Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie planuje uruchomienie w 2018 r. cyklu szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z następujących przedmiotów: 

  1. Język polski
  2. Matematyka
  3. Języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski

Zainteresowane osoby powinny:

  1. zalogować się w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów,
  2. wygenerować odpowiedni wniosek na szkolenie,
  3. niezwłocznie przesłać komplet wymaganych dokumentów do OKE w Jaworznie tradycyjną pocztą.

Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z Serwisu dla kandydatów na egzaminatorów znajdują się na stronie internetowej OKE w Jaworznie w zakładce Serwisy (link poniżej).

Przy tworzeniu grup szkoleniowych będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 9 marca br.

Uwaga! Nauczyciele, którzy do 2016 r. pełnili funkcję egzaminatora sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej, a obecnie chcą uzyskać uprawnienia egzaminatora do nowego egzaminu ósmoklasisty powinni złożyć wniosek na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów z kompletem wymaganych dokumentów zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Szkolenia z ww. przedmiotów zostaną zaplanowane w II połowie roku kalendarzowego.

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/serwisy/dla-kandydatow-na-egzaminatorow