Rok 2006

Liczba spotkań od 1999: 947
Liczba spotkań w 2006: 77
Liczba uczestników spotkań w 2006: 5464

Data Miejsce Liczba uczestników Tematyka - rodzaj spotkania Prowadzący/ reprezentant OKE
12.12. Katowice 150

Spotkanie z nauczycielami matematyki woj. śląskiego

Jak przygotować ucznia do matury z matematyki w 2007 r.

Edyta Marczewska
10.12. Jaworzno 30 Szkolenie dla nowych konstruktorów zadań egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego po Zasadniczej Szkole Zawodowej i technikum oraz szkołach policealnych Robert Wanic
Adam Woś
9.12. Eugeniusz Malicki
25.11. Chorzów 65

Egzamin gimnazjalny i jego część matematyczno-przyrodnicza.

Jak ważne są standardy egzaminacyjne i ocenianie kryterialne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Urszula Okrajni
21.11. Katowice 20 Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół artystycznych województwa śląskiego, dotyczące komunikowania wyników sprawdzianu i egzaminów w sesji wiosennej 2006 r. Jadwiga Brzdąk
17.11. Salzburg 100

Konferencja Padagogisches Institut des Bundes in Salzburg EU-Bildung-2010

External Examinations and their Role in the Polish Educational System

Roman Dziedzic
11.10. Bytom 70 Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli: Kuratorium Oświaty, organów samorządowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dotyczące komunikowania wyników po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2006 r. Andrzej Pasiut
10.10. Katowice 60 Jadwiga Brzdąk
09.10. Sosnowiec 80 Robert Wanic
06.10. Gliwice 62 Robert Wanic
05.10. Czestochowa 54 Jadwiga Brzdąk
04.10. Bielsko-Biała 88 Robert Wanic
03.10. Rybnik 66 Robert Wanic
03.10. Katowice 15

Udział w naradzie kierownictwa Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wyniki egzaminów w województwie śląskim w roku 2006

Roman Dziedzic
27.09. Bytom 67 Spotkania szkoleniowe dla dyrektoów szkół ponagimnazjalnych, przedtawicieli Kuratorium Oświaty, organów samorządowych i przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące komunikowania wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2006

W spotkaniach uczestniczyło także:
2 zastępców dyrektorów szkół, 5 przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych,
28 przedstawicieli organów prowadzących szkoły i 7 przedstawicieli WOM
Anna Krasuska
27.09. Gliwice 2 spotk.:
35+28
Elżbieta Modrzewska
26.09. Katowice 45 Jadwiga Brzdąk
26.09. Rybnik 58 Elżbieta Modrzewska
25.09. Jaworzno 2 spotk.:
44+37
Jadwiga Brzdąk
Anna Krasuska
25.09. Częstochowa 49 Elżbieta Modrzewska
Ewa Rzepczyńska-Pich
22.09. Bielsko-Biała 2 spotk.:
38+32
Elżbieta Modrzewska
Anna Krasuska
06.09. Jaworzno 40

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych z Katowic.

Analiza wyników uczniów piszących Sprawdzian 2006 w Katowicach w porównaniu z wynikami uczniów z województwa śląskiego i wynikami ogólnopolskimi

Urszula Okrajni
13.06. Lanckorona 22

Analiza danych statystycznych dotyczących wyników Sprawdzianu 2006.

Analiza wyników próby losowej dotyczącej popełnienia typowych błędów przez uczniów

Teresa Radzioch-Fryźlewicz

Urszula Okrajni

08.06. Jaworzno 2 spotkania: 86 - ZSZ
189 - T i PL
Spotkania przewodniczących ZE i ZNEP, dotyczące procedury przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego w ZSZ i technikach

ZSZ - zasadnicze szkoły zawodowe
T - technika
PL - szkoły policealne
Sławomir Duch
Adam Woś
07.06. 2 spotkania: 88 - ZSZ
188 - T i PL
06.06. 2 spotkania: 87 - ZSZ
189 - T i PL
01.06. Bytom 79 Spotkania przewodniczących i zastępców Szkolnych Zespołów Nadzorujących, kierowników ośrodków egzaminacyjnych i ich zastępców oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa śląskiego dot. organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Robert Wanic
Eugeniusz Malicki
Iwona Różycka
Katowice 65 Jadwiga Brzdąk
Andrzej Pasiut
Małgorzata Pustiowska
31.05. Gliwice 57 Sławomir Duch
Krzysztof Presz
Iwona Różycka
Jaworzno 63 Jadwiga Brzdąk
Andrzej Pasiut
Andrzej Folwaczny
Częstochowa 42 Robert Wanic
Dagmara Kumor
Małgorzata Pustiowska
30.05. Bielsko-Biała 81 Dagmara Kumor
Kamila Jędryczka
Iwona Różycka
Rybnik 63 Robert Wanic
Adam Woś
Małgorzata Pustiowska
19.05. Katowice 280

Świat ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Regionalna konferencja naukowo-szkoleniowa.

