Rok 2000

Liczba spotkań w 2000: 72
Liczba uczestników spotkań w 2000: 4569
 

Data Miejsce Liczba uczestników Tematyka - rodzaj spotkania Prowadzący/ reprezentant OKE
20.12. Częstochowa 15 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z wizytatorami Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie
Organizacja sprawdzianu w szkole podstawowej oraz egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego.
Roman Dziedzic
07.12. Częstochowa 120 Konferencja pt. Mierzenie jakości pracy szkoły, referat nt. roli egzaminów zewnętrznych w zapewnieniu jakości pracy szkoły organizowanej przez WOM w Częstochowie. Jadwiga Brzdąk
07.12. Chorzów 80

Udział w seminarium dla dyrektorów szkół średnich zorganizowanym przez rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Filii w Chorzowie poświęconym nowemu egzaminowi maturalnemu w kontekście akceptacji jego wyniku jako elementu rekrutacji kandydatów na studia wyższe.

Wykorzystywanie wyniku egzaminu maturalnego do rekrutacji kandydatów na studia wyższe.

Roman Dziedzic
06.12. Częstochowa 20 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Organizacja sprawdzianu w szkole podstawowej oraz egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego.
Roman Dziedzic
01.12. Bielsko-Biała 80 Narada informacyjno-szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej
Organizacja nowego egzaminu maturalnego.
Roman Dziedzic
23.11. Katowice 2 Spotkanie z prorektorem ds. edukacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. dr hab. Józefem Bielikiem w sprawie działań uczelni związanych z akceptacją wyniku egzaminu maturalnego jako elementu rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów. Roman Dziedzic
22.11. Dąbrowa Górnicza 50 Warsztaty z nauczycielami geografii na temat: Wykorzystanie syllabusa na lekcjach geografii i zajęciach fakultatywnych. Józef Soja
21.11. Sosnowiec 30 Udział w posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Przekazanie informacji o nowym egzaminie maturalnym w kontekście akceptacji jego wyniku przez wyższe uczelnie. Roman Dziedzic
16.11. Katowice 250 Konferencja naukowo-szkoleniowa
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a egzaminy zewnętrzne.
zorganizowana przez OKE Jaworzno i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach.
Jadwiga Brzdąk
16.11 Jaworzno 250

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a egzaminy zewnętrzne.

Granice diagnozy w procesie kształcenia

Problematyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zasady przeprowadzania egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Przedstawienie wyników testów pilotażowych przeprowadzonych w szkołach specjalnych.

K. Konarzewski

M. Bogdanowicz

T. Chrostowska

E. Modrzewska

Cz. Jarosz

15.11. Rybnik 70 Narada informacyjno-szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku
Organizacja nowego egzaminu maturalnego
Roman Dziedzic
13.11. Jaworzno 10 Konferencja prasowa - stan przygotowań do wdrożenia nowego systemu egzaminów szkolnych w województwie śląskim.
Problematyka konferencji:
- szkolenie kandydatów na egzaminatorów,
- przygotowanie egzaminów próbnych,
- materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli,
- tworzenie bazy danych związanych z przyszłymi egzaminami.
Roman Dziedzic
03.11. Jaworzno 10

Konferencja prasowa.

Stan przygotowań wdrożenia nowego systemu egzaminów zewnetrznych na Śląsku.

