Rok 2001

Liczba spotkań w 2001: 141
Liczba uczestników spotkań w 2001: 12 336
 

Data Miejsce Liczba uczestników Tematyka - rodzaj spotkania Prowadzący/ reprezentant OKE
13.12. Bielsko-Biała 60 Narada dyrektorów szkół ponadpodstawowych z rejonu delegatury Bielsko-Biała
Po próbnym egzaminie maturalnym
Roman Dziedzic
6.12. Rybnik 70 Narada dyrektorów szkół ponadpodstawowych z rejonu delegatury Rybnik
Po próbnym egzaminie maturalnym
Roman Dziedzic
4-6.12. Wrocław 60

Dawne i nowe formy egzaminowania.

V Ogólnopolska Konferencja Diagnostyki Edukacujnej.

Zadania zamknięte w arkuszach egzaminu gimnazjalnego

Elżbieta Modrzewska
26.11. Katowice 200 Wystąpienie na wojewódzkiej konferencji Jakość edukacji w województwie śląskim.
Egzaminy zewnętrzne a jakość pracy szkoły.
Roman Dziedzic
23.11. Sosnowiec 40 Spotkanie z przedstawicielami uczniów klas czwartych szkół średnich
Stara czy nowa matura?
Roman Dziedzic
21.11. Bielsko-Biała 50 Spotkanie z uczniami klas czwartych oraz nauczycielami z LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
Stara czy nowa matura?
Roman Dziedzic
15.11. Bielsko-Biała 20 Spotkanie z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych a egzaminy zewnętrzne
Roman Dziedzic
15.11. Sosnowiec 30 Wyniki próbnych egzaminów maturalnych i sprawdzianów w naszym regionie. Józef Soja
10.11. Szczyrk 50 Spotkanie z dyrektorami szkół niepublicznych zorganizowane przez Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Po egzaminach próbnych
Roman Dziedzic
5.11. Katowice 90 Spotkanie z nauczycielami matematyki szkół średnich w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego
Próbna matura z matematyki - wnioski
Jadwiga Brzdąk
24.10. Katowice 11 Spotkanie z dyrektorami szkół artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej - region Górnośląski
Podsumowanie próbnej matury w szkołach artystycznych
Jadwiga Brzdąk
10.10. Bieruń 12 Udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Wstępna ocena przeprowadzonych matur próbnych 2001
Jadwiga Brzdąk
26.09. Ruda Śląska 122 Organizacja próbnego egzaminu gimnazjalnego - narady informacyjno-szkoleniowe z przewodniczącymi szkolnych zespołów egzaminacyjnych Elżbieta Modrzewska
25.09. Mikołów 22 Elżbieta Modrzewska
25.09. Wodzisław Śląski 36 Jadwiga Brzdąk
25.09. Rybnik 28 Cezary Lempa
25.09. Racibórz 24 Teresa Radziach-Fryźlewicz
Jerzy Borkowicz
24.09. Sosnowiec 93 Roman Dziedzic
24.09. Częstochowa 82 Cezary Lempa
21.09. Mysłowice 32 Teresa Radziach-Fryźlewicz
Jerzy Borkowicz
21.09. Chorzów 29 Elżbieta Modrzewska
21.09. Katowice 110 Jadwiga Brzdąk
21.09. Bytom 26 Cezary Lempa
20.09. Cieszyn 28 Cezary Lempa