Ocenianie zewnętrzne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Elżbieta Modrzewska
10-11.04 Warszawa 60

Dydaktyka i egzamin maturalny.

Wyznaczniki rodzajowe w analizie tekstu literackiego

Maria Romanowska

Anna Krasuska

07.04. Częstochowa 120

Konferencja Akademii Polonijnej w Częstochowie

Szkoła wiejska i jej funkcjonowanie w środowisku lokalnym wobec wyzwań Unii Europejskiej

Osiągnięcia edukacyjne młodzieży w szkołach wiejskich. Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w województwie śląskim w roku 2005

Roman Dziedzic
06.04. Jaworzno 15 - PZE
22 - weryfikatorów
Szkolenie merytoryczne przewodniczących szkolnych zespołów egzaminatorów i weryfikatorów w zakresie schematu punktowania i oceniania sprawdzianu Teresa Radzioch-Fryźlewicz
Urszula Okrajni
05.04. 16 - PZE
20 - weryfikatorów
30.03. Sosnowiec 30

Sosnowieckie Forum

Współpraca szkół zawodowych z lokalnymi podmiotami gospodarczymi

Wyniki egzaminów zawodowych w województwie śląskim

Roman Dziedzic
17.03. Gliwice 2 spotk.:
102
Spotkania szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2006

W spotkaniach uczestniczyło także:
19 zastępców przewodniczących SZE,
25 dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,
29 przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego,
18 przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz 1 przedstawiciel WOM
Elżbieta Modrzewska
Ewa Rzepczyńska-Pich
16.03. Bytom 109 Jadwiga Brzdąk
Ewa Rzepczyńska-Pich
16.03. Katowice 90 Roman Dziedzic
Elżbieta Modrzewska
Iwona Różycka
15.03. Rybnik 93 Ewa Chorąży
Ewa Rzepczyńska-Pich
15.03. Jaworzno 2 spotk.:
131
Roman Dziedzic
Elżbieta Modrzewska
Iwona Różycka
14.03. Częstochowa 80 Jadwiga Brzdąk
Ewa Rzepczyńska-Pich
14.03. Bielsko-Biała 2 spotk.:
120
Roman Dziedzic
Ewa Chorąży
Iwona Różycka
10.03. Rybnik 3 spotk.:
SP-88+104
G-117
Spotkania szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w sesji wiosennej 2006

W spotkaniach uczestniczyło także:
27 dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,
34 przedstawicieli Kuratorium Oświaty
Urszula Okrajni
Ewa Holak
10.03. Jaworzno SP-52
G-31
Jadwiga Brzdąk
9.03. Chorzów SP-40
G-35
Elżbieta Modrzewska
9.03. Bytom SP-39
G-28
Elżbieta Modrzewska
8.03. Zawiercie SP-46
G-19
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
8.03. Dąbrowa Górnicza 2 spotk.:
SP-66
G-42
Elżbieta Modrzewska
7.03. Pszczyna SP-40
G-20
Iwona Różycka
7.03. Jaworzno 2 spotk.:
SP-53
G-43
Urszula Okrajni
7.03. Katowice SP-51
G-45
Jadwiga Brzdąk
6.03. Częstochowa 3 spotk.:
SP-49+75+60
G-37+34+41
Urszula Okrajni
Jerzy Borkowicz
3.03. Tarnowskie Góry 2 spotk.:
SP-79
G-41
Hanna Wylężek
3.03. Żywiec SP-73
G-38
Urszula Okrajni
2.03. Ruda Śląska SP-64
G-54
Iwona Różycka
2.03. Gliwice SP-69
G-41
Iwona Różycka
1.03. Skoczów SP-64
G-28
Iwona Różycka
1.03. Bielsko-Biała 2 spotk.:
SP-80
G-64
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
2.03. Jaworzno 24 Spotkanie dla przewodniczących zespołów egzaminatorów dotyczące organizacji sprawdzania prac uczniowskich ze sprawdzianu Teresa Radzioch-Fryźlewicz
Ewa Holak
1.03. Jaworzno 38 Spotkanie dla przewodniczących zespołów egzaminatorów dotyczące organizacji sprawdzania prac uczniowskich egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej Hanna Wylężek
34 Spotkanie dla przewodniczących zespołów egzaminatorów dotyczące organizacji sprawdzania prac uczniowskich egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej Jerzy Borkowicz