Rok 2011

Data

Miejsce

Liczba uczestników

Tematyka- rodzaj spotkania

Prowadzący/ reprezentat OKE
19.12 Bielsko-Biała bd Zmiany w egzaminie gimnazjalnym z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2011/2012. Izabela Dębecka
Katowice bd Beata Kadłubowska
16.12 Katowice bd Co warto wiedzieć o nowej formule egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w 2012 r.?
Matematyka na egzaminie gimnazjalnym w 2012 r.
Hanna Wylężek
Jerzy Borkowicz
15.12 Bielsko-Biała bd Elżbieta Modrzewska
Jerzy Borkowicz
07-09.12 Warszawa bd

Szkolenie dla ekspertów z języków obcych z tworzenia arkuszy egzaminacyjnych na sprawdzian z języka obcego nowożytnego po VI klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015.

 

Aleksandra Bartmańska

Izabela Dębecka
9.12 Częstochowa 60

Badanie diagnostyczne uczniów III klas gimnazjów - ocenianie holistyczne prac i analiza wyników badania”

konferencja szkoleniowa dla nauczycieli języka obcego nowożytnego
Halina Wachowska
Katowice 87 Beata Heller
Gliwice 51 Joanna Mika-Hadelka
Rybnik 65 Rafał Otręba
Bielsko-Biała 57 Małgorzata Tracz
8.12 Częstochowa 70

„Badanie diagnostyczne uczniów III klas gimnazjów - ocenianie holistyczne prac i analiza wyników badania”

konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki

Krystyna Skalik
Katowice 101 Aurelia Tomaszewska
Gliwice 69 Iwona Stangel
Rybnik 53 Urszula Okrajni
Bielsko-Biała 59 Halina Kaczmarzyk
7.12 Częstochowa 64

"Badanie diagnostyczne uczniów III klas gimnazjów - ocenianie holistyczne prac i analiza wyników badania”

konferencja szkoleniowa dla nauczycieli języka polskiego

Jolanta Tomsia
Katowice 105 Hanna Wylężek
Gliwice 45 Agata Cira
Rybnik 65 Monika Szymańska
Bielsko-Biała 52 Stefania Kołek
29.11 Bielsko-Biała 110 Zmiany na egzaminach z języków obcych:
Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego
Zmiany na egzaminie maturalnym od 2012 roku
Izabela Skrzypecka
Izabela Dębecka
16-18.11 Warszawa bd Szkolenie dla ekspertów z języków obcych z zakresu nauczania oraz testowania znajomości języka obcego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Izabela Dębecka

Aleksandra Bartmańska

8.11 Katowice 232

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w 2011 r. –sugestie metodyczne dla nauczycieli

Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej

Hanna Wylężek

8.11

Bytom

D – 47

KO – 6

OP – 4

Komunikowanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- sesja letnia 2011. Podsumowanie obecności na szkoleniach.

Eugeniusz Malicki

Adam Woś

7.11

Gliwice

D – 46

KO – 3

OP – 1

Eugeniusz Malicki

Krzysztof Presz

7.11

Sosnowiec

D – 52

KO – 3

OP – 2

Andrzej Pasiut

Adam Woś

4.11

Katowice

D – 33

KO – 4

OP – 1

Robert Wanic

Krzysztof Słomczyński

4.11

Częstochowa

D – 47

KO – 2

OP – 1

Kamila Jędryczka

Sławomir Duch

3.11

Bielsko-Biała

D – 47

KO – 0

OP – 2

Renata Hejsak

Andrzej Pasiut

3.11

Rybnik

D – 47

KO – 1

OP – 5

Robert Wanic

27.10 Katowice bd Konferencja dla nauczycieli informatyki szkół ponadgimnazjalnych: Nowa podstawa programowa Agata Kordas Łata
26-28.10 Warszawa bd Szkolenie dla ekspertów z języków obcych z oceniania wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym od roku szkolnego 2011/2012

Izabela Skrzypecka

Izabela Dębecka
22-23.10 Serock bd Konferencja pt: Modernizacja egzaminu dojrzałości z języka polskiego w 2015 roku Maria Romanowska
19-20.10 Katowice bd Ogólnopolska konferencja naukowa: Reaktywacja klasyki w szkole: wiek XIX

Anna Krasuska

Maria Romanowska
21.10 Rybnik

66

Szkolenia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dotyczące komunikowania wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2011.