20.09. Bielsko-Biała 48 Teresa Radziach-Fryźlewicz
Jerzy Borkowicz
20.09. Bielsko-Biała 40 Roman Dziedzic
20.09. Bielsko-Biała 21 Elżbieta Modrzewska
26.09. Gliwice 76 Organizacja próbnego sprawdzianu w szkole podstawowej - narady informacyjno-szkoleniowe z przewodniczącymi szkolnych zespołów egzaminacyjnych Jadwiga Brzdąk
26.09. Zabrze 76 Teresa Radziach-Fryźlewicz
26.09. Tarnowskie Góry 74 Cezary Lempa
25.09. Mikołów 40 Elżbieta Modrzewska
25.09. Wodzisław Śląski 61 Jadwiga Brzdąk
25.09. Rybnik 54 Cezary Lempa
25.09. Racibórz 46 Roman Dziedzic
Teresa Radziach-Fryźlewicz
Jerzy Borkowicz
24.09. Sosnowiec 200 Roman Dziedzic
24.09. Częstochowa 208
(3 spotk.)
Cezary Lempa
Elżbieta Modrzewska
Teresa Radziach-Fryźlewicz
21.09. Mysłowice 57 Jerzy Borkowicz
21.09. Chorzów 55 Elżbieta Modrzewska
21.09. Katowice 71 Jadwiga Brzdąk
21.09. Bytom 54 Cezary Lempa
20.09. Cieszyn 63 Cezary Lempa
20.09. Bielsko-Biała 90 Teresa Radziach-Fryźlewicz
Jerzy Borkowicz
20.09. Węgierska Górka 72 Roman Dziedzic
20.09. Bielsko-Biała 42 Elżbieta Modrzewska
17.09. Katowice 30 Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty z uczniami, rodzicami i nauczycielami w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach Jadwiga Brzdąk
14.09. Katowice 200 Spotkanie z rodzicami uczniów klas czwartych liceów zawodowych
Stara czy nowa matura?
Roman Dziedzic
12.09. Katowice 150 Spotkanie z rodzicami uczniów klas czwartych w VII LO w Katowicach
Nowa matura - przyjazny egzamin
Jadwiga Brzdąk
10.09. Katowice 35 Spotkanie z dyrektorami szkół z Klubu Lidera
Próbne egzaminy - problemy, wątpliwości i pytania
Jadwiga Brzdąk
7.09. Katowice 200 Spotkanie z uczniami klas czwartych liceów zawodowych
Stara czy nowa matura?
Roman Dziedzic
5.09. Katowice 200 Spotkanie z uczniami klas czwartych liceów ogólnokształcących
Stara czy nowa matura?
Roman Dziedzic
7.09. Katowice 50 Organizacja próbnej matury - narady informacyjno-szkoleniowe z przewodniczącymi szkolnych zespołów egzaminacyjnych Jadwiga Brzdąk
7.09. Częstochowa 44 Cezary Lempa
7.09. Bielsko-Biała 48 Andrzej Folwaczny
6.09. Sosnowiec 67 Andrzej Folwaczny
6.09. Gliwice 70 Jadwiga Brzdąk
5.09. Rybnik 51 Andrzej Folwaczny
5.09. Bytom 40 Jadwiga Brzdąk
20.06. Rybnik 100 Spotkanie z młodzieżą klas III szkół ponadpodstawowych
Nowa matura jest OK
Roman Dziedzic
20.06. Rybnik 100 Zespół Szkół Ekonomicznych i Usługowych - Spotkanie z Radą Pedagogiczną
Stan przygotowań do nowej matury
Roman Dziedzic
19.06. Katowice 100 Udział w debacie młodzieży klas III szkół ponadpodstawowych Katowic na temat matury 2002 Andrzej Folwaczny
Aleksandra Bartmańska
Krystyna Cembrzyńska
19.06. Bielsko-Biała 120

