Konferencje dotyczące przeprowadzenia Egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszam dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty oraz przedstawicieli: organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje przeprowadzane w dniach od 9 do 11 marca 2020 r. w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach, Rybniku, Sosnowcu.

 

                                                                                                                 Robert Wanic                              

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Harmonogram konferencji