Rok 2007

Liczba spotkań od 1999: 1032
Liczba spotkań w 2007: 85
Liczba uczestników spotkań w 2007 roku: 6 319

Data Miejsce Liczba uczestników Tematyka - rodzaj spotkania Prowadzący/ reprezentant OKE
17.12 Sosnowiec

3 spotkania

P-46

Z-32

PZNEP-42

PZE-3

KO-9

OP-1

Spotkania szkoleniowe w zakresie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w styczniu 2008.

 

P - przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących

Z - zastępcy przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących
PZNEP - przewodniczący zespołów nadzorujących etap praktyczny

PZE - przewodniczący zespołów ezaminacyjnych
KO - przedstawieciele Kuratorium Oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących

 

 

Robert Wanic

Dagmara Kumor

Kamila Jędryczka

Adam Woś

Andrzej Pasiut

14.12 Częstochowa 91

Konferencja dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych.

 

Od matury 2008 do matury 2010

 

Cel konferencji:

Informacja o zmianach w egzaminie maturalnym od 2008 roku.

 

Program konferencji:

  1. Perspektywy oceniania prac egzaminacyjnych (e-marking)
  2. Omówienie zmian w Podstawie programowej z matematyki
  3. Omówienie zmian w Standardach wymagań egzaminacyjnych z matematyki
  4. Wskazówki metodyczne: Jak przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w 2008 roku
  5. Wskazówki metodyczne: Jak przygotować uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki w 2010 roku
  6. Dyskusja

Jadwiga Brzdąk

Edyta Marczewska

13.12 Bielsko-Biała 93

Jadwiga Brzdąk

Edyta Marczewska
12.12 Rybnik 122

Jadwiga Brzdąk

Edyta Marczewska
10.12 Katowice 300

Jadwiga Brzdąk

Edyta Marczewska
02-07.12 Hannau, Niemcy 7

Wizyta studyjna

Kto odpowiada za proces kształcenia? Rozwój wieloletnich struktur szkolnych.

System egzaminów zewnętrznych w Polsce

Izabela Dębecka

25.10 Wodzisław Śląski 30

Spotkanie ze związkami zawodowymi i przedstawicielami samorządów z rejonu Delegatury Kuratorium w Rybniku.

Wyniki egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w 2007 roku w województwie sląskim

Roman Dziedzic
26.10 Bytom

D-47

OP-2

Spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Temat szkolenia:

1) analiza wyników egzaminu zawodowego po sesji letniej 2007

 

2) wnioski i uwagi po egzaminie

 

3) zmiany w egzaminie zawodowym w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

D - dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
OP - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

KO - przedstawiciele kuratorium oświaty

Kamila Jędryczka

Adam Woś

25.10 Bielsko-Biała

D-54

OP-2

KO-2

Eugeniusz Malicki

Andrzej Pasiut

25.10 Sosnowiec

D-61

OP-5

Kamila Jędryczka

Robert Wanic

24.10 Gliwice

D-51

OP-3

KO-1

Krzysztof Presz

Robert Wanic

24.10 Częstochowa

D-42

OP-1

KO-1

Renata Hejsak

Sławomir Duch

23.10 Katowice

D-35

OP-1

Kamila Jędryczka

Robert Wanic

23.10 Rybnik

D-46

OP-4

Dagmara Kumor

Andrzej Pasiut

17.10 Kłobuck

D-SP-41

D-G-17

OP-1

Spotkania szkoleniowe z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego.

 

Temat szkolenia:

 

  • analiza osiągnięć uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum w roku 2007.
  • procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w sesji wiosennej 2008r.

 

 

D - SP - dyrektorzy szkół podstawowych

D - G - dyrektorzy gimnazjów

OP- przedstawiciele organów prowadzących
Jerzy Borkowicz
17.10 Częstochowa

D-SP-165

D-G-69

OP-2
Hanna Wylężek
16.10 Zawiercie

D-SP-82

D-G-34

OP-6
Hanna Wylężek
16.10 Rybnik

D-SP-102

D-G-51

OP-3
Jerzy Borkowicz
16.10 Żywiec

D-SP-60

D-G-34

OP-0
Ewa Holak
15.10 Tarnowskie Góry

D-SP-75

D-G-41

OP-0
Ewa Holak
15.10 Dąbrowa Górnicza

D-SP-64

D-G-41

OP-2
Jerzy Borkowicz
15.10 Chorzów

D-SP-50

D-G-38

OP-2
Urszula Okrajni
11.10

Jastrzębie-

Zdrój

D-SP-44

D-G-32

OP-1
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
11.10 Gliwice

D-SP-113

D-G-58

OP-4
Hanna Wylężek
11.10 Pszczyna

D-SP-39

D-G-20

OP-0
Urszula Okrajni
10.10 Ruda Śląska

D-SP-61

D-G-45

OP-4
Elżbieta Modrzewska
10.10 Katowice

D-SP-70

D-G-53

OP-3
Jadwiga Brzdąk
09.10 Bielsko-Biała

D-SP-79

D-G-61

OP-1
Teresa Radzioch-Fryźlewicz
09.10 Skoczów

D-SP-59

D-G-28

OP-4
Urszula Okrajni
09.10 Jaworzno

D-SP-48

D-G-29

OP-4
Elżbieta Modrzewska
08.10 Jaworzno

D-SP-40

D-G-37

OP- 2
Jadwiga Brzdąk
05-07.10 Łomża 74

Egzaminy i egzaminowanie w oczach ucznia.

