Komunikat w sprawie szkolenia uzupełniającego dla egzaminatorów maturalnych z języka angielskiego

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w nowej formule od 2015 r.

W szkoleniach mogą wziąć udział egzaminatorzy, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tego typu doszkoleniach. Szkolenie odbędzie się w terminie 12-14.04.2019 r.

Szkolenie jest trzydniowe i szczegółowe informacje znajdą Państwo w Serwisie dla Egzaminatorów. Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na szkolenie poprzez swoje konto w Serwisie dla Egzaminatorów. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z informatyki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z informatyki w terminie 30-31.03. oraz 6.04.2019 r. w Sosnowcu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 032 784-16-05 oraz:

1.      zalogowanie się w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów,

2.      wygenerowanie odpowiedniego wniosku na szkolenie,

3.      niezwłocznie przesłanie kompletu wymaganych dokumentów do OKE w Jaworznie.

Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z Serwisu dla kandydatów na egzaminatorów znajdują się na stronie internetowej OKE w Jaworznie w zakładce Serwisy: http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/serwisy/dla-kandydatow-na-egzaminatorow

Osoby, które przesłały już wnioski, powinny zaktualizować swoje dane w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów oraz potwierdzić udział w szkoleniu.

EGZAMIN MATURALNY – komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów.

Do 31 marca br. w Serwisie dla egzaminatorów została przedłużona możliwość zgłaszania się do oceniania prac po egzaminie maturalnym.

Prosimy Państwa o zalogowanie się do Systemu EGZAMINATOR  (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować.

Proszę sprawdzić poprawność swoich danych i wprowadzić zmiany, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostały podane przez koordynatora na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator uwzględni udział Państwa w szkoleniu na platformie Moodle – szkolenie trwać będzie od 31 stycznia do 31 marca br.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – sprawdzanie prac egzaminacyjnych – kwiecień 2019 r.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty,

do 31 marca br. w Serwisie dla egzaminatorów została przedłużona możliwość zgłaszania się do oceniania prac egzaminacyjnych z języka polskiego i języka angielskiego.

Prosimy o zalogowanie się do Systemu Egzaminator (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować oraz sprawdzenie poprawności danych i wprowadzenie zmian, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostaną podane Państwu przez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator weźmie pod uwagę udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym egzaminu (obowiązuje tylko Egzaminatorów egzaminów gimnazjalnych) oraz udział w szkoleniu na platformie Moodle (od 15 stycznia do 31 marca br.).

DECYZJE O WPISIE DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

Szanowni Państwo Egzaminatorzy, uprzejmie informujemy, że OKE w Jaworznie przechodzi na wersję elektroniczną decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów wszystkich typów. Decyzje będą zamieszczane na Państwa indywidualnych kontach w Serwisie dla Egzaminatorów w formie dokumentu elektronicznego i będą podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W dniach od 15 do 28 lutego 2019 roku zostaną zamieszczone nowe decyzje na kontach dotychczasowych egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego, którzy z mocy ustawy uzyskali wpis do ewidencji egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.

Począwszy od dnia 25 lutego na Państwa kontach będą umieszczane decyzje o wpisach do ewidencji uzyskane w trakcie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów od dnia 1 września 2018 roku (w kolejności odbywania się szkoleń).