Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Adama Mickiewicza 4
43-600 JAWORZNO

tel. (32) 784 16 00, (32) 616 33 99, (32) 752 51 00

 sekretariat dyrektora - (32) 784 16 01,  faks - (32) 784 16 08