Udział w Miejskiej Konferencji Oświatowej

Co zyskasz, a co stracisz na reformie szkolnictwa średniego

Roman Dziedzic
07.06. Żory 70 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych z rejonu delegatury Rybnik Śl.K.O.
Stan przygotowań do wdrożenia nowego egzaminu maturalnego
Roman Dziedzic
06.06. Katowice 75 Konferencja dla nauczycieli biologii.
Dostosowanie pracy dydaktycznej do zmian edukacyjnych
Lucyna Chłodny
04.06. Katowice 30 Spotkanie z liderami zespołów samokształceniowych oświatowej kadry kierowniczej szkół ("Klub Lidera").
Matura 2002
Jadwiga Brzdąk
31.05.   70

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w dobie reformy systemu oświaty.

Seminarium dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz pracujących w PPP.

Zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z wprowadzeniem egzaminów zewnętrznych.

Elżbieta Modrzewska
28-30.05 Kraków 280

Teoria i praktyka oceniania zewnętrznego.

Czytać zadania.

IV Konferencja z cyklu Diagnostyka Edukacyjna.

Elżbieta Modrzewska

Cezary Lempa

29.05. Katowice 100 Spotkanie z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Abramowskiego
Debata Nowa Matura
Andrzej Folwaczny
Aleksandra Bartmańska
Renata Bolek
Józef Soja
25.05. Bielsko-Biała 120 Spotkanie informacyjne dla nauczycieli szkół średnich
Stan przygotowań do nowej matury
Roman Dziedzic
24.05. Katowice 30

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w dobie reformy systemy oświaty.

Seminarium dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zadania PPP w związku z egzaminami zewnętrznymi.

Elżbieta Modrzewska
23.05. Jaworzno 15

Spotkanie w SP 15 z nauczycielami historii w ramach warsztatów metodycznych opracowanych przez WOM.

Zasady egzaminu maturalnego i gimnazjalnego 2002. Wskazówki metodyczne dot. pracy z syllabusem i refleksje po pilotażach.

Ewa Chorąży
17.05. Piekary Śląskie 100 Spotkanie z uczniami klas trzecich szkół średnich, ich rodzicami i nauczycielami
Jaka matura w 2002 roku?
Roman Dziedzic
15.05. Jaworzno 35 Spotkanie z Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 w Jaworznie
Organizacja egzaminu gimnazjalnego
Roman Dziedzic
14.05. Jaworzno 3 Spotkanie z przedstawicielami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w nr 3 w Bielsku-Białej.
Struktura i treść opinii stwierdzającej dysfunkcję ucznia.
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
10.05. Rybnik 30 Narada informacyjno-szkoleniowa dla dyrektorów szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych z rejonu Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku
Organizacja egzaminów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Roman Dziedzic
26, 27.04. Katowice 400 Spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich gimnazjów woj. śląskiego
Rola i miejsce egzaminu gimnazjalnego w systemie edukacji.
Roman Dziedzic
27.04. Mikołów SP-30
G-12
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów:
- informacja o rozporządzeniu MEN z dn. 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
- zapoznanie z organizacją sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
- przekazanie opracowanych materiałów, wspomagających dyrektora szkoły w przekazywaniu informacji nauczycielom, uczniom i ich rodzicom;
- przekazanie programu HERMES do zbierania danych o uczniach.
Cezary Lempa
27.04. Mysłowice SP-19
G-9
Jadwiga Brzdąk
26.04. Wodzisław SP-46
G-22
Elżbieta Modrzewska
26.04. Chorzów SP-50
G-30
Cezary Lempa
25.04. Sosnowiec SP-200
G-85
Roman Dziedzic
25.04. Gliwice SP-232 Cezary Lempa
25.04. Częstochowa 2xSP-208
2xG-21
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
24.04. Katowice 30 Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Emila Szramka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Jaka matura od 2002 roku?