Roman Dziedzic
16.10. Częstochowa 5 Wdrażanie systemu oceniania zewnętrznego - prezentacja dla uczestników wizyty studyjnej programu ARION Jadwiga Brzdąk
29.09. Lubliniec 60 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca nowych sprawdzianów. Cezary Lempa
28.09. Jaworzno 45 Spotkanie z doradcami i konsultantami - grupy humanistyczne. Prezentacja zagadnień nowego systemu egzaminowania - egzamin gimnazjalny Elżbieta Modrzewska
28.09. Gliwice 40 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych delegatury gliwickiej dotycząca nowych sprawdzianów. Roman Dziedzic
Iwona Różycka
27.09. Jaworzno 60 Spotkanie z doradcami i konsultantami - grupy matematyczno-przyrodnicze. Prezentacja zagadnień nowego systemu egzaminowania - egzamin gimnazjalny Elżbieta Modrzewska
27.09. Jaworzno 17 Spotkanie z doradcami i konsultantami z chemii - prezentacja zagadnień nowego systemu egzaminowania (koncepcja egzaminu, analiza wybranych standardów, zasady konstruowania zadań, wnioski z analizy pilotaży) Barbara Haszczyc
27.09. Zabrze 43 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca nowych sprawdzianów. Jadwiga Brzdąk
27.09. Ruda Śląska 50 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca nowych sprawdzianów. Cezary Lempa
26.09. Gliwice 70 Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego z delegatury gliwickiej
Formuła zadań egzaminacyjnych na Maturę 2002 (egzamin zewnętrzny i wewnętrzny)
Krystyna Cembrzyńska
25.09. Jaworzno 29 Spotkanie z doradcami i konsultantami z języka polskiego - prezentacja zagadnień nowego systemu egzaminowania (koncepcja egzaminu, analiza wybranych standardów, zasady konstruowania zadań, wnioski z analizy pilotaży) Krystyna Cembrzyńska
22.09. Częstochowa 120 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych delegatury częstochowskiej dotycząca nowych sprawdzianów. Roman Dziedzic
Jerzy Borkowicz
21.09. Pszczyna 100 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca nowych sprawdzianów Cezary Lempa
21.09. Żywiec 50 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych delegatury w Bielsku-Białej dotycząca nowych sprawdzianów. Roman Dziedzic
21.09. Jaworzno 3 spotk.
(7+5+16)
Spotkanie z doradcami i konsultantami z fizyki i języków obcych - prezentacja zagadnień nowego systemu egzaminowania (koncepcja egzaminu, analiza wybranych standardów, zasady konstruowania zadań, wnioski z analizy pilotaży) Krystyna Pilot
Aleksandra Bartmańska
Barbara Ryskalok
20.09. Jaworzno 2 spotk.
(14+17)
Spotkanie z doradcami i konsultantami z biologii i geografii - prezentacja zagadnień nowego systemu egzaminowania (koncepcja egzaminu, analiza wybranych standardów, zasady konstruowania zadań, wnioski z analizy pilotaży) Lucyna Chłodny
Józef Soja
15.09. Jaworzno 120 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych delegatury katowickiej dotycząca nowych sprawdzianów. Jadwiga Brzdąk
14.09. Cieszyn 60 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca nowych sprawdzianów Jadwiga Brzdąk
14.09. Bielsko-Biała 100 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych delegatury w Bielsku-Białej dotycząca nowych sprawdzianów. Cezary Lempa
14.09. Jaworzno 7 Spotkanie z doradcami i konsultantami z matematyki - prezentacja zagadnień nowego systemu egzaminowania (koncepcja egzaminu, analiza wybranych standardów, zasady konstruowania zadań, wnioski z analizy pilotaży) Renata Bolek
13.09. Katowice 200 Spotkanie w WOM w Katowicach z nauczycielami języka angielskiego. Prezentacja nowego systemu egzaminacyjnego z języków obcych Aleksandra Bartmańska
13.09. Jaworzno 11 Spotkanie z doradcami i konsultantami z historii - prezentacja zagadnień nowego systemu egzaminowania (koncepcja egzaminu, analiza wybranych standardów, zasady konstruowania zadań, wnioski z analizy pilotaży) Ewa Chorąży
08.09. Sosnowiec 40 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych delegatury sosnowieckiej dotycząca nowych sprawdzianów. Roman Dziedzic
Iwona Różycka
29.08. Rybnik 80 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych delegatury rybnickiej dotycząca nowych sprawdzianów. Jadwiga Brzdąk
25.08. Mikołów 50 Narada dla dyrektorów szkół podstawowych delegatury rybnickiej dotycząca nowych sprawdzianów. Jadwiga Brzdąk
29.06. Katowice 15 Udział w posiedzeniu Komisji ds. Kształcenia UŚ
Uznawanie wyniku nowej matury przez wyższe uczelnie.
Roman Dziedzic
5.06. Katowice 30 Spotkanie z liderami zespołów samokształceniowych oświatowej kadry kierowniczej szkół ("Klub Lidera").
Matura 2002
Jadwiga Brzdąk
5.06. Sosnowiec 28 Spotkanie z nauczycielami geografii delegatury sosnowieckiej Prezentacja standardów wymagań egzaminacyjnych z geografii i sposobów ich włączania do pracy na lekcjach geografii. Józef Soja
31.05. Katowice 70 Spotkanie z nauczycielami biologii szkół średnich.
Stan reformy; system zewnętrznego egzaminowania
Andrzej Folwaczny
Lucyna Chłodny
24.05. Jaworzno 6

Spotkanie zespołu kierowniczego OKE z rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeuszem Sławkiem. Czy matura 2002 może zastąpić egzamin wstępny?

Cele: przedstawienie systemu egzaminów zewnętrznych oraz nawiązanie współpracy OKE - UŚ.

Roman Dziedzic
17.05. Katowice 17

Spotkanie warsztatowe z nauczycielami geografii. Temat warsztatów

Zadania testowe a standardy wymagań egzaminacyjnych.

Józef Soja
11.05. Częstochowa 35

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z dyrektorami szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicielami WOM i organów prowadzących szkoły.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie egzaminów szkolnych.

Jadwiga Brzdąk
9.05. Racibórz 7

Spotkanie z nauczycielami geografii

Prezentacja nowego systemu oceniania zewnętrznego i miejsca geografii w tym systemie.

Józef Soja
5.05. Częstochowa 29 Spotkanie z nauczycielami geografii - prezentacja nowego systemu oceniania zewnętrznego. Józef Soja
4.05. Częstochowa 90

Narada dyrektorów częstochowskich gimnazjów.

Egzamin gimnazjalny w systemie oceniania i egzaminowania.

