Rok 2002

Liczba spotkań w 2002: 134
Liczba uczestników spotkań w 2002: 12 513
 

Data Miejsce Liczba uczestników Tematyka - rodzaj spotkania Prowadzący/ reprezentant OKE
19.12. Sosnowiec 68 Spotkanie z rodzicami uczniów klas III w Gimnazjum nr 15
nt. egzaminu gimnazjalnego
Jadwiga Brzdąk
9.12. Katowice 20 Spotkanie w Centrum Edukacji Artystycznej z dyrektorami szkół artystycznych.
Wyniki egzaminów 2002 w szkołach artystycznych
Jadwiga Brzdąk
2.12. Jaworzno 150 Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych w II LO w Jaworznie.
Egzamin maturalny 2005
Roman Dziedzic
29.11. Katowice 2 spotk.
- 72 SP
6 PP
- 55 G

Spotkania informacyjno- szkoleniowe z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów oraz poradni psychologiczno- pedagogicznych województwa śląskiego poświęcone interpretacji i wykorzystaniu wyników z egzaminów zewnętrznych do analizy i planowania pracy szkoły.

Andrzej Folwaczny
28.11. Częstochowa 3 spotk.
- 122 SP
- 67 SP
- 76 G
4 PP
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
28.11. Bytom 2 spotk.
- 39 SP
1 PP
- 24 G
Roman Dziedzic
27.11. Rybnik 3 spotk.
- 88 SP
1 PP
- 89 SP
- 96 G
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
27.11. Chorzów 50 SP Andrzej Folwaczny
26.11. Ruda Śląska 2 spotk.
77 SP
104 G
Elżbieta Modrzewska
26.11. Będzin 67 SP Jadwiga Brzdąk
26.11. Jaworzno 2 spotk.
- 54 SP
1 PP
- 27 G
Roman Dziedzic
25.11. Zawiercie 42 SP
15 G
1 PP
Roman Dziedzic
25.11. Jaworzno 2 spotk.
- 49 SP
2 PP
- 59 G
Jadwiga Brzdąk
25.11. Gliwice 55 SP
1 PP
Andrzej Folwaczny
25.11. Tarnowskie Góry 71 SP
1 PP
Andrzej Folwaczny
21.11. Jaworzno 4 spotk.
40

Warsztaty z nauczycielami-doradcami metodycznymi z historii, wosu-u, języka polskiego i języków obcych oraz pracownikami naukowymi UŚ

Interpretacja i komunikowanie wyników egzaminu maturalnego

Ewa Chorąży
Krystyna Cembrzyńska
Aleksandra Bartmańska
Józef Soja
21.11. Jaworzno 50 Warsztaty z nauczycielami-doradcami metodycznymi z języka polskiego, historii, sztuki, plastyki i muzyki
Interpretacja i komunikowanie wyników egzaminu maturalnego
Hanna Wylężek
21.11. Jaworzno 50

Warsztaty z nauczycielami-doradcami metodycznymi z języka polskiego, historii i sztuki

Interpretacja i komunikowanie wyników sprawdzianu

Teresa Radzioch-Fryźlewicz
20.11. Jaworzno 50

Warsztaty z nauczycielami-doradcami metodycznymi z matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii

Interpretacja i komunikowanie wyników sprawdzianu

Jerzy Borkowicz
20.11. Jaworzno 35

Warsztaty z nauczycielami-doradcami metodycznymi z matematyki i przyrody

Interpretacja i komunikowanie wyników sprawdzianu

Teresa Radzioch-Fryźlewicz
20.11. Jaworzno 4 spotk.
40

Warsztaty z nauczycielami-doradcami metodycznymi z chemii, fizyki, geografii i matematyki oraz pracownikami naukowymi UŚ.

