Rok 2005

Liczba spotkań od 1999: 870
Liczba spotkań w 2005: 99
Liczba uczestników spotkań w 2005: 5753

Data Miejsce Liczba uczestników Tematyka - rodzaj spotkania Prowadzący/ reprezentant OKE
15.12. Jaworzno 80 Spotkanie organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty dla wizytatorów, przedstawicieli organów prowadzących oraz kierownictwa OKE w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

J.Grad

R.Dziedzic

10.12. Katowice 210

Konferencja dla egzaminatorów języka polskiego w województwie sląskim pt. "Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego".

Wpływ wyznaczników rodzajowych na model odpowiedzi w pracach maturalnych.

Analiza temtów maturalnych a model odpowiedzi.

Kłopoty z językiem.

Egzamin ustny z języka polskiego.

Elżbieta Modrzewska

Anna Krasuska

Ewa Chorąży

30.11. Ustroń 16 Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z powiatu raciborskiego
Matura 2005 w powiecie raciborskim
Józef Soja
Marcin Wroński
16.11. Katowice 200

Udział w konferencji dla wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Egzaminy 2005 w województwie Śląskim

Roman Dziedzic

Jadwiga Brzdąk

15.11. Katowice 15 Spotkanie z dyrektorami szkół artystycznych
Wyniki egzaminów 2005 w szkołach artystycznych
Jadwiga Brzdąk
8.11. Częstochowa 150 Konferencja WSiP
Uczyć do sukcesu na maturze, a nie uczyć do matury
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
7.11. Katowice 240
27.10. Katowice 40 Spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych
Wyniki sprawdzianu 2005 w Katowicach na tle województwa śląskiego i wyników ogólnopolskich
Urszula Okrajni
21.10. Jaworzno 78 Spotkanie z Przewodniczącymi Zespołów Egzaminatorów i weryfikatorami
Podsumowanie sesji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodniczej
Urszula Okrajni
Ewa Holak
19.10. Jaworzno 73 Spotkanie z Przewodniczącymi Zespołów Egzaminatorów i weryfikatorami
Podsumowanie sesji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego 2005 w części humanistycznej
Urszula Okrajni
Hanna Wylężek
20.10. Jaworzno D-42, PP-3
KO-4, OP-5
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące komunikowania wyników egzaminu zawodowego w sesji letniej 2005

D - dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
PP - dyrektorzy poradni psychologiczn-pedagogicznych
KO - przedstawieciele delegatur Kuratorium Oświaty
OP - przedstawiciele organów prowadzących
Robert Wanic
Dagmara Kumor
20.10. Katowice D-51, PP-9
KO-4, OP-2
Andrzej Pasiut
Eugeniusz Malicki
19.10. Gliwice D-37, PP-3
KO-2, OP-2
Andrzej Pasiut
Eugeniusz Malicki
19.10. Rybnik D-26, PP-5
KO-2, OP-1
Robert Wanic
Dagmara Kumor
18.10. Częstochowa D-30, PP-7
KO-4
Robert Wanic
Dagmara Kumor
18.10. Bielsko-Biała D-39, PP-2
KO-3, OP-1
Andrzej Pasiut
Eugeniusz Malicki
12.10. Bielsko-Biała 40

Spotkanie z władzami Miasta Bielsko-Biała oraz dyrektorami szkół.

Wyniki sprawdzianu i egzaminów przeprowadzonych w szkołach Bielska-Białej

Roman Dziedzic
8.10. Jaworzno 80 Spotkania dla przewodniczących ZE i weryfikatorów podsumowujące sesję 2005 - sprawdzian Urszula Okrajni
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
30.09. Jaworzno 16 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli organów samorządowych woj. śląskiego dotyczące komunikowania wyników egzaminu maturalnego 2005 Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
26-28.09 Gdańsk 86

XI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Kłopoty z językiem

Elżbieta Modrzewska

Anna Krasuska

29.09. Częstochowa D-52, PP-7
KO-2
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych woj. śląskiego dotyczące komunikowania wyników egzaminu maturalnego 2005

D - dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
PP - dyrektorzy poradni psychologiczn-pedagogicznych
KO - przedstawieciele Kuratorium Oświaty
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
27.09. Rybnik D-61, PP-5
KO-4
Jadwiga Brzdąk
26.09. Gliwice D-72, PP-4
KO-4
Jadwiga Brzdąk
23.09. Katowice D-47, PP-6
KO-5
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
22.09. Bytom D-61, PP-6
KO-2
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
21.09. Dąbrowa Górnicza D-36, PP-4
KO-4
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
21.09. Jaworzno D-42, PP-3
KO-4
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
20.09. Bielsko-Biała 2 spotkania:
D-71, PP-4
KO-11
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
13.09. Katowice 14 Prezentacja Wyniki egzaminów 2005 w woj. śląskim dla kierownictwa Kuratorium Oświaty w Katowicach Jadwiga Brzdąk
5.09. Sosnowiec 47 Prezentacja Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalego 2005 w Sosnowcu na tle woj. śląskiego na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miasta Sosnowca Jadwiga Brzdąk
4.07. Ornontowice 75

Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z rejonu Delegatury Kuratiorium Oświaty w Rybniku.

Po egzaminie maturalnym w roku 2005

Roman Dziedzic
17.06. Gliwice 18 Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2005 Krzysztof Presz
Adam Woś
17.06. Rybnik 45 Andrzej Pasiut
Kamila Jędryczka
16.06. Bielsko-Biała 62 Dagmara Kumor
Eugeniusz Malicki
16.06. Częstochowa 36 Kamila Jędryczka
Sławomir Duch
15.06. Bytom 29 Dagmara Kumor
Eugeniusz Malicki
15.06. Sosnowiec 56 Renata Hejsak
Andrzej Pasiut
3.06. Gliwice P/Z-35
PP-1
KO-2
OP-2

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przewodniczących i zastępców szkolnych zespołów egzaminacyjnych szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych woj. śląskiego dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach dwu- i trzyletnich w sesji letniej 2005

P/Z-przewodniczący i zastępcy,

PP-dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych,

KO-przedstawieciele Kuratorium Oświaty,

OP-przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Robert Wanic
Dagmara Kumor
3.06. Rybnik P/Z-55
PP-5
KO-2
OP-3
Andrzej Pasiut
Kamila Jędryczka
2.06. Bytom P/Z-49
PP-4
KO-2
OP-2
Jadwiga Brzdąk
Andrzej Pasiut
2.06. Częstochowa P/Z-35
PP-3
KO-3
Robert Wanic
Dagmara Kumor
1.06. Bielsko-Biała P/Z-49
KO-5
OP-1
Robert Wanic
Dagmara Kumor
1.06. Sosnowiec P/Z-52
PP-4
OP-3
Jadwiga Brzdąk
Andrzej Pasiut
1.06. Katowice P/Z-47
PP-5
OP-1
Jadwiga Brzdąk
Andrzej Pasiut
4.04. Bielsko-Biała 96 Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2005
W spotkaniach wzięło także udział 31 przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, 24 przedstawicieli Kuratorium Oświaty, 13 przedstawicieli organów prowadzących szkoły i 84 przewodniczących zespołów egzaminatorów
Roman Dziedzic
Elżbieta Modrzewska
1.04. Katowice 137 Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
Ewa Rzepczyńska-Pich
1.04. Katowice 10
szkoły artyst.
Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
1.04. Gliwice 101 Roman Dziedzic
Ewa Chorąży
31.03. Jaworzno 89 Jadwiga Brzdąk
31.03. Rybnik 87 Elżbieta Modrzewska
Ewa Chorąży
Ewa Rzepczyńska-Pich
30.03. Częstochowa 72 Jadwiga Brzdąk
Elżbieta Modrzewska
Ewa Rzepczyńska-Pich
16.03. Dąbrowa Górnicza 2 spotk.:
SP-66
G-41
Spotkania dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa, dotyczące organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w sesji wiosennej 2005

