Rok 2008

  • Drukuj

Liczba spotkań od 1999: 1083
Liczba spotkań w 2008 roku: 52
Liczba uczestników spotkań w 2008 roku: 5734

Data Miejsce Liczba uczestników Tematyka - rodzaj spotkania Prowadzący/ reprezentant OKE
19.12 Skoczów 120

Spotkanie z młodzieżą klas drugich Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie.

Maturalne poszukiwania - formuła egzaminu maturalnego od 2010 roku

Roman Dziedzic
16.12 Katowice

PSZN, KOE - 64

ZSZN, ZKOE - 55

KO - 5

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2009 roku.

 

PSZN - przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących

ZSZN - zastępcy przewodniczących szkolnych zespołów nadzorującyc

KOE - kierownicy Ośrodków Egzaminacyjnych

ZKOE - zastępcy KOE

PZE - przewodniczących ZE

ZPZE - zastępcy przewodniczących ZE

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

Andzrej Pasiut

Sławomir Duch

Dagmara Kumor

Adam Woś

16.12 Katowice

PZNEP - 66

PZE - 1

16.12 Bytom 30

Spotkanie zorganizowane przez Urząd Miasta dla dyrektorów szkół.

Analiza wyników matury 2008 w szkołach ponadgimnazjalnych miasta Bytom

Jadwiga Brzdąk
16.12 Katowice 35

Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego.

Nowa podstawa programowa i zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Izabela Skrzypecka
12.12 Gliwice 300

Spotkanie z uczniami klas III szkół ponadgimnazjalnych

Matura z matematyki w 2009 r.

Edyta Marczewska
11.12 Katowice 300
20.11 Bielsko-Biała 250

Spotkanie z młodzieżą klas drugich III LO w Bielsku-Białej.

Maturalne poszukiwania - formuła egzaminu maturalnego od 2010 roku
Roman Dziedzic
26-27.11 Lublin 75

Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu.

O egzaminowaniu w gimnazjum w latach 2002-2008

Maria Romanowska

(współautorstwo Elżbieta Modrzewska)

14.11 Czechowice-Dziedzice 30

Spotkanie z młodzieżą klas drugich I LO w Czechowicach-Dziedzicach.

Maturalne poszukiwania - formuła egzaminu maturalnego w roku 2010

Roman Dziedzic
11-12.12 Bielsko-Biała 800

Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Język polski.

Podstawa programowa a egzamin gimnazjalny - wymagania i efekty kształcenia

Maria Romanowska
06-07.11 Lublin 800
07.11 Bytom

D - 54

KO - 2

PPP - 4

OP - 1

Komunikowanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2008.

 

D - Dyrektorzy szkół

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OP - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Inni - przedstawiciele szkół

Robert Wanic

Sławomir Duch
06.11 Bielsko-Biała

D - 65

KO - 5

PPP - 3

OP - 5

Inni - 5

Adam Woś

Robert Wanic
06.11 Gliwice

D - 56

KO - 2

PPP - 1

OP - 2

Inni - 3

Dagmara Kumor

Krzysztof Presz

05.11 Sosnowiec

D - 66

KO - 2

PPP - 5

OP - 4

Inni - 2

Andrzej Pasiut

Kamila Jędryczka

05.11 Częstochowa

D - 58

KO - 2

PPP - 5

OP - 2

Robert Wanic

Sławomir Duch

04.11 Katowice

D - 44

KO - 9

PPP - 1

OP - 3

Inni - 5

Adam Woś

Robert Wanic

04.11 Rybnik

D - 64

KO - 4

PPP - 3

OP - 3

Inni - 6

Andrzej Pasiut

Renata Hejsak

28.10 Katowice 20

Udział w naradzie kierownictwa Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wyniki egzaminów w województwie śląskim w roku 2008

Roman Dziedzic
25.10 Rajcza 20

Udział w sesji Rady Gminy.

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie Rajcza

Roman Dziedzic
21.10 Rybnik

D - 61

KO - 3

PPP - 6

OPS - 7

Spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dotyczące komunikowania wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2008.