Interpretacja i komunikowanie wyników sprawdzianu

Ewa Chorąży
Barbara Haszczyc
Krystyna Pilot
Józef Soja
Bogumiła Maj
18.11. Katowice 30

Spotkanie z rodzicami szóstoklasistów Prywatnej Szkoły Podstawowej "Szkoła jak Dom" oraz rodzicami trzecioklasistów Prywatnego Gimnazjum "Amicus" nt. przygotowania i organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2003

Jadwiga Brzdąk
15.11. Jaworzno 19 Spotkania z wizytatorami poszczególnych delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach nt. interpretacji wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w 2002 r. Elżbieta Modrzewska
13.11. Rybnik 16 Jadwiga Brzdąk
12.11. Gliwice 15 Elżbieta Modrzewska
11.11. Częstochowa 40 Roman Dziedzic
7.11. Bielsko-Biała 2 spotk.
- SP-250
- G-105
PP-4

Spotkania informacyjno- szkoleniowe z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa śląskiego poświęcone interpretacji i wykorzystaniu wyników z egzaminów zewnętrznych do analizy i planowania pracy szkoły

Roman Dziedzic
6.11. Katowice 13

Warsztaty w Instytucie Biologii UŚ z nauczycielami-doradcami metodycznymi z biologii oraz pracownikami naukowymi UŚ

Interpretacja i komunikowanie wyników egzaminu maturalnego z biologii

Ewa Chorąży
Lucyna Chłodny
24.10. Chorzów 30 Spotkanie w Gimnazjum nr 6
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych
Jadwiga Brzdąk
21-23.10. Katowice 250

Wystąpienia na VIII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Diagnostyka edukacyjna

Komentarz do wyników egzaminu zewnętrznego z geografii

Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły

Jadwiga Brzdąk
Ewa Chorąży
Elżbieta Modrzewska
Aleksandra Bartmańska
Józef Soja
18.10. Bielsko-Biała 28

Spotkanie z wizytatorami delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej.

Interpretacja wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w 2002 r.

Roman Dziedzic
9.10. Jaworzno 5 spotk.
30

Spotkania z egzaminatorami historii, chemii, geografii, wos-u, języków obcych

Analiza i interpretacja wyników maturalnych

Ewa Chorąży
Barbara Haszczyc
Józef Soja
Aleksandra Bartmańska
Barbara Ryskalok
8.10. Miedźna 45 Udział w sesji Rady Gminy
Interpretacja wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
Jadwiga Brzdąk
8.10. Jaworzno 4 spotk.
30

Spotkania z egzaminatorami biologii, fizyki, języka polskiego i matematyki
Analiza i interpretacja wyników maturalnych

Lucyna Chłodny
Krystyna Pilot
Krystyna Cembrzyńska
Bogumiła Maj
30.09.-4.10. Jaworzno 7

Wizyta studyjna organizowana przez OKE w Jaworznie w ramach programu ARION.
Temat: Ocenianie szkolnych osiągnięć uczniów.

 

Uczestnicy:

Anglia - 2 osoby,

Irlandia - 1 osoba,

Irlandia Północna - 1 osoba,

Szwecja - 1 osoba,

Włochy - 1 osoba,

Belgia - 1 osoba.

Roman Dziedzic
Jadwiga Brzdąk

Aleksandra Bartmańska
23.09. Katowice 30

Spotkanie z nauczycielami języka polskiego

Analiza i interpretacja wyników maturalnych z języka polskiego oraz wniosków do pracy dydaktycznej

Krystyna Cembrzyńska
21.09. Katowice 80

Udział w konferencji INSETT dla nauczycieli języka angielskiego woj. śląskiego. Wystąpienie dotyczące

Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego 2002 oraz wniosków do pracy z uczniami klas pierwszych

Aleksandra Bartmańska
19-20.09. Jeziorowice 50

Udział w Wojewódzkim Sympozjum dla dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Wyniki egzaminów dzieci z dysfunkcjami w roku szkolnym 2001/2002

Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
19.09. Jaworzno 20

Spotkanie z nauczycielami języka polskiego szkół średnich w Jaworznie.
Analiza i interpretacja wyników nowej matury z języka polskiego

Krystyna Cembrzyńska
17.09. Jaworzno  

Spotkanie z panią Krystyną Szumilas - posłem na Sejm RP
Wyniki egzaminów zewnętrznych w woj. śląskim

