Rok 2014

 

Data

Miejsce

Liczba uczestników

Tematyka- rodzaj spotkania

Prowadzący/ reprezentant OKE
 18.12 Żywiec

P-70

M-68

SPRAWDZIAN 2015

 

Szkolenia dla nauczycieli języka polskiego i matematyki w szkołach podstawowych województwa śląskiego dotyczące zasad oceniania zadań otwartych z języka polskiego i matematyki po próbnym sprawdzianie przeprowadzonym 17 grudnia 2014 r.

 

Uczestnicy szkoleń:

 

P –nauczyciele języka polskiego,

M- nauczyciele matematyki.

 

 

 

 

 

Monika Szymańska
Urszula Okrajni
 18.12 Rybnik

P-134

M-123
Jowita Chodacka-Wojtynek

Ewa Jankowska

18.12  Gliwice

P-108

M-98

Alicja Mól,

Grażyna Sepioł

18.12  Częstochowa

P-189

M-179

Agnieszka Frejlich, Hanna Wylężek,

Justyna Strzelczyk, Małgorzata Godyń

18.12   Bytom P-96

M-99

Anna Ochojska-Gwóźdź

Krzysztof Juranek

18.12 Bielsko-Biała

P-105

M-101
Joanna Łaska

Małgorzata Figura-Lewandowska

 17.12 Katowice P-132

M-120

Elżbieta Modrzewska

Jerzy Borkowicz
 17.12 Dąbrowa Górnicza

P-108

M-109

Monika Szymańska

Małgorzata Godyń

8.12

Gliwice

209

Szkolenie z zakresu organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin);  z zakresu organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – sesja styczeń – luty 2015

Sławomir Duch
Krzysztof Presz

8.12  Rybnik 158   Kamila Jędryczka
Adam Woś
9.12 Katowice
 
143   Kamila Jędryczka
Andrzej Pasiut
9.12 Katowice 127   Renata Hejsak
Eugeniusz Malicki
10.12  Częstochowa 105   Sławomir Duch
Robert Wanic
11.12  Bielsko-Biała  148  Renata Hejsak
Andrzej Pasiut
 9.10 Częstochowa 

D- 123

KO- 2

OPS- 2

ODN- 7

PPP- 2

Konferencje

 dyrektorów gimnazjów

województwa śląskiego

 

Egzamin gimnazjalny 2014

Program konferencji:

-Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 w województwie śląskim

-Kalendarz dyrektora szkoły

-Arkusze egzaminacyjne

-Organizacja egzaminu gimnazjalnego 2015

 

OBECNI NA KONFERENCJI:

D – dyrektorzy

KO- przedstawiciele kuratorium oświaty

PPP- przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OPS- przedstawiciele  organów prowadzących szkoły

ODN- przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Jerzy Borkowicz

8.10  Katowice 

D- 283

KO-13

OPS-3

ODN- 2

PPP- 7

Elżbieta Modrzewska

Jerzy Borkowicz

7.10  Bielsko-Biała 

D- 152

KO-3

OPS- 2

PPP-1 
Hanna Wylężek
7.10  Rybnik 

D- 116

KO-2

OPS- 2

PPP-1
Urszula Okrajni
7.10   Jaworzno

D- 69

OPS-1

PPP- 1

Urszula Okrajni

Hanna Wylężek
3.10 Bielsko-Biała 90


Konferencje dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.
Egzamin maturalny 2014 r.

 

 

  Program konferencji:
    1. Analiza wyników egzaminu maturalnego
        w 2014 r.
    2. Organizacja egzaminu w 2015 r.