XIII Krajow Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.

Założenia egzaminu ustnego z języka polskiego a praktyka szkolna.

Umiejętności językowe ucznia jako jedna z przesłanek sukcesu dydaktycznego i egzaminacyjnego

Elżbieta Modrzewska

Anna Krasuska

Maria Romanowska

04.10 Jaworzno 12 Prezentacja systemu egzaminów zewnętrznych w Polsce dla uczestników wizyty studyjnej programu ARION organizowanej przez Kuratorium Oświaty.

Roman Dziedzic

Aleksandra Bartmańska

28.09 Jaworzno

KO-32

OP-23

Spotkania z przedstawicielami Kuratorium Oświaty i przedstawicielami organów prowadzących szkoły.

 

KO - przedstawieciele Kuratorium Oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących

 

Jadwiga Brzdąk
27.09 Częstochowa D-63

Spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dotyczące komunikowania wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2007.

 

D - dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Elżbieta Modrzewska
27.09 Gliwice D-78 Jadwiga Brzdąk
26.09 Bielsko-Biała D-66 Elżbieta Modrzewska
26.09 Katowice D-79 Jadwiga Brzdąk
25.09 Rybnik D-47 Elżbieta Modrzewska
25.09 Jaworzno D-74 Jadwiga Brzdąk
20.09 Katowice 400

Salon Maturzystów

 

Wszystko o maturze 2008

Roman Dziedzic
200 Matura 2007 - jak wypadliśmy? Jadwiga Brzdąk
400 Matura z języka polskiego w województwie śląskim w 2007 roku Maria Romanowska
400 Matura z języków obcych w województwie śląskim w 2007 roku Aleksandra Bartmańska
21.09 Gliwice 400

Śląski Salon Maturzystów

Wszystko o maturze 2008
Roman Dziedzic
200 Matura 2007 - jak wypadliśmy? Jadwiga Brzdąk
400 Matura z języka polskiego w województwie śląskim w 2007 roku Maria Romanowska
400 Matura z języków obcych w województwie śląskim w 2007 roku Aleksandra Bartmańska
13.09 Katowice 15

Udział w naradzie kierownictwa Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Podsumowanie wyników sprawdzianu i egzaminów przeprowadzonych w roku szkolnym 2006/2007

Roman Dziedzic
01.06 Bytom

3 spotkania

P-23

Z-22

PZNEP-81

PZE-25

KO-2

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów zasadniczych szkół zawodowych, przewodniczących ZNEP i przewodniczących ZE.

 

P - przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących

Z - zastępcy przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących
PZNEP - przewodniczący zespołów nadzorujących etap praktyczny

PZE - przewodniczący zespołów ezaminacyjnych
KO - przedstawieciele Kuratorium Oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących

Dagmara Kumor

Adam Woś

Małgorzata Pustiowska

31.05 Katowice

3 spotkania

P-27

Z-28

PZNEP-123

PZE-22

Andrzej Pasiut

Adam Woś

Iwona Różycka

Sosnowiec

3 spotkania

P-32

Z-27

PZNEP-133

PZE-30

KO-1

OP-1

Robert Wanic

Kamila Jędryczka

Małgorzata Pustiowska

30.05 Gliwice

3 spotkania

P-25

Z-26

PZNEP-100

PZE-41

Dagmara Kumor

Krzysztof Presz

Małgorzata Pustiowska

Częstochowa

3 spotkania

P-21

Z-23

PZNEP-134 PZE-33

KO-2

Kamila Jędryczka

Robert Wanic

Iwona Rożycka

29.05 Bielsko-Biała

3 spotkania

P-38

Z-37

PZNEP-138

PZE-58

KO-2

Sławomir Duch

Eugeniusz Malicki

Małgorzata Pustiowska

Rybnik

3 spotkania

P-31

Z-32

PZNEP-122 PZE-38

KO-1

Andrzej Pasiut

Hejsak Renata

Iwona Rożycka

26.04 Katowice

20

Analiza wyników matury z informatyki w roku 2005 i 2006. Krzysztof Słomczyński
20.04 Bytom

P-36

Z-29

PPP-2

KO-2

Spotkania szkoleniowe dotyczące organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po technikum i szkołach policealnych w sesji letniej 2007 r.