W spotkaniach wzięło udział 36 dyrektorów PPP i 41 przedstawicieli Kuratorium Oświaty
Hanna Wylężek
15.03. Jaworzno 2 spotk.:
SP-53
G-41
Elżbieta Modrzewska
15.03. Rybnik 3 spotk.:
2SP-198
G-113
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
Iwona Różycka
14.03. Jaworzno 2 spotk.:
SP-52
G-30
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
14.03. Katowice 2 spotk.
SP-48
G-39
Jadwiga Brzdąk
11.03. Chorzów 2 spotk.
SP-39
G-33
Elżbieta Modrzewska
11.03. Bytom 2 spotk.
SP-40
G-26
Elżbieta Modrzewska
11.03. Częstochowa 3 spotk.:
2SP-198
G-97
Hanna Wylężek
Iwona Różycka
10.03. Zawiercie 2 spotk.:
SP-45
G-21
Jadwiga Brzdąk
10.03. Ruda Śląska 2 spotk.:
SP-62
G-50
Elżbieta Modrzewska
10.03. Gliwice 2 spotk.:
SP-71
G-41
Hanna Wylężek
8.03. Skoczów 2 spotk.:
SP-61
G-28
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
8.03. Żywiec 2 spotk.:
SP-73
G-38
Hanna Wylężek
7.03. Tarnowskie Góry 2 spotk.:
SP-70
G-38
Iwona Różycka
7.03. Bielsko-Biała 2 spotk.:
SP-119
G-81
Elżbieta Modrzewska

3.03.

Katowice 25

Udział w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Organizacja sprawdzianu i egzaminów w roku 2005

Roman Dziedzic
27.02 Katowice 42 Doskonalenie umiejętności kryterialnego oceniania arkuszy maturalnych z biologii. Lucyna Chłodny
20.02 Katowice 15 Badanie porównywalności sprawdzania z wiedzy o społeczeństwie w ramach projektu przygotowanego przez CKE. Barbara Freier
19.02 Katowice 24 Badanie porównywalności sprawdzania z historii w ramach projektu przygotowanego przez CKE. Barbara Andrzejewska
19.02. Bielsko-Biała 34 Szkolenie doskonalące umiejętności kryterialnego oceniania dla egzaminatorów w zakresie sprawdzianu Małgorzata Figura-Lewandowska
Katowice 35 Bożena Kotulska
Katowice 34 Sabina Celder-Dudek
Częstochowa 20 Jolanta Brzdąk
Sosnowiec 27 Gabriela Lamża
19.02. Bielsko-Biała 9 Szkolenie doskonalące umiejętności kryterialnego oceniania dla egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części humanistyczneju Joanna Marcisz
Bożena Sadlik
Katowice 18 Jolanta Tomsia
Anna Grzybek
Częstochowa 2 Jolanta Malinka
Rybnik 10 Bożena Paczuska
Sosnowiec 14 Hanna Wyleżek
19.02. Częstochowa 10 Szkolenie doskonalące umiejętności kryterialnego oceniania dla egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno -przyrodniczej Krystyna Skalik
Katowice 7 Urszula Okrajni
Rybnik 9 Alojzy Zimonczyk
Sosnowiec 8 Ilona Lipka
03.02 Jaworzno 16 Doskonalenie umiejętności kryterialnego oceniania arkuszy maturalnych z wiedzy o społeczeństwie. Barbara Freier
03.02 Jaworzno 19 Doskonalenie umiejętności kryterialnego oceniania arkuszy maturalnych z historii. Barbara Andrzejewska
14.01. Częstochowa 120

Udział w konferencji organizowanej przez Akademię Polonijną Częstochowie

Tendencje i kierunki zmian w oświacie

Stan przygotowań do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2005 r.

Roman Dziedzic
12.01. Jaworzno 11

Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Egzamin zawodowy w sesji zimowej

Robert Wanic
Renata Hejsak
Eugeniusz Malicki
Krzystof Presz
10.01. Katowice 250 Referat Mity o maturze z matematyki 2005 na konferencji w WOM Katowice dla nauczycieli matematyki Matura 2005 Jadwiga Brzdąk