 

D - przewodniczący ZE

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OPS - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Elżbieta Modrzewska
20.10 Gliwice

D - 80

KO - 5

PPP - 0

OPS - 2
Anna Krasuska
17.10 Częstochowa

D - 66

KO - 1

PPP - 8

OPS - 1
Elżbieta Modrzewska
17.10 Katowice

D - 88

KO - 7

PPP - 4

OPS - 2
Jadwiga Brzdąk
16.10 Bielsko-Biała

D - 78

KO -6

PPP -9

OPS - 4
Anna Krasuska
16.10 Jaworzno

D - 79

KO - 4

PPP - 6

OPS - 7

Jadwiga Brzdąk
26-28.09 Opole 470

XIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.

Doświadczenia, osiągnięcia i plany Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przygotowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego z języków obcych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

Aleksandra Bartmańska
26-28.09 Opole 52

XIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.

Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli.

Nauczyciele i uczniowie w drodze do sukcesu egzaminacyjnego - podobieństwa i różnice stanowisk

Lektury obowiązkowe w dydaktyce i na egzaminie maturalnym

Elżbieta Modrzewska

Anna Krasuska

Maria Romanowska

18.09

Katowice

600

Śląski Salon Maturzystów

Formuła egzaminu maturalnego w 2009 roku

Roman Dziedzic

500 Jak mówić i pisać na temat - zasady przygotowania się do egzaminu maturalnego z języka polskiego Maria Romanowska
450 Kompleksowe ćwiczenie wszystkich sprawności językowych warunkiem powodzenia na maturze z języków obcych Aleksandra Bartmańska
400 Zrozumieć blędy w matematyce - strategie rozwiązania zadań sprawdzających umiejętności dowodzenia i rozumowania w matematyce Edyta Marczewska
19.09 Gliwice 600

Śląski Salon Maturzystów

Formuła egzaminu maturalnego w 2009 roku

Roman Dziedzic
500 Jak mówić i pisać na temat - zasady przygotowania się do egzaminu maturalnego z języka polskiego Maria Romanowska
450 Kompleksowe ćwiczenie wszystkich sprawności językowych warunkiem powodzenia na maturze z języków obcych Aleksandra Bartmańska
400 Zrozumieć błędy w matematyce - strategie rozwiązania zadań sprawdzających umiejętności dowodzenia i rozumowania w matematyce Edyta Marczewska
25.06 Rybnik 100

Udział w spotkaniu z dyrektorami gimnazjów organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rybniku.

Od podstawy programowej do egzaminu
Roman Dziedzic
11-12.06 Warszawa 150

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w 2008 roku.

Konferencja podsumowująca egzamin gimnazjalny w 2008 roku.

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w kontekście zadania 32

Elżbieta Modrzewska

Hanna Wylężek

09.06 Gliwice 120

Udział w spotkaniu z dyrektorami gimnazjów organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Od podstawy programowej do egzaminu
Roman Dziedzic
07.06 Jaworzno 105

Spotkania szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych - sesja letnia 2008.

Egzamin po zasadniczej szkole zawodowej.

Renata Hejsak

Eugeniusz Malicki

Sławomir Duch

Robert Wanic

07.06 Jaworzno 42

Renata Hejsak

Eugeniusz Malicki

Sławomir Duch

Robert Wanic
30.05 Bytom

ZNEP-68

ZE-45

Spotkania szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny - sesja letnia 2008.

Egzamin po technikum i szkole policealnej.

Renata Hejsak

Dagmara Kumor

29.05 Sosnowiec

ZNEP-131

ZE-31

Adam Woś

Renata Hejsak

29.05 Częstochowa

ZNEP-114

ZE-49

Sławomir Duch

Eugeniusz Malicki

28.05 Gliwice

ZNEP-102

ZE-45

Krzysztof Presz

Dagmara Kumor

28.05 Katowice

ZNEP-136

ZE-24

Adam Woś

Andrzej Pasiut

26.05 Bielsko-Biała

ZNEP-135

ZE-26

Sławomir Duch

Eugeniusz Malicki

26.05 Rybnik

ZNEP-98

ZE-30

Andrzej Pasiut

Kamila Jędryczka

26.05 Katowice 100

Udział w spotkaniu z dyrektorami gimnazjów organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Od podstawy programowej do egzaminu

Roman Dziedzic
28.04 Bielsko-Biała 300

Spotkanie z młodzieżą klas II szkół ponadgimnazjalnych.