Roman Dziedzic
Elżbieta Modrzewska
4.05. Jaworzno 150

Narada dyrektorów gimnazjów oraz dyrektorów szkół specjalnych
i poradni psychologiczno-pedagogicznych z Sosnowca. Egzamin gimnazjalny w systemie oceniania i egzaminowania.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych a egzaminy zewnętrzne.

Egzamin gimnazjalny w systemie oceniania i egzaminowania .

Jadwiga Brzdąk
Jerzy Sewera
28.04. Gliwice 130 Roman Dziedzic
Jerzy Sewera

28.04.

Bielsko-Biała 120 Roman Dziedzic
Elżbieta Modrzewska
28.04. Gliwice 30 Roman Dziedzic

27.04.

Rybnik 460

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z dyrektorami szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie egzaminów szkolnych.

Spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół ponadpodstawowych z okręgu rybnickiego.

Egzamin gimnazjalny w systemie oceniania i egzaminowania.

Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
26.04. Jaworzno 130 Narada dyrektorów gimnazjów katowickich. Egzamin gimnazjalny w systemie oceniania i egzaminowania.
Przybliżenie nowej formuły egzaminu gimnazjalnego (istota i cele).
Określenie zadań szkoły i nauczycieli wynikających z założeń egzaminu 2002 r.

Przedstawienie konstrukcji informatora gimnazjalnego.
Roman Dziedzic
Elżbieta Modrzewska
14.04. Jaworzno 80 Narada szkoleniowo-informacyjna dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z rejonu Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.
Organizacja szkolenia kandydatów na egzaminatorów
Rola syllabusa w pracy nauczyciela i ucznia.
Roman Dziedzic
Andrzej Folwaczny
13.04. Bielsko-Biała 30 Narada szkoleniowo-informacyjna dla dyrektorów Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z rejonu Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych a system egzaminów zewnętrznych
Roman Dziedzic

6.04

Rybnik 45

Spotkanie z dyrektorami szkół specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, wizytatora MEN ds. szkolnictwa specjalnego oraz przedstawicieli ŚlKO i samorządu miejskiego i powiatowego w sprawie szkolnictwa specjalnego
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a egzaminy zewnętrzne

Jadwiga Brzdąk
22.03. Jaworzno 20

Szkolenie Rady Pedagogicznej II LO w Jaworznie
Budowa nowego systemu egzaminów szkolnych

Roman Dziedzic
22.03. Jaworzno 20 Szkolenie Rady Pedagogicznej II LO w Jaworznie
Budowa nowego systemu egzaminów szkolnych
Roman Dziedzic
18.03. Katowice 300 Spotkanie w WOM w Katowicach z nauczycielami szkół średnich
System egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych z języków obcych
Aleksandra Bartmańska
17.03. Jaworzno 25 Szkolenie Rady Pedagogicznej I LO w Jaworznie
Budowa nowego systemu egzaminów szkolnych
Roman Dziedzic
14.03. Tychy 30 Szkolenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Formuła nowego egzaminu maturalnego
Roman Dziedzic
27.01. Katowice 7 Udział w spotkaniu z rektorami śląskich uczelni zorganizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty
Standardy wymagań egzaminacyjnych
Roman Dziedzic
24.01. Katowice 10 Udział w spotkaniu z Radą Edukacyjną Śląskiego Kuratora Oświaty
Standardy wymagań egzaminacyjnych
Roman Dziedzic
7.01. Wodzisław 60 Spotkanie z dyrektorami i nauczycielami z powiatu Wodzisław.
Budowa systemu egzaminów zewnętrznych.
Szkolenie kandydatów na egzaminatorów.
Roman Dziedzic
12.01. Pszczyna 30 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.
Standardy wymagań egzaminacyjnych z matematyki a forma zadań na egzaminie maturalnym w 2002 r.
Renata Bolek
10.01. Katowice 40 Spotkanie z nauczycielami Zespołu Szkół Hutniczo-Mechanicznych w Katowicach.
Jak zostać egzaminatorem w systemie egzaminów zewnętrznych.
Jadwiga Brzdąk
10.01. Katowice 65 Spotkanie z liderami zespołów samokształceniowych oświatowej kadry kierowniczej szkół.
Specyfika egzaminów zewnętrznych, wymagania stawiane egzaminatorom.
Jadwiga Brzdąk
6.01. Katowice 12 Spotkanie z doradcami metodycznymi historii WOM Katowice.
Standardy egzaminacyjne z historii a zadania na egzaminach w 2002 r.
Jerzy Sewera
6.01. Bielsko-Biała 30 Spotkanie z konsultantami WOM w Bielsku-Białej.
Formuły sprawdzianu i egzaminów oraz standardy wymagań egzaminacyjnych.
Renata Bolek
Jerzy Borkowicz
5.01. Katowice 35 Spotkanie z konsultantami WOM w Katowicach.
Formuły sprawdzianu i egzaminów oraz standardy wymagań egzaminacyjnych.
Elżebieta Modrzewska
Andrzej Folwaczny