Roman Dziedzic
Jadwiga Brzdąk
9.09. Katowice 250 Udział w spotkaniu w WOM Katowice z nauczycielami - doradcami woj. śląskiego
Organizacja egzaminów w woj. śląskim
Roman Dziedzic
6.09. Jaworzno 13

Spotkania z przedstawicielami organów prowadzących

Interpretacja wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2002 w poszczególnych gminach woj. śląskiego

Roman Dziedzic
6.09. Gliwice 28 Andrzej Folwaczny
6.09. Częstochowa 31 Elżbieta Modrzewska
4.09. Jaworzno 21 Elżbieta Modrzewska
4.09. Rybnik 30 Andrzej Folwaczny
4.09. Bielsko-Biała 44 Roman Dziedzic
24.08. Żywiec 30 Prezentacja wyników egzaminów przeprowadzonych w woj. śląskim dla kierownictwa Kuratorium Oświaty w Katowicach Roman Dziedzic
Jadwiga Brzdąk
4-6.08. Budapeszt 18 System egzaminów zewnętrznych w Polsce w ramach udziału w studium programu JONAS Jadwiga Brzdąk
14.06. Jaworzno 3 Spotkanie z przedstawicielami ZNP:
Sławomirem Broniarzem - prezesem Zarządu Głównego,
Jerzym Surmanem - prezesem Okręgu Śląskiego,
Henryką Stachańczyk - wiceprezesem Okręgu Śląskiego
Organizacja egzaminów zewnętrznych na terenie woj. śląskiego
Roman Dziedzic
10.06. Katowice 30 Spotkanie z dyrektorami szkół w Klubie Lidera
Refleksje po przeprowadzonych egzaminach zewnętrznych w 2002
Jadwiga Brzdąk
15-16.04. Złoty Potok 40

Forum Kształcenia Integracyjnego w Województwie Śląskim, Złoty Potok.