Omówienie formuły egzaminu maturalnego w 2009 roku

Roman Dziedzic
30.04 Bytom

D - 43

ZPZE - 77

KO - 1

OP - 2

PPP - 5

Spotkania szkoleniowe dotyczące organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po technikum i szkołach policealnych w sesji letniej 2007 r.

 

D - przewodniczący ZE

ZPZE - zastępcy przewodniczących ZE

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących szkoł

PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

Adam Woś

Renata Hejsak

24.04 Sosnowiec

2 spotkania

D - 43

ZPZE - 77

KO - 1

OP - 2

PPP - 5

Andrzej Pasiut

Dagmara Kumor

Częstochowa

D - 55

ZPZE - 45

PPP - 4

Kamila Jędryczka

Eugeniusz Malicki

23.04 Gliwice

2 spotkania

D - 49

ZPZE - 50

KO - 1

PPP - 1

Adam Woś

Krzysztof Presz

Katowice

2 spotkania

D - 62

ZPZE - 56

KO - 3

OP - 1

PPP - 6

Robert Wanic

Sławomir Duch

22.04 Bielsko-Biała

2 spotkania

D - 62

ZPZE - 68

KO - 5

PPP - 4

Andrzej Pasiut

Dagmara Kumor

Rybnik

2 spotkania

D - 55

ZPZE - 55

KO - 3

OP - 1

PPP - 5

Robert Wanic

Kamila Jędryczka

15.04 Katowice 200

Konferencja Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kształcenie zawodowe w województwie śląskim w świetle wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Roman Dziedzic
31.03 Bielsko-Biała 300

Spotkanie z młodzieżą klas II szkół ponadgimnzjalnych.

Jaka matura w 2009 roku

Roman Dziedzic
31.03 Bielsko-Biała 50

Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Wyniki egzaminów w województwie śląskim przeprowadzonych w roku 2007

Roman Dziedzic
31.03 Bielsko-Biała 50

Udział w naradzie dla organów prowadzących szkoły.

Jak interpretować wyniki egzaminów

Roman Dziedzic
28.03 Mysłowice

30

Udział w sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

Egzaminy zewnetrzne i ich rola w systemie edukacji

Roman Dziedzic
18.03 Katowice 400

Spotkanie z uczniami klas II szkół ponadgimnzjalnych.

Jaka matura w 2009 roku

Roman Dziedzic
14.03 Bielsko-Biała

D - 17

ZPZE - 72

KO - 5

OP - 2

Spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2008.

 

D - przewodniczący ZE

ZPZE - zastępcy przewodniczących ZE

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Anna Krasuska
13.03 Rybnik

D - 12

ZPZE - 53

KO - 0

OP - 1

Elżbieta Modrzewska
13.03 Sosnowiec

D - 13

ZPZE - 63

KO - 5

OP - 0

Anna Krasuska
12.03 Bytom

D - 28

ZPZE - 67

KO - 4

OP - 2

Elżbieta Modrzewska
12.03 Częstochowa

D - 15

ZPZE - 48

KO - 3

OP - 0

Jadwiga Brzdąk
11.03 Gliwice

D - 23

ZPZE - 72

KO - 2

OP - 1

Anna Krasuska
11.03 Katowice

D - 19

ZPZE - 73

KO - 8

OP - 1

Jadwiga Brzdąk
11.03 Gliwice

2 spotkania

400

Spotkanie z uczniami klas III szkół ponadgimnzjalnych.

Jaka matura w 2008 roku

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki

Roman Dziedzic

Edyta Marczewska

31.01 Jaworzno 142

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów PPP.

Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Osiągnięcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Charakterystyka dostosowanych zestawów egzaminacyjnych.

Elżbieta Modrzewska

Urszula Okrajni