane innym podmiotom.
  4. Dane zarejestrowane w bazie zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.