Egzaminy zewnętrzne dla uczniów z dysfunkcjami

Elżbieta Modrzewska
12.04. Rybnik 16 Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych szkół ponadgimnazjalnych
Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego
Jadwiga Brzdąk
12.04. Częstochowa 14 Andrzej Folwaczny
12.04. Gliwice 23 Ewa Chorąży
11.04. Bielsko-Biała 21 Ewa Chorąży
11.04. Katowice 53 Andrzej Folwaczny
4.04. Chorzów 20 Spotkanie z dyrektorami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych delegatury Katowice
Dostosowanie egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jadwiga Brzdąk
3.04. Częstochowa 25 Spotkanie z doradcami metodycznymi i konsultantami
Interpretacja i wykorzystywanie wyników sprawdzianu i egzaminów
Andrzej Folwaczny
26.03. Tarnowskie Góry 20 Spotkanie z nauczycielami języka angielskiego
Analiza wyników z próbnej matury z języka angielskiego w powiecie tarnogórskim
Aleksandra Bartmańska
19.03. Tarnowskie Góry 30 Spotkanie z nauczycielami matematyki w szkołach średnich
Nowa matura z matematyki - refleksje po próbnej maturze
Jadwiga Brzdąk
18.03. Radzionków 30 Szkolenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących ze szkół średnich
Egzaminy zewnętrzne a jakość pracy szkoły
Roman Dziedzic
14.03. Katowice 26 Szkolenie Rady Pedagogicznej w LO im. A. Mickiewicza w Katowicach
Interpretacja i wykorzystywanie wyników egzaminu maturalnego i gimnazjalnego w planowaniu pracy nauczyciela
Jadwiga Brzdąk
21.03. Dąbrowa Górnicza SP - 63 Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
Jerzy Sewera
21.03. Zawiercie 2 spotk.
SP - 49
G - 16
Jadwiga Brzdąk
21.03. Sosnowiec 2 spotk.
SP - 68
G - 76
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
20.03. Mikołów 2 spotk.
SP - 28
G - 12
Elżbieta Modrzewska
20.03. Wodzisław Śl. 2 spotk.
SP - 60
G - 37
Jerzy Borkowicz
20.03. Rybnik 2 spotk.
SP - 69
G - 42
Andrzej Folwaczny
20.03. Racibórz 2 spotk.
SP - 45
G - 24
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
19.03. Mysłowice 2 spotk.
SP - 58
G - 31
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
19.03. Katowice 2 spotk.
SP - 69
G - 40
Elżbieta Modrzewska
19.03. Bytom 2 spotk.
SP - 54
G - 25
Jadwiga Brzdąk
14.03. Tarnowskie Góry SP - 80 Andrzej Folwaczny
14.03. Zabrze SP - 73 Elżbieta Modrzewska
14.03. Gliwice SP - 72 Roman Dziedzic
14.03. Ruda Śląska G - 110 Jerzy Borkowicz
13.03. Częstochowa 3 spotk.
SP - 51, 77, 72
2 spotk.
G - 59, 26
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
12.03. Cieszyn 2 spotk.
SP - 64
G - 25
Jerzy Sewera
12.03. Bielsko-Biała 2 spotk.
SP - 94
G - 53
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
12.03. Węgierska Górka 2 spotk.
SP - 73
G - 29
Jadwiga Brzdąk
12.03. Pszczyna 2 spotk.
SP - 42
G - 21
Andrzej Folwaczny
11.03. Chorzów 2 spotk.
SP - 55
G - 31
Andrzej Folwaczny
4.03. Będzin 18 Spotkanie z dyrektorami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Dostosowanie egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jadwiga Brzdąk
25.02. Tarnowskie Góry 40 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z dyrektorami szkół i placówek oświatowych powiatu tarnogórskiego
Egzaminy zewnętrzne a jakość pracy szkoły
Roman Dziedzic
20.02. Katowice 13 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla konsultantów WOM w Katowicach
Sposoby wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych
Jadwiga Brzdąk
7.02. Jaworzno 7 Spotkanie w przedstawicielami powiatu bieruńsko-lędzińskiego
Wyniki próbnych egzaminów (sprawdzian, egzamin gimnazjalny)
Jadwiga Brzdąk
5.02 Jaworzno 15 Narada kierownictwa Kuratorium Oświaty w Katowicach poświęcona podsumowaniu próbnego sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Roman Dziedzic

Jadwiga Brzdąk

Aleksandra Bartmańska

1.02. Gliwice 24 Spotkanie w przedstawicielami powiatów: gliwickiego, tarnogórskiego, lublinieckiego
Wyniki próbnych egzaminów (sprawdzian, egzamin gimnazjalny)
Jerzy Borkowicz
31.01. Bielsko-Biała 30 Spotkanie w przedstawicielami powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego
Wyniki próbnych egzaminów (sprawdzian, egzamin gimnazjalny)
Jadwiga Brzdąk
31.01. Częstochowa 22 Spotkanie w przedstawicielami powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego
Wyniki próbnych egzaminów (sprawdzian, egzamin gimnazjalny)
Roman Dziedzic
30.01. Rybnik 27 Spotkanie w przedstawicielami powiatów: rybnickiego, mikołowskiego, raciborskiego, żorskiego, wodzisławskiego
Wyniki próbnych egzaminów (sprawdzian, egzamin gimnazjalny)
Jerzy Borkowicz
29.01. Jaworzno 21 Spotkanie w przedstawicielami organów prowadzących szkoły (Starostwa powiatów grodzkich i ziemskich)
Wyniki egzaminów próbnych (matura, sprawdzian, egzamin gimnazjalny)
Roman Dziedzic
Jadwiga Brzdąk
Ewa Chorąży
Aleksandra Bartmańska
Iwona Różycka
Jerzy Sewera
25.01. Sosnowiec 19 Spotkanie w Delegaturze Śląskiego Kuratorium Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących szkoły (powiaty: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, będziński, zawierciański)
Wyniki egzaminów próbnych (matura, sprawdzian, egzamin gimnazjalny)
Jadwiga Brzdąk
17.01. Katowice 30

Konferencja szkoleniowa dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych woj.śląskiego.

Analiza wyników próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Elżbieta Modrzewska

Jerzy Borkowicz