Roman Dziedzic
24.05. Sosnowiec 35 Spotkanie informacyjne ze studentami Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
Zasady zdawania Nowej Matury
Aleksandra Bartmańska
24.04. Katowice 29 Spotkanie z nauczycielami geografii na temat sposobów pracy z uczniami, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z geografii. Józef Soja
24.04. Katowice SP-216
G-110
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów:
- informacja o rozporządzeniu MEN z dn. 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
- zapoznanie z organizacją sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
- przekazanie opracowanych materiałów, wspomagających dyrektora szkoły w przekazywaniu informacji nauczycielom, uczniom i ich rodzicom;
- przekazanie programu HERMES do zbierania danych o uczniach.
Elżbieta Modrzewska
24.04. Zabrze SP-61 Cezary Lempa
23.04. Katowice 20 Spotkanie z Radą Pedagogiczną Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Katowicach
Jaka matura od 2002 roku?
Roman Dziedzic
23.04. Bytom SP-37
G-22
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów:
- informacja o rozporządzeniu MEN z dn. 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
- zapoznanie z organizacją sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
- przekazanie opracowanych materiałów, wspomagających dyrektora szkoły w przekazywaniu informacji nauczycielom, uczniom i ich rodzicom;
- przekazanie programu HERMES do zbierania danych o uczniach.
Iwona Różycka
23.04. Cieszyn SP-48
G-24
Cezary Lempa
20.04. Żywiec 120 Spotkanie z nauczycielami szkół ponadpodstawowych z powiatu żywieckiego
Organizacja egzaminu maturalnego w świetle Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001
Roman Dziedzic
20.04. Rybnik SP-215
G-103
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów:
- informacja o rozporządzeniu MEN z dn. 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
- zapoznanie z organizacją sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
- przekazanie opracowanych materiałów, wspomagających dyrektora szkoły w przekazywaniu informacji nauczycielom, uczniom i ich rodzicom;
- przekazanie programu HERMES do zbierania danych o uczniach.
Jadwiga Brzdąk
20.04. Bielsko-Biała SP-100
G-50
Roman Dziedzic
19.04. Racibórz SP-38
G-22
Elżbieta Modrzewska
19.04. Ruda Śląska G-127 Jadwiga Brzdąk
19.04. Żywiec SP-75
G-40
Cezary Lempa
18.04. Tarnowskie Góry SP-83
G-35
Cezary Lempa
18.04. Pszczyna SP-43
G-19
Elżbieta Modrzewska
5.04. Bieruń 150 Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Zepołu Szkół Zawodowych i Liceów Ogólnokształcących
Matura 2002
Jadwiga Brzdąk
5.04. Gliwice 350 Spotkanie z uczniami klas trzecich i ich rodzicami w VII LO w Gliwicach
Jaka matura w 2002 roku?
Roman Dziedzic
4.04. Katowice 32 Szkolenie Rady Pedagogicznej w III LO im. A. Mickiewicza.
Reforma systemu edukacji. Matura 2002 - zasady, forma i cele egzaminu
Ewa Chorąży
30.03. Rybnik 80 Narady informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych, ich zastępców oraz przedstawicieli organów prowadzących:
- informacja o rozporządzeniu MEN z dn. 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
- organizacja powoływania przewodniczących szkolnych zespołów organizacyjnych;
- przekazanie opracowanych materiałów, wspomagających dyrektora szkoły w przekazywaniu informacji nauczycielom, uczniom i ich rodzicom;
- przekazanie programu HERMES do zbierania danych o uczniach.
Jadwiga Brzdąk
29.03. Tychy 50 Jadwiga Brzdąk
29.03. Sosnowiec 90 Roman Dziedzic
28.03. Bytom 60 Roman Dziedzic
28.03. Bielsko-Biała 100 Jadwiga Brzdąk
27.03. Katowice 70 Jadwiga Brzdąk
27.03. Gliwice 80 Roman Dziedzic
26.03. Częstochowa 80 Roman Dziedzic
22.03. Katowice 400

