OCENIANIE PRAC UCZNIOWSKICH PO EGZAMINIE MATURALNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE POPRAWKOWYM – SIERPIEŃ 2018 R.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminów maturalnych,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów oceniających prace egzaminacyjne. W terminie od 1 do 8 sierpnia br. w Serwisie dla egzaminatorów zostanie uruchomiona możliwość zgłaszania się do oceniania prac egzaminacyjnych z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Prosimy o logowanie się do Systemu Egzaminator (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów).

Informacja o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostanie przekazana Państwuprzez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów spośród zgłoszonych egzaminatorów koordynator weźmie pod uwagę udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym nowej formuły egzaminu oraz udział w szkoleniach na platformie Moodle.

Prosimy Państwa o sprawdzenie poprawności danych zapisanych w serwisie i ich uaktualnienie.