Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że od 28 września br. rozpoczyna się cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z następujących przedmiotów:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski

Zainteresowane osoby powinny:

  1. zalogować się w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów
  2. wygenerować odpowiedni wniosek na szkolenie
  3. niezwłocznie przesłać komplet wymaganych dokumentów do OKE w Jaworznie tradycyjną pocztą.

Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z Serwisu dla kandydatów na egzaminatorów znajdują się na stronie internetowej OKE w Jaworznie - link tutaj http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/serwisy/dla-kandydatow-na-egzaminatorow

Przy tworzeniu grup szkoleniowych będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zaproszenia na szkolenia będą wysyłane, smsem, mailem i poprzez Serwis, na dwa tygodnie przed planowanym terminem z informacją o miejscu i terminie. Udział w szkoleniu, po otrzymaniu zaproszenia, należy potwierdzić poprzez Serwis.

Uwaga! Nauczyciele, którzy do 2016 r. pełnili funkcję egzaminatora sprawdzianu, a obecnie chcą uzyskać uprawnienia egzaminatora egzaminu ósmoklasisty powinni również złożyć wniosek na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów z kompletem wymaganych dokumentów.

O terminie szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego zostaną Państwo poinformowani w kolejnym komunikacie.