Elżbieta Modrzewska

Krzysztof Słomczyński

20.10 Bielsko-Biała

95

Jadwiga Brzdąk

 

Krzysztof Słomczyński

19.10 Częstochowa

92

18.10 Gliwice

88

18.10 Katowice

102

17.10 Jaworzno

82

10.10 Katowice bd Konferencja na temat: Zmiany w egzaminach zewnętrznych: maturalnym i gimnazjalnym z języka obcego nowożytnego w roku 2011/2012

Aleksandra Bartmańska

Beata Kadłubowska

7.10

Gliwice

D - 69
KO - 5

OPS - 2

ODN - 2

PPP - 2

Szkolenie dyrektorów gimnazjów

Temat: Egzamin gimnazjalny 2011 w województwie śląskim

D - przewodniczący SZE
KO
- przedstawiciele Kuratorium Oświaty
PPP
- przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych
OPS
- przedstawiciele organów prowadzących szkoły

ODN - przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Jerzy Borkowicz

7.10

Bytom

D - 99

KO - 3

OPS - 1

PPP - 1

Urszula Okrajni

Ewa Żak

6.10

Bielsko-Biała D - 130

KO - 7

ODN - 3

OPS - 1

Romana Patyk
Krzysztof Słomczyński

5.10

Katowice

D - 78

KO - 11

ODN - 1

OPS - 1

PPP - 2

Elżbieta Modrzewska

5.10

Częstochowa

D - 120

KO - 7

OPS - 1

ODN - 6

PPP - 1

Hanna Wylężek

5.10

Rybnik

D - 117

KO - 6

ODN - 2

PPP - 2

Urszula Okrajni

Jerzy Borkowicz

4.10

Jaworzno

D - 106

KO - 1

OPS - 4

PPP - 7

Elżbieta Modrzewska

Urszula Okrajni

23-25.09 Kraków bd Ewaluacja arkuszy maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie w zewnętrznym systemie oceniania.

Barbara Andrzejewska

Barbara Freier-Pniok

23.09

Bielsko-Biała

D - 224

KO - 8
OPS - 5

ODN - 1

PPP - 2

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych.
Temat: Sprawdzian 2011- wyniki w województwie śląskim.

 

D - przewodniczący SZE

KO - przedstawiciele Kuratorium Oświaty
PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych
OPS - przedstawiciele organów prowadzących szkoły
ODN - przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli
Monika Szymańska

Krzysztof Słomczyński

22.09

Katowice

D - 146

KO - 19
OPS - 6

PPP - 2

Elżbieta Modrzewska

Urszula Okrajni

Gliwice

D - 95

KO - 9
OPS - 5
PPP - 3
Krzysztof Słomczyński

Bytom

D - 118

KO - 3

OPS - 1

PPP - 2
Romana Patyk

21.09

Częstochowa

D - 211

KO - 8

OPS - 1

ODN - 4
PPP - 1
Romana Patyk

Krzysztof Słomczyński

Rybnik

D - 163

KO - 6

OPS - 3

ODN - 2
PPP - 3

Urszula Okrajni

Monika Szymańska

20.09

Jaworzno

D - 91

KO - 0

OPS - 3

ODN - 0
PPP - 4
Elżbieta Modrzewska
07.09-08.09

Katowice

Gliwice
bd Napisanie wypracowanie zgodnie z tematem podstawą sukcesu egzaminacyjnego z języka polskiego. Maria Romanowska
bd Podstawowe umiejętności komunikacyjne na egzaminie maturalnym z języka obcego. Aleksandra Bartmańska
bd Strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z matematyki. Edyta Marczewska
bd Umiejętność analizy materiałów źródłowych na egzaminie maturalnym z biologii i chemii.

Barbara Haszczyc- Krautter

Lucyna Chłodny
bd Umiejętność analizowania i interpretowania tematu wypracowania i materiałów źródłowych z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Barbara Andrzejewska

Barbara Freier-Pniok
bd Praca z mapą ważną umiejętnością zdających egzamin maturalny z geografii. Józef Soja
30.06-04.07 Gdańsk bd VII Ogólnopolski Kurs Metodyczny dla Nauczycieli Historii Muzyki nt. wniosków z egzaminów z historii muzyki dotyczących przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Ewa Mikołajczyk
27.05 Bytom 37

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych sesja letnia 2011 - egzamin po zasadniczej szkole zawodowej

Adam Woś

Renata Hejsak

Małgorzata Pustiowska

92

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny - sesja letnia 2011 - egzamin po technikum i szkole policealnej

D-43

Z-24

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczace organizacji egzaminu zawodowego dla absolwentów: zsz, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych - sesja letnia 2011

26.05 Sosnowiec 43

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych sesja letnia 2011 - egzamin po zasadniczej szkole zawodowej

Adam Woś

Andrzej Pasiut

Małgorzata Pustiowska

165

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny - sesja letnia 2011 - egzamin po technikum i szkole policealnej

D-56

Z-37

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczace organizacji egzaminu zawodowego dla absolwentów: zsz, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych - sesja letnia 2011

Częstochowa 29

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych sesja letnia 2011 - egzamin po zasadniczej szkole zawodowej

Robert Wanic

Sławomir Duch

150

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny - sesja letnia 2011 - egzamin po technikum i szkole policealnej

D-46

Z-32

KO-2

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczace organizacji egzaminu zawodowego dla absolwentów: zsz, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych - sesja letnia 2011

25.05 Gliwice 47

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych sesja letnia 2011 - egzamin po zasadniczej szkole zawodowej

Dagmara Kumor

Sławomir Duch

134

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny - sesja letnia 2011 - egzamin po technikum i szkole policealnej

D-49

Z-32

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczace organizacji egzaminu zawodowego dla absolwentów: zsz, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych - sesja letnia 2011

Bielsko-Biała 43

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych sesja letnia 2011 - egzamin po zasadniczej szkole zawodowej

Krzysztof Presz

Kamila Jędryczka

Małgorzata Pustiowska

164

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny - sesja letnia 2011 - egzamin po technikum i szkole policealnej

D-53

Z-31

KO-2

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczace organizacji egzaminu zawodowego dla absolwentów: zsz, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych - sesja letnia 2011

24.05 Katowice 20

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych sesja letnia 2011 - egzamin po zasadniczej szkole zawodowej

Renata Hejsak

Robert Wanic

172

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny - sesja letnia 2011 - egzamin po technikum i szkole policealnej

D-54

Z-45

KO-2

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczace organizacji egzaminu zawodowego dla absolwentów: zsz, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych - sesja letnia 2011

Rybnik 36

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych sesja letnia 2011 - egzamin po zasadniczej szkole zawodowej

Kamila Jędryczka

Andrzej Pasiut

Eugeniusz Malicki

160

Spotkanie szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny - sesja letnia 2011 - egzamin po technikum i szkole policealnej

D-50

Z-32

KO-4

OP-2

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczace organizacji egzaminu zawodowego dla absolwentów: zsz, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych - sesja letnia 2011

15.05 Katowice bd Wojewódzka konferencja dla nauczycieli matematyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Dowodzenie od gimnazjum do matury Edyta Marczewska
13.04 Rybnik bd Szkolenie nauczycieli na temat interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych (analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu), zasady tworzenia arkuszy egzaminacyjnych.

Anna Krasuska

Krzysztof Słomczyński

06-08.04 Warszawa bd Szkolenie dla ekspertów z języków obcych z oceniania wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym od roku szkolnego 2011/2012.

