KONFERENCJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zapraszam dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty oraz przedstawicieli: organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje przeprowadzane od 21 do 24 października 2019 r. w Bielsku- Białej, Częstochowie, Katowicach, Rybniku, Sosnowcu.

                                                                                                                 Robert Wanic                              

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Do pobrania Harmonogram konferencji