Rok 2009

 

Data Miejsce Liczba uczestników Tematyka- rodzaj spotkania Prowadzący/ reprezentat OKE
15.12 Katowice

ZSZ:

D - 4

z-cy - 6

Technikum:

D - 68

z-cy - 60

KO - 11

Spotkania szkoleniowe w zakresie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2010.

 

D - dyrektorzy szkół

z-cy - zastępcy dyrektorów szkół

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

D. Kumor

A. Woś
15.12 Katowice 77

D. Kumor

A. Woś
15.12 Katowice 9

D. Kumor

A. Woś
04-06.12 Kielce 50

XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej.

Wystąpienie w grupie tematycznej

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania. Egzamin maturalny z matematyki 2007.

J. Brzdąk
13.11 Bytom D - 63

KO - 7

OP - 1

PPP - 3

Komunikowanie wyników potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia

Podsumowanie obecności na szkoleniach.

 

D - dyrektorzy szkół

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

OP - przestawiciele organów prowadzących szkoły

PPP - przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

 

Razem:

D - 378

KO - 34

OP - 34

PPP - 19

D. Kumor

A. Woś
12.11 Bielsko-Biała

D - 63

KO - 3

OP - 4

PPP - 1

E. Malicki

A. Pasiut
12.11 Gliwice

D - 40

KO - 8

OP - 2

S. Duch

K. Presz
10.11 Sosnowiec

D - 63

KO - 5

OP - 3

PPP - 3

K. Jędryczka

R. Wanic

A. Dziaduła
10.11 Częstochowa

D - 51

KO - 3

OP - 1

PPP - 4

R. Hejsak

S. Duch
09.11 Katowice

D - 47

KO - 7

OP - 3

PPP - 2

D. Kumor

R. Wanic

A. Dziaduła
09.11 Rybnik

D - 51

KO - 1

OP - 2

PPP - 5

R. Hejsak

A. Pasiut
29.10 Bytom

D-32

Z-20

KO-9

PPP- 3

Szkolenie dyrektorów gimnazjów województa śląskiego.

 

Program szkolenia:

  • wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009 w województwie śląskim
  • Edukacyjna Wartość Dodana w diagnozowaniupracy szkoły
  • zmiany w procedurach orgaznizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w2010 r.
  • kierunki rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych

D - przewodniczący ZE

Z - zastępcy przewodniczących SZE

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno - pedagogicznych

OP - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Jerzy Borkowicz

Monika Szymańska
29.10 Gliwice

D-42

Z-31

KO-8

PPP- 1

RODN- 1

Urszula Okrajni

Hanna Wylężek
29.10 Ruda Śląska D-46

Z-13

KO-1

PPP- 3

Urszula Okrajni

Hanna Wylężek
28.10 Bielsko-Biała

D-92

Z-26

KO-10

PPP- 1

RODN- 1

OP-1

Hanna Wylężek

Monika Szymańska
28.10 Żywiec D-34

Z-6

KO-1

PPP- 2
Jerzy Borkowicz
27.10 Rybnik D-89

Z-30

KO-12

PPP- 4

Urszula Okrajni

Jerzy Borkowicz
26.10 Częstochowa

D-92

Z-34

KO-11

PPP- 5

RODN- 3

Urszula Okrajni

Krzysztof Słomczyński
26.10 Katowice

D-42

Z-18

KO-8

PPP- 3

RODN- 2

OP-1

Elżbieta Modrzewska

Monika Szymańska
23.10 Jaworzno

D-74

Z-47

KO-14

PPP- 5

RODN- 1

Jadwiga Brzdąk

Elżbieta Modrzewska
23.10 Bielsko - Biała

D - 87
K - 13
PPP - 3
OPS - 6

Spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dotyczące komunikowania wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2009.

 

D - przewodniczący ZE

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno - pedagogicznych

OP - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Anna Krasuska
22.10 Rybnik

D - 69
KO - 3
PPP - 2
OPS - 5

Anna Krasuska
22.10 Katowice

D - 91

KO - 10

PPP - 5

OPS - 6

Jadwiga Brzdąk
21.10 Częstochowa

D - 74
KO - 7
PPP - 8
OPS - 3

Elżbieta Modrzewska
20.10 Gliwice

D - 98

KO - 6

PPP - 3

OPS - 1

Anna Krasuska
19.10 Jaworzno

D - 88

KO - 8

PPP - 3

OPS - 5

Jadwiga Brzdąk
09.10 Częstochowa 140

 

Wojewódzka konferencja dla nauczycieli matematyki.

Egzamin maturalny z matematyki 2010 - E. Marczewka

Jak przygotować ucznia do matury z matematyki - E. Marczewka

Nieczynnościowy sposób oceniania

 

 

 

Jadwiga Brzdąk

Edyta Marczewska

08.10 Gliwice 158

Jadwiga Brzdąk

Edyta Marczewska

07.10 Bielsko-Biała 140

Jadwiga Brzdąk

Edyta Marczewska

06.10 Rybnik 134

Jadwiga Brzdąk

Edyta Marczewska

05.10 Katowice 216

Jadwiga Brzdąk

Edyta Marczewska

22.09 Gliwice 1 spotkanie - 600

Śląski Salon Maturzystów 2009

Matura w 2010 r. - maturalne wybory i obowiązki w świetle prawa oświatowego - R. Dziedzic

Literatura i język ojczysty - egzamin maturalny z j. polskiego w 2010 r. - M. Romanowska

Matematyka - obowiązek czy potrzeba? Egzamin maturalny z matematyki w 2010r. - E. Marczewska

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w 2010 r. - A. Bartmańska

 

 

 

Roman Dziedzic
4 spotkania - 1100

Maria Romanowska

4 spotkania - 1600 Edyta Marczewska
2 spotkania - 300 Aleksandra Bartmańska
21.09 Katowice 3 spotkania - 700 Roman Dziedzic
3 spotkania -1000 Maria Romanowska
2 spotkania - 800 Edyta Marczewska
2 spotkania - 300 Aleksandra Bartmańska
1-2.06 Katowice bd Olimpijczycy na egzaminie maturalnym. Maria Romanowska
29.05 Sosnowiec

ZNEP - 128

ZE - 40

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny i zespołów egzaminacyjnych.

 

ZNEP - Zespół Nadzorujący Etap Praktyczny

ZE - Zespoły Egzaminacyjne

Dagmara Kumor

Adam Woś

28.05 Bytom

ZNEP - 78

ZE - 42

Renata Hejsak

Sławomir Duch

28.05 Częstochowa

ZNEP - 136

ZE - 25

Andrzej Pasiut

Kamila Jędryczka

27.05 Gliwice

ZNEP - 109

ZE - 46

Adam Woś

Sławomir Duch

Agnieszka Dziadula

27.05 Bielsko - Biała

ZNEP - 125

ZE - 47

Kamila Jędryczka

Eugeniusz Malicki

26.05 Katowice

ZNEP - 138

ZE - 20

Renata Hejsak

Andrzej Pasiut

Agnieszka Dziadula

26.05 Rybnik

ZNEP - 111

ZE - 48

Krzysztof Presz

Dagmara Kumor

15.05 Bytom

D - 45

Z - 42

KO - 1

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczące organizacji egzaminu zawodowego dla absolwentów: ZSZ. techników, techników uzupełniających i szkół policealnych - sesja letnia 2009.

 

D - przewodniczący ZE

Z - zastępcy przewodniczących ZE

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

Dagmara Kumor

Eugeniusz Malicki

Pracownik WOA

14.05 Sosnowiec

D - 54

Z - 56

Renata Hejsak

Sławomir Duch

Agnieszka Dziaduła

14.05 Częstochowa

D - 65

Z - 26

KO - 2

Dagmara Kumor

Adam Woś

Robert Wanic

13.05 Bielsko-Biała

D - 80

Z - 57

KO - 7

Kamila Jędryczka

Andrzej Pasiut

Pracownik WOA

13.05 Katowice

D - 77

Z - 36

KO - 9

OP - 1

Renata Hejsak

Adam Woś

Robert Wanic

Agnieszka Dziaduła

12.05 Gliwice

D - 63

Z - 37

KO - 3

OP - 1

Andrzej Pasiut

Krzysztof Presz

Agnieszka Dziaduła

12.05 Rybnik

D - 74

Z - 5

PPP - 3

OP - 1

Kamila Jędryczka Sławomir Duch

Robert Wanic

29.04 Katowice 100

Konferencja dla nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki.

Matura z informatyki

Agata Kordas-Łata
07.04 Jaworzno 16 Spotkanie z dyrektorami szkół w zawodzie opiekun medyczny i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Robert Wanic

Andrzej Pasiut

19.03 Częstochowa

D - 74

KO - 3

RODN - 4

OPS - 0

Spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2009.

 

D - przewodniczący ZE

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty

OPS - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

RODN - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Elżbieta Modrzewska
18.03 Rybnik

D - 64

KO - 2

OPS - 0
Elżbieta Modrzewska
18.03 Gliwice

D - 89

KO - 1

OPS - 0
Anna Krasuska
17.03 Bielsko-Biała

D - 87

KO - 5

OPS - 3
Anna Krasuska
17.03 Katowice

D - 102

KO - 8

OPS - 2
Jadwiga Brzdąk
16.03 Jaworzno

D - 91

KO - 0

OPS - 4

Jadwiga Brzdąk
13.03 Częstochowa 223

Wojewódzka konferencja dla nauczycieli języka polskiego.

 

Od podstawy programowej do egzaminowania

 

Razem uczestników: 906

Roman Dziedzic

Elżbieta Modrzewska

12.03 Rybnik 204

Jadwiga Brzdąk

Elżbieta Modrzewska

11.03 Bielsko-Biała 249

Roman Dziedzic

Elżbieta Modrzewska

10.03 Katowice 230

Roman Dziedzic

Elżbieta Modrzewska

09.03 Jaworzno PSZE - 79

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w sesji wiosennej 2009.

 

Szkolenie organizowane dla nowo powołanych Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych.

 

PSZE - Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
Hanna Wylężek
06.03 Rybnik

PSZE - 76

PPP - 3

PNP - 1

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum w sesji wiosennej 2009 roku.

 

PSZE - Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

PNP - przedstawiciele nadzoru pedagogicznego

Jerzy Borkowicz
05.03 Częstochowa

PSZE - 101

PPP - 7

PNP - 5

WOM - 5

Hanna Wylężek
04.03 Chorzów

PSZE - 82

PPP - 3

PNP - 1

Urszula Okrajni
03.03 Gliwice

PSZE - 95

PPP - 2

PNP - 3

Urszula Okrajni
03.03 Zawiercie

PSZE - 57

PPP - 2

PNP - 2

Hanna Wylężek
03.03 Jastrzębie-Zdrój PSZE - 49 Jerzy Borkowicz
02.03 Żywiec

PSZE - 39

PPP - 2

PNP - 2

Jerzy Borkowicz
02.03 Bielsko-Biała

PSZE - 93

PPP - 3

PNP - 8

Urszula Okrajni
02.03 Jaworzno

PSZE - 59

PPP - 3

PNP - 3

Hanna Wylężek
27.02 Jaworzno

PSZE - 81

PPP - 6

PNP - 6

Jadwiga Brzdąk
12.02 Jaworzno 7

Spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Organizacja egzaminu zawodowego w sesji letniej 2009

Robert Wanic
25-30.01 Barcelona 112

Wizyta studyjna - problemy kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej.

Kształcenie ustawiczne nauczycieli w Polsce - stan obecny, problemy, oczekiwane zmiany

Izabela Skrzypecka