Izabela Skrzypecka

Izabela Dębecka

31.03 Rybnik 79 Szkolenia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2011.

Jadwiga Brzdąk

Ewa Rzepczyńska-Pich

30.03 Gliwice 95

Jadwiga Brzdąk

Ewa Rzepczyńska-Pich

29.03 Częstochowa 83

Jadwiga Brzdąk

Ewa Rzepczyńska-Pich

28.03 Bielsko-Biała 90

Jadwiga Brzdąk

Ewa Rzepczyńska-Pich

25.03 Katowice 118

Jadwiga Brzdąk

Ewa Rzepczyńska-Pich

25.03 Jaworzno 95

Jadwiga Brzdąk

Ewa Rzepczyńska-Pich

10.03 Jaworzno

Gimnazja

PSZE - 14

zPSZE - 28

Organizacja i przeprowadzanie Sprawdzianu i Egzaminu Gimnazjalnego w 2011 roku.

·

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla nowo powołanych Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych
i zastępców PSZE szkół podstawowych i gimnazjów.

·

Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka

10.03

Szkoły Podstawowe

PSZE - 17

zPSZE - 51

Jerzy Borkowicz

Krystyna Zwierzycka

9.03

Gimnazja

PSZE - 25

zPSZE - 40

Hanna Wylężek

Krystyna Zwierzycka

9.03

Szkoły Podstawowe

PSZE - 25

zPSZE - 35

Monika Szymańska

Krystyna Zwierzycka

8-9.03 Lublin bd Wartości a ocenianie w dydaktyce szkolnej i na egzaminie. Maria Romanowska
7.02 Rybnik 197

Konferencja dotycząca wykorzystania wyników EWD.

E. Modrzewska

R. Dziedzic

H. Wylężek

J. Borkowicz

B. Kadłubowska

7.02 Gliwice 208

Od analizy wyników do jakości kształcenia

1. Szkoła i jej wyniki w środowisku lokalnym

Egzamin gimnazjalny 2012

1. Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego w 2012

2. Część humanistyczna

3. Część matematyczno-przyrodnicza4. Egzamin z języków obcych
Roman Dziedzic

Elżbieta Modrzewska

Krzysztof Słomczyński

Hanna Wylężek

Jerzy Borkowicz

Izabela Dębecka

Beata Kadłubowska

Izabela Skrzypecka

2.02 Bytom 191
1.02 Wodzisław Śląski 282
12.01 Mysłowice 272
11.01 Częstochowa 307
10.01 Bielsko-Biała 375
4.01 Katowice 350
14.01 Rybnik bd Przygotowanie maturzysty do egzaminu z języka polskiego, języka obcego, matematyki.

Maria Romanowska

Aleksandra Bartmańska

Edyta Marczewska
12.01 Częstochowa bd
11.01 Bielsko-Biała bd
10.01 Katowice bd
12.01 Mysłowice

D - 97

N - 92

POP - 21

PZ - 4

Egzamin gimnazjalny i wykorzystywanie jego wyników - Konferencja dyrektorów i przedstawicieli organów prowadzących szkoły

 

D - Dyrektorzy

N - Nauczyciele

POP - Przedstawiciele organów prowadzących

PZ - Przedstawiciele związków

Roman Dziedzic

Elżbieta Modrzewska

Hanna Wylężek

Jerzy Borkowicz

Izabela Skrzypecka

11.01 Częstochowa

D - 103

N - 96

POP - 33

PZ - 0

Roman Dziedzic

Elżbieta Modrzewska

Krzysztof Słomczyński

Hanna Wylężek

Jerzy Borkowicz

Izabela Skrzypecka

10.01 Bielsko-Biała

D - 126

N - 30

POP -10

Roman Dziedzic

Elżbieta Modrzewska

Hanna Wylężek

Jerzy Borkowicz

Beata Kadłubowska

04.01 Katowice

D - 52

N - 47

Roman Dziedzic

Elżbieta Modrzewska

Hanna Wylężek

Jerzy Borkowicz

Izabela Dębecka