INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Termin wnoszenia opłat za egzamin maturalny w sesji MAJ 2020 wyłącznie od 1 stycznia do 7 marca 2020 r.

 

Zwolnienie z opłaty1)

Z opłaty mogą być, za zgodą dyrektora komisji, zwolnione osoby, których dochód albo dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty2) 674,00 zł netto.

W celu zwolnienia z opłaty należy3):

 1. W terminie do 31 grudnia 2019 r. złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście: Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny - Załącznik 26 z Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym2019/2020.
 2. Dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:
  1. Oświadczenie o liczbie członków pozostających we wspólnym gospodarstwie Formularz do Załącznika 26,
  2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych, np. zasiłku rodzinnego
  3. Zaświadczenie o wysokości dochodów
  4. Dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy (bez pobierania zasiłku).

1) Podstawa prawna:  art. 44zzq. ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  [tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 r. poz. 1481]

2) Podstawa prawna:  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220, ze zm.] oraz w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497), tj. 674,00 zł netto.

3) Podstawa prawna:  § 78. ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. [Dz.U. 2016 poz. 2223 ze zm.]

Arkusze maturalne 2019

Pliki w formacie PDF  

 

Formuła do 2014
Formuła od 2015
Język polski - 6 maja
MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-192 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Matematyka - 7 i 9 maja
MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język łaciński i kultura antyczna - 7 maja
 
MKL-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język angielski - 8 maja
MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-192 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-192 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Filozofia - 9 maja
 
MFI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Biologia - 10 maja

   MBI-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

   MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

   MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
 
Wiedza o społeczeństwie - 10 maja
MWO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Chemia - 13 maja
  MCH-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
  MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Informatyka - 13 maja
MIN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część I
MIN-P2_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
Język niemiecki - 14 maja
MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Geografia - 15 maja
MGE-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza
Historia sztuki - 15 maja
 
MHS-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język rosyjski - 16 maja
MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) transkrypcja + zasady oceniania
MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język francuski - 17 maja
 
MJF-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Fizyka/fizyka i astronomia - 20 maja
 MFA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
 MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Historia - 20 maja
MHI-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język hiszpański - 21 maja
 
MJH-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski - 22 maja
 
MJW-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język litewski - 23 maja
 
MOL-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język kaszubski - 23 maja
 
MOK-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język łemkowski - 23 maja
     MOZ-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język białoruski - 23 maja
 
MOB-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
Język ukraiński - 23 maja
 
MOU-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia muzyki - 23 maja
 
 
 MHM-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
 
 
 

Arkusze maturalne 2018

 

Pliki w formacie PDF  

 

Formuła do 2014
Formuła od 2015
Język polski - 4 maja
MPO-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-182 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Matematyka - 7 i 9 maja
MMA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MMA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język łaciński i kultura antyczna - 7 maja
 
MKL-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język angielski - 8 maja
MJA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
JA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA-R2_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-182 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-182 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-182 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Filozofia - 9 maja
 
MFI-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Biologia - 10 maja
 MBI-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
 
 MBI-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
 
Historia sztuki - 10 maja
 
MHS-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Wiedza o społeczeństwie - 11 maja
 MWO-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
 MWO-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
 MWO-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Informatyka - 11 maja
MIN-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz część I
MIN-P2_1P-182 poziom podstawowy - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
Fizyka / fizyka i astronomia - 14 maja
MFA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Geografia - 14 maja
MGE-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza
Język niemiecki - 15 maja
MJN-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-182 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Chemia - 16 maja
MCH-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Historia - 16 maja
MHI-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język rosyjski - 17 maja
MJR-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język francuski - 18 maja
 
MJF-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania 
MJF-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-182 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język hiszpański - 21 maja
 
MJH-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-182 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski - 22 maja
 
MJW-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język kaszubski - 23 maja
 

MOK-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język litewski - 23 maja
 
MOL-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język łemkowski - 23 maja
 

MOZ-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język białoruski - 23 maja
 

MOB-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński - 23 maja
 

MOU-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MOU-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Historia muzyki - 23 maja
 
 
 MHM-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania 
 MHM-R1A1P-182 przykłady nutowe
 
 
 

Arkusze maturalne 2017

Pliki w formacie PDF  

Formuła do 2014
Formuła od 2015
Język polski
MPO-P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MPO–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MPO–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MPO–P1_7P–172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Matematyka
MMA–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MMA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MMA–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MMA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język angielski
MJA–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcjazasady oceniania
MJA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część 1.zasady oceniania
MJA–R2_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcjazasady oceniania
MJA–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
MJA–P1_7P–172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszącychzasady oceniania
MJA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
MJA–R1_7P–172 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszącychzasady oceniania
MAD–R1_1A–172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
Język łaciński i kultura antyczna
 
MKL–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
Wiedza o społeczeństwie
MWO–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MWO–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
MWO–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
Historia muzyki
 
 
  MHM-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
  Przyklady_nutowe.PDF poziom rozszerzony – przykłady nutowe do wybranych zadań
 
Język niemiecki
MJN–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcjazasady oceniania
MJN–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN–R2_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja +  zasady oceniania
MJN–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
MJN–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND–R1_1N–172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Fizyka
 
   MFA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
   MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 
   MFA–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia sztuki
MHS–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia
MHI–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
MHI–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Informatyka
MIN–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN–P2_1P–172 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
Biologia
MBI-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Filozofia
 
MFI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Chemia
MCH–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkuszzasady oceniania
MCH–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
MCH–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkuszzasady oceniania
Geografia
MGE–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza
MGE–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza
Język rosyjski
MJR–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcjazasady oceniania
MJR–P1_1P–172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcjazasady oceniania
MJR–R1_1P–172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język francuski
 
MJF-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język hiszpański
 
MJH-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski
 
MJW–P1_1P–172 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja + zasady oceniania
MJW–R1_1P–172 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja + zasady oceniania
Język litewski
 

MOL-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MOL-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński
 

MOU-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MOU-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język białoruski
 

MOB-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MOB-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język kaszubski
 

MOK-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski
 

MOZ-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

 
 

EGZAMIN MATURALNY

 

Komunikaty

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Aktualizacja z 26.08.2019 r.:

  

Druki deklaracji

 

 • Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. - Załącznik 1a
 • Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych. - Załącznik 1b
 • Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).- Załącznik 1c
 • Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. - Załącznik 1d
 • Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.  - Załącznik 1e

Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu

Informatory

Egzamin maturalny w "nowej" formule (od roku 2015)

 • Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 [PRZEJDŹ DO]

 

Egzamin maturalny w "starej" formule (do roku 2014) [pliki  i zip icon]

 

Arkusze egzaminacyjne

 

Arkusze maturalne 2019
Arkusze maturalne 2018
Arkusze maturalne 2017
Arkusze maturalne 2016
Arkusze maturalne 2015
Arkusze maturalne 2014
Arkusze maturalne 2013
Arkusze maturalne 2012
Arkusze maturalne 2011
Arkusze maturalne 2010
Arkusze maturalne 2009
Arkusze maturalne 2008
Arkusze maturalne 2007
Arkusze maturalne 2006

Wglądy do prac maturalnych

Rok szkolny 2018/2019:

(+ Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej)