Rok 2013

Data

Miejsce

Liczba uczestników

Tematyka- rodzaj spotkania

Prowadzący/ reprezentat OKE

 12.12.2013 r. Katowice JP - 201
M - 201
Nowa formuła sprawdzianu od roku szkolnego 2014/2015

Konferencje
dla nauczycieli języka polskiego i matematyki
w szkołach podstawowych
województwa śląskiego


Obecni na konferencji
nauczyciele:
JP-  języka polskiego
M - matematyki
Elżbieta Modrzewska
Urszula Okrajni
 10.12.2013 r. Katowice
JP - 214
M -  212
Hanna Wylężek
Urszula Okrajni
 9.10.2013 r. Częstochowa JP - 214
M - 196
Hanna Wylężek
Jerzy Borkowicz
 3.12.2013 r. Bielsko-Biała JP -  196
M -  196
Monika Szymańska
Urszula Okrajni
 2.12.2013 r. Gliwice JP -  107
M -  106
Monika Szymańska
Jerzy Borkowicz
 26.11.2013 r. Rybnik JP -  171
M -  172
Monika Szymańska
Jerzy Borkowicz
5.11.2013 r.  Katowice  80

Nowa formuła egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2014/2015

 

Konferencje

dla nauczycieli języków obcych szkół ponadgimnazjalnych

województwa śląskiego

 Aleksandra Bartmańska
6.11.2013 r.  Bielsko-Biała 90 Aleksandra Bartmańska
7.11.2013 r. Rybnik 98  Izabela Skrzypecka
8.11.2013 r. Częstochowa 119  Izabela Dębecka
 21.11.2013 r.  Częstochowa  N-204  Nowa formuła sprawdzianu od roku szkolnego 2014/2015

Konferencje
dla nauczycieli języków obcych nowożytnych
w szkołach podstawowych
województwa śląskiego


Obecni na konferencji:
  N - nauczyciele języków obcych nowożytnych województwa śląskiego
 Izabela Dębecka
 20.11.2013 r.   Bielsko-Biała  N-174 Aleksandra Bartmańska
 19.11.2013 r.  Katowice N-312 Aleksandra Bartmańska
Izabela Skrzypecka
 18.11.2013 r.  Rybnik  N-162 Aleksandra Bartmańska
Izabela Dębecka
 18.11.2013 r.  Gliwice  N-90 Izabela Skrzypecka
21.10.2013 r.  Jaworzno 83

Konferencje dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Egzamin maturalny 2013 r.

 

Program konferencji:

 

1. Analiza wyników egzaminu   

    maturalnego w 2013 r.

2. Organizacja egzaminu w 2014 r.

3. Nowa formuła egzaminu od

    2015 r.
 Jadwiga Brzdąk
22.10.2013 r. Katowice  110  Jadwiga Brzdąk
25.10.2013 r.  Częstochowa  87  Romana Patyk
25.10.2013 r. Gliwice  97  Anna Krasuska
28.10.2013 r.  Bielsko-Biała  103  Elżbieta Modrzewska
29.10.2013 r.      Rybnik  75  Anna Krasuska
 3.10 Częstochowa D-72
 
 KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW PO EGZAMINIE ZAWODOWYM W SESJI MAJ/CZERWIEC 2013 ORAZ SESJI LETNIEJ 2013 Kamila Jędryczka
 3.10 Rybnik   D-53  Adam Woś
4.10  Gliwice D-74
OP-1
Dagmara Kumor
4.10 Bielsko-Biała D-49
OP-2
 Sławomir Duch
7.10 Katowice  D-54  Renata Hejsak
7.10 Katowice  D-69   Robert Wanic
 7.10  Częstochowa  D- 207
OPS-5
ODN-5
PPP-2
 

Konferencje

dla dyrektorów szkół podstawowych

województwa śląskiego

 

Program konferencji:

 

1. Analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego w 2013 roku

 

2. Organizacja sprawdzianu

w 2014 roku.

