SZKOLENIA ZAWODOWE - Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów zawodowych

Szanowni Państwo,

OKE w Jaworznie planuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach:

  • Technik informatyk
  • Technik mechanik
  • Technik mechatronik
  • Technik pojazdów samochodowych

Zainteresowane osoby powinny:

  1. zalogować się w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów
  2. wygenerować odpowiedni wniosek na szkolenie
  3. niezwłocznie przesłać komplet wymaganych dokumentów do OKE w Jaworznie tradycyjną pocztą.

Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z Serwisu dla kandydatów na egzaminatorów znajdują się na stronie internetowej OKE w Jaworznie http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/serwisy/dla-kandydatow-na-egzaminatorow

O utworzeniu grupy szkoleniowej będzie decydować liczba wniosków z danego przedmiotu oraz kolejność zgłoszeń. Zaproszenia na szkolenia do zakwalifikowanych kandydatów będą wysyłane smsem, mailem i poprzez Serwis, na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia. Udział w szkoleniu, po otrzymaniu zaproszenia, należy potwierdzić poprzez Serwis dla kandydatów na egzaminatorów.

Dyrektor

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w Jaworznie

Robert Wanic