P - przewodniczący

Z - zastępcy
PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych
KO - przedstawieciele Kuratorium Oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących

 

Dagmara Kumor

Krzysztof Presz

Małgorzata Pustiowska

19.04 Katowice

2 spotkania

P-90

Z-52

PPP-6

KO-4

Andrzej Pasiut

Sławomir Duch

Iwona Różycka

Sosnowiec

2 spotkania

P-83

Z-45

PPP-5

KO-2

OP-1

Robert Wanic

Kamila Jędryczka

Małgorzata Pustiowska
18.04 Gliwice

2 spotkania

P-77

Z-33

PPP-2

KO-4

OP-1

Robert Wanic

Eugeniusz Malicki

Małgorzata Pustiowska

Częstochowa

P-50

Z-26

PPP-4

KO-4

OP-1

Jadwiga Brzdąk

Dagmara Kumor

Iwona Rożycka

17.04 Bielsko-Biała

2 spotkania

P-83

Z-50

PPP-2

KO-6

Andrzej Pasiut

Renata Hejsak

Małgorzata Pustiowska

Rybnik

2 spotkania

P-64

Z-42

PPP-2

KO-2

OP-2

Robert Wanic

Adam Woś

Iwona Różycka

22.03 Jaworzno

2 spotkania

PSZE (SP) -32

 

z-cy PSZE(SP)-85

 

PSZE (G)-12

 

z-cy

PSZE (G)-49

 

PSZE (ZS)-1

 

z-cy

PSZE (ZS)- 11

Spotkania szkoleniowe dla nowo powołanych przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

i zastępców przewodniczących SZE szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego dotyczące procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum

 

SP - szkoły podstawowe

G - gimnazja

ZS – zespoły szkół PSZE (SP/G/ZS) - przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych ze szkół podstawowych/gimnazjów/zespołów szkół

z-cy PSZE (SP/G/ZS) - zastępcy przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych ze szkół podstawowych/gimnazjów/zespołów szkół

Hanna Wylężek
21.03 Jaworzno

2 spotkania

PSZE (SP) -44

 

z-cy PSZE(SP)-74

 

PSZE (G) -20

 

z-cy

PSZE (G) - 24

 

PSZE (ZS) – 9

 

z-cy

PSZE (ZS)- 11.

Urszula Okrajni
23.03 Bielsko-Biała

2 spotkania

D-84

ZD-8

KO-4

OP-2

PP-5 WOM-1

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2007

 

D - dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
PP - dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych
KO - przedstawieciele Kuratorium Oświaty

ZD - zastępcy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

OP - przedstawiciele organów prowadzących

Elżbieta Modrzewska

Ewa Rzepczyńska-Pich

22.03 Rybnik

D-54

ZD-3

KO-3

OP-1

PP-3 WOM-1

Elżbieta Modrzewska

Ewa Rzepczyńska-Pich

21.03 Gliwice

2 spotkania

D-73

ZD-7

KO-2

OP-2

PP-5

Anna Krasuska

Ewa Rzepczyńska-Pich

21.03 Katowice

2 spotkania

D-94

ZD-4

KO-4

OP-3

PP-6

Jadwiga Brzdąk
20.03 Bytom

D-43

PP-3

KO-3

OP-1

Anna Krasuska

Ewa Rzepczyńska-Pich

19.03 Będzin

D-43

PP-4

KO-1

OP-1

Anna Krasuska

Ewa Rzepczyńska-Pich

19.03 Częstochowa

D-48

ZD-5

PP-3

KO-1

OP-1

Elżbieta Modrzewska
19.03 Jaworzno

D-47

ZD-17

PP-6

KO-3

OP-2

Jadwiga Brzdąk
03.03 Katowice 210

Wojewódzka konferencja polonistyczna.

 

Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Analiza tematów maturalnych a modele odpowiedzi. Część II.

Wiedza o języku i poetyka w analizie i interpretacji tekstu literackiego na egzaminie maturalnym a model odpowiedzi.

Anna Krasuska

Maria Romanowska

25.01 Bielsko-Biała 10 Udziałw spotkaniu władz miasta Bielska-Białej poświęconemu ustaleniu prirytetów dofinansowania kierunków doskonalenia nauczycieli w Bielsku-Białej. Roman Dziedzic
09.01 Katowice 3 spotkania

Spotkania szkoleniowe w zakresie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2007.

 

P - przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących

Z - zastępcy przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących
PZNEP - przewodniczący zespołów nadzorujących etap praktyczny

PZE - przewodniczący zespołów ezaminacyjnych
KO - przedstawieciele Kuratorium Oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących

Robert Wanic

Adam Woś

Andrzej Pasiut

Małgorzata Pustiowska