 

3. Nowa formuła sprawdzianu

od  roku szkolnego 2014/2015

 

OBECNI NA KONFERENCJI:

D – dyrektorzy

KO - przedstawiciele kuratorium oświaty

PPP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OPS - przedstawiciele  organów prowadzących szkoły

ODN - przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

 Urszula Okrajni
Monika Szymańska
Romana Patyk
 4.10  Gliwice  D-104
OPS-1
PPP-1
 Monika Szymańska
Jerzy Borkowicz
 4.10  Katowice  D-121
ODN-1
PPP-2
 Elżbieta Modrzewska
 3.10  Bielsko-Biała  D-202
OPS-2
PPP-1
 Urszula Okrajni
Hanna Wylężek
Monika Szymańska
Romana Patyk
 2.10  Katowice  D-199
KO-2
OPS-1
ODN-5
PPP- 2
 Elżbieta Modrzewska
Urszula Okrajni
Hanna Wylężek
 1.10  Rybnik  D-164
KO-2
OPS-2
ODN-1
PPP-2
 Hanna Wylężek
Monika Szymańska
Romana Patyk
 30.09  Jaworzno D-90
OPS-1
PPP-1
 Elżbieta Modrzewska
Monika Szymańska
  30.09  Katowice  63 Szkolenie z zakresu organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – październik 2013  Dagmara Kumor
Robert Wanic

 24.09

 Katowice

 320 + 100

 Śląski Salon Maturzystów

 Egzamin Maturalny - zasady,

 przepisy, procedury

  Roman Dziedzic

 320 + 250

 Matematyka - dlaczego taka

 trudna skoro taka łatwa

 Danuta Mazur

 320 + 250

 Zrozumienie tekstów podstawą

 maturalnego sukcesu

 (język polski)

  Maria Romanowska

320 + 250

 Umiejętności gwarantujące sukces

 na egzaminie maturalnym

 z języka obcego

Izabela Skrzypecka 

 250 + 250

 Czasowniki operacyjne w

 poleceniach i ich znaczenie w

 rozwiązywaniu zadań

 (biologia, chemia)

Lucyna Chłody

Barbara

Haszczyc

 100 + 100

 Kluczowe umiejętności z historii

 i wiedzy o społeczeństwie

 konieczne do napisania

 wypracowania

 Barbara Andrzejewska

Barbara

Freier-Pniok

 320 + 100

 Odczytywanie, interpretacja,

 wyjaśnianie - praca z

 materiałami

 źródłowymi na egzaminie

 maturalnym z geografii

 Józef Soja

23.09

 Gliwice

 450 + 120

 Śląski Salon Maturzystów

 Egzamin Maturalny - zasady,

 przepisy, procedury

 Roman Dziedzic

 450 + 250

 Matematyka - dlaczego taka

 trudna skoro taka łatwa

 Danuta Mazur

 450 + 250

 Zrozumienie tekstów podstawą

 maturalnego sukcesu

 (język polski)

 Maria Romanowska

 450 + 250

 Umiejętności gwarantujące sukces

 na egzaminie maturalnym

 z języka obcego

Izabela Skrzypecka 

 250 + 250

 Czasowniki operacyjne w

 poleceniach i ich znaczenie w

 rozwiązywaniu zadań

 (biologia, chemia)

 Lucyna Chłody

Barbara

Haszczyc

 120 +120

 Kluczowe umiejętności z historii

 i wiedzy o społeczeństwie

 konieczne do napisania

 wypracowania

Barbara Andrzejewska

Barbara

Freier-Pniok

 120 + 120

 Odczytywanie, interpretacja,

 wyjaśnianie - praca z

 materiałami

 źródłowymi na egzaminie

 maturalnym z geografii

 Józef Soja

 20.09  Gliwice  

D-89

OPS-3

PPP-2
 

Konferencje

dla dyrektorów gimnazjów

województwa śląskiego

Egzamin gimnazjalny 2013

 

Program konferencji:

 

1. Egzamin gimnazjalny 2013  - organizacja i przebieg

 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 w województwie śląskim

 

3. Komunikat  Dyrektora CKE

z 30 sierpnia 2013r.w sprawie sposobu dostosowania warunków i  form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu

i egzaminu gimnazjalnego

 

4. Procedury  organizowania

i przeprowadzania egzaminu w 2014 roku

 

5. Komunikaty

 

OBECNI NA KONFERENCJI:

D – dyrektorzy

KO- przedstawiciele kuratorium oświaty

PPP- przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OPS- przedstawiciele  organów prowadzących szkoły

ODN- przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

 Romana Patyk
 20.09  Częstochowa  

D-92

KO-1

OPS-4

ODN-9

PPP- 3
 Hanna Wylężek
 19.09  Katowice  

D- 182

OPS-4

ODN- 3

PPP- 3
 

Urszula Okrajni,

Monika Szymańska
 18.09  Bielsko-Biała  

D- 113

OPS- 6

 Monika Szymańska
 17.09  Rybnik  

D- 76

OPS- 2

ODN-1

PPP-3
 Jerzy Borkowicz
 16.09  Jaworzno  

D- 71

OPS-2

PPP- 1
 Urszula Okrajni
 8.04  Jaworzno  88

Szkolenia Zastępców Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

 

Temat: Organizacja egzaminu maturalnego w 2013 roku.

 Jadwiga Brzdąk
Ewa Rzepczyńska-Pich
 9.04  Katowice  107  Jadwiga Brzdąk
Ewa Rzepczyńska-Pich
 9.04  Rybnik  83  Elżbieta Modrzewska
Iwona Różycka
 10.04  Gliwice  92  Anna Krasuska
Ewa Rzepczyńska-Pich
 11.04  Częstochowa  76  Elżbieta Modrzewska
Ewa Rzepczyńska-Pich
 12.04  Bielsko-Biała  80  Anna Krasuska
Ewa Rzepczyńska-Pich

25.03

Bytom

Z - 87

OPS - 2

PPP - 5

Szkolenie  zastępców Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych
w gimnazjach

Temat: Organizacja egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku 

Zzastępca przewodniczącego SZE


KO - przedstawiciele kuratorium oświaty


PPP- przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych


OPS - przedstawiciele  organów prowadzących szkoły

ODN- przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Romana Patyk

Krystyna Zwierzycka

Gliwice

Z - 90

PPP – 4

ODN - 1

Krzysztof Słomczyński

Iwona Różycka

22.03

Częstochowa

Z – 115

KO - 2

OPS - 1

PPP – 2

ODN - 2

Jerzy Borkowicz

Krystyna Zwierzycka

21.03

Katowice

Z – 110

KO - 1

OPS - 1

Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka

20.03

Bielsko-Biała

Z - 155

OPS - 2

PPP - 2

Hanna Wylężek

Krystyna Zwierzycka

19.03

Rybnik

Z - 114

OPS - 5

PPP – 5

ODN - 2

Jerzy Borkowicz

Krystyna Zwierzycka

18.03

Jaworzno

Z - 90

KO – 1

OPS - 1

PPP - 2

Elżbieta Modrzewska

Krystyna Zwierzycka

8.03

Bielsko-Biała

Z – 228

OPS – 6

Szkolenie  zastępców Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych
w szkołach podstawowych

Temat: Organizacja sprawdzianu
w 2013 roku 

Zzastępca przewodniczącego SZE


KO - przedstawiciele kuratorium oświaty


PPP- przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych


OPS - przedstawiciele  organów prowadzących szkoły

ODN- przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Monika Szymańska

7.03

 Bytom

Z - 130

OPS - 6


PPP - 5

Krzysztof Słomczyński

Gliwice

Z - 99

KO - 1

OPS – 1

PPP – 1

Monika Szymańska

6.03

Częstochowa

Z - 183

KO - 2

OPS – 1

PPP – 4

ODN - 2

Monika Szymańska

5.03

Rybnik

Z -173

OPS - 2

PPP – 4

ODN - 2

Krzysztof Słomczyński

Katowice

Z -182

OPS - 1

PPP - 2

Urszula Okrajni

4.03

Jaworzno

Z -87

OPS – 2

PPP - 1

 

Elżbieta Modrzewska

 9.01

 Katowice

 20

 

 Konferencja prasowa pt.: "Jak podnieść poziom matur w woj. śląskim?"

 

 Jadwiga Brzdąk