Konferencja naukowo-szkoleniowa.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a egzaminy zewnętrzne

Zaradność w sytuacji stresu egzaminacyjnego - Z. Ratajczak

Uczeń przewlekle chory a egzaminy zewnętrzne - E. Jaroszyńska

Uczeń z dysfunkcją słuchu w sytuacji egzaminu - M. Klaczak

Dostosowanie formy i ogranizacji egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - T. Chrostowska

Procedury opiniowania i orzekania w sprawie egzaminów zewnętrznych - R. Ponczek

Roman Dziedzic
Jadwiga Brzdąk
20.03. Katowice 30 Udział w posiedzeniu senatu AWF w Katowicach
Wynik egzaminu maturalnego 2002 jako element rekrutacji na studia wyższe
Roman Dziedzic
20.03. Katowice 250 Spotkanie z rodzicami uczniów klas III liceuów ogólnokształcących województwa śląskiego
Jaka matura w roku 2002?
Roman Dziedzic
15.03. Ustroń 35 Szkolenie dyrektorów szkół niepublicznych na konferencji Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej
Matura 2002
Roman Dziedzic
12.03. Katowice 29 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w II Liceum im. M. Konopnickiej w Katowicach dla nauczycieli matematyki w liceach ogólnokształcących.
Matura 2002 z matematyki: Co o niej wiemy, jakie są jej zalety, jakie budzi obawy, jak przygotować do niej ucznia?
Jadwiga Brzdąk
07.03. Gliwice 100 Spotkanie w II LO z nauczycielami historii delegatury Gliwice.
System egzaminów zewnętrznych w świetle reformy edukacji.
Forma i specyfika egzaminu maturalnego 2002 z historii. Propozycje metodyczne.
Ewa Chorąży
05.03. Zawiercie 50 Spotkanie z nauczycielami historii i biologii ze szkół średnich.
Forma i specyfika egzaminu maturalnego 2002. Praca z syllabusem przedmiotowym
Ewa Chorąży
Lucyna Chłodny
23.02. Bielsko-Biała 100 Spotkanie z młodzieżą, Radą Pedagogiczną i rodzicami w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Bielsku-Białej.
Jaki będzie egzamin maturalny w r. 2002?
Roman Dziedzic
22.02. Sosnowiec 80 Narada dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych z rejonu delegatury Sosnowiec
Organizacja zewnętrznych egzaminów szkolnych
Roman Dziedzic
Jadwiga Brzdąk
22.02. Katowice 50 Udział w posiedzeniu Senatu Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Wynik egzaminu maturalnego jako element rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów
Roman Dziedzic
21.02. Katowice 20 Szkolenie Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Reforma systemu edukacji i egzaminu maturalnego w 2002 r.
Ewa Chorąży
19.01. Bielsko-Biała 30 Spotkanie z Radą Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
Organizacja zewnętrznych egzaminów szkolnych
Roman Dziedzic
31.01. Częstochowa 30 Udział w naradzie Śląskiego Kuratora Oświaty z naczelnikami wydziałów edukacji starostw powiatowych Jadwiga Brzdąk
30.01. Gliwice 30 Udział w naradzie Śląskiego Kuratora Oświaty z naczelnikami wydziałów edukacji starostw powiatowych Cezary Lempa
29.01. Katowice 25 Spotkanie z Radą Pedagogiczną w VII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach.
Projekt regulaminu nowej matury.
Jadwiga Brzdąk
29.01. Katowice 150 Spotkanie z uczniami klas trzecich w VII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach.
Nie taka matura 2002 straszna...
Jadwiga Brzdąk
29.01. Katowice 20 Spotkanie z Radą Pedagogiczną w II Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach.
Omówienie zasad organizacji nowego egzaminu maturalnego.
Roman Dziedzic
26.01. Piekary Śląskie 30 Udział w naradzie Śląskiego Kuratora Oświaty z naczelnikami wydziałów edukacji starostw powiatowych Cezary Lempa
26.01. Katowice 25 Uniwersytet Śląski - seminarium poświęcone problemom rekrutacji 2002. W spotkaniu udział wzięli prorektorzy wyższych uczelni śląskich, dyrektor CKE - p. Grażyna Ziółkowska-Gałka, kierownik Wydziału Matur CKE - p. Maria Mazur. Roman Dziedzic
Jadwiga Brzdąk
Andrzej Folwaczny
24.01. Cieszyn 30 Udział w naradzie Śląskiego Kuratora Oświaty z naczelnikami wydziałów edukacji starostw powiatowych Roman Dziedzic
22.01. Mysłowice 35 Spotkanie informacyjne z nauczycielami języka francuskiego.
Standardy egzaminacyjne w relacji z podstawą programową
Aleksandra Bartmańska
19.01. Częstochowa 80 Narada informacyjno-szkoleniowa dla dyrektorów szkół średnich
Organizacja egzaminu maturalnego w 2002 roku
Roman Dziedzic
18.01. Jaworzno 450 Spotkanie z uczniami klas trzecich liceów ogólnokształcących Jaworzna
Jaki będzie egzamin maturalny w roku 2002?
Roman Dziedzic
16.01. Katowice 30 Spotkanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Katowicach
Organizacja egzaminu maturalnego w 2002 roku
Roman Dziedzic
10.01. Katowice 400 Konferencja w WOM w Katowicach dla nauczycieli matematyki ze szkół średnich woj. śląskiego, poświęcona nowej maturze. Koncepcja pilotażu egzaminu maturalnego w 2001 i 2002 roku. Renata Bolek
6.01. Katowice 85 Warsztaty w WOM w Katowicach dla nauczycieli języka angielskiego.
Przygotowanie uczniów do matury z języka angielskiego.
Aleksandra Bartmańska
02.01. Katowice 45 Spotkanie z dyrektorami szkół średnich miasta Katowice zorganizowane w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach
Projekt regulaminu egzaminu maturalnego
Jadwiga Brzdąk