 

Elżbieta Modrzewska
2.10 Rybnik 79 Anna Krasuska
2.10 Katowice 106 Jadwiga Brzdąk
1.10 Gliwice 85 Anna Krasuska
1.10 Częstochowa 78 Elżbieta Modrzewska
30.09 Jaworzno 78 Jadwiga Brzdąk
26.09 Gliwice  

 

Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2014

 

"Egzamin maturalny w 2015 roku - zasady, przepisy, procedury"

 

LICEA -  Budowa arkuszy egzaminacyjnych z matematyki od 2015 roku, z uwzględnieniem nowych typów zadań

TECHNIKA - Umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym z matematyki

 

LICEA - Zmiany na egzaminie maturalnym z języka obcego od 2015

TECHNIKA - Matura z języka obcego, czyli o umiejętności komunikowania się

 

LICEA - Teksty kultury i ich interpretacja na egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 roku

TECHNIKA - Zrozumienie tekstów podstawą maturalnego sukcesu na egzaminie z języka polskiego

 

LICEA - Egzamin maturalny z biologii i chemii zgodnie z nową podstawą programową

TECHNIKA - Czasowniki operacyjne w poleceniach i ich znaczenie w rozwiązywaniu zadań (biologia, chemia)

 

LICEA - Barwna mapa szczegółowa i umiejętności złożone na maturze z geografii od 2015 r.

TECHNIKA - Praca z materiałem źródłowym na egzaminie maturalnym z geografii

 

LICEA - Umiejętności złożone na egzaminie maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie - nowa formuła egzaminu

 

 

 

Roman Dziedzic

 

 

Edyta Marczewska

 

 

 

 

Izabela Skrzypecka

 

 

 

Maria Romanowska

 

 


Barbara Haszczyc-Krautter

Lucyna Chłodny

 

 

Józef Soja

 

 

Barbara Andrzejewska

Barbara Freier-Pniok

     

 

Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2014

 

"Egzamin maturalny w 2015 roku - zasady, przepisy, procedury"

 

LICEA -  Budowa arkuszy egzaminacyjnych z matematyki od 2015 roku, z uwzględnieniem nowych typów zadań

TECHNIKA - Umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym z matematyki

 

LICEA - Zmiany na egzaminie maturalnym z języka obcego od 2015

TECHNIKA - Matura z języka obcego, czyli o umiejętności komunikowania się

 

LICEA - Teksty kultury i ich interpretacja na egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 roku

TECHNIKA - Zrozumienie tekstów podstawą maturalnego sukcesu na egzaminie z języka polskiego

 

LICEA - Egzamin maturalny z biologii i chemii zgodnie z nową podstawą programową

TECHNIKA - Czasowniki operacyjne w poleceniach i ich znaczenie w rozwiązywaniu zadań (biologia, chemia)

 

LICEA - Barwna mapa szczegółowa i umiejętności złożone na maturze z geografii od 2015 r.

TECHNIKA - Praca z materiałem źródłowym na egzaminie maturalnym z geografii

 

LICEA - Umiejętności złożone na egzaminie maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie - nowa formuła egzaminu

TECHNIKA - Kluczowe umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie konieczne do napisania wypracowania

 

 

Roman Dziedzic

 

 

 

Edyta Marczewska

 

 

 

Aleksandra Bartmańska

 

 

 

Maria Romanowska

 

 


Barbara Haszczyc-Krautter

Lucyna Chłodny

 

 

Józef Soja

 

 


Barbara Andrzejewska

Barbara Freier-Pniok

25.09

Częstochowa

44

Planowanie pracy szkoły w kontekście egzaminów zawodowych

Gabriela Poloczek, Robert Wanic
24.09

Bielsko-Biała

53 Gabriela Poloczek, Robert Wanic
23.09

Katowice

178 Gabriela Poloczek, Robert Wanic
23.09

Katowice

100

Kwalifikacje dla każdego.

Nowe podejście do uczenia się przez całe życie

Robert Wanic
 23.09 Rybnik  D- 192
KO-2
PPP-1
OPS-6
ODN-3

Konferencje dyrektorów szkół podstawowych
województwa śląskiego

 

Temat: Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej

 

Program konferencji:
1. Analiza wyników sprawdzianu 2014 w województwie śląskim
2. Organizacja sprawdzianu 2015:
• Kalendarz dyrektora szkoły
• Arkusze egzaminacyjne
• Przeprowadzenie sprawdzianu
3. Komunikaty

 

OBECNI NA SZKOLENIU:


D – dyrektorzy
KO- przedstawiciele kuratorium oświaty
PPP- przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych
OPS- przedstawiciele organów prowadzących szkoły
ODN- przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

 Romana Patyk

Krzysztof Słomczyński

22.09  Bielsko-Biała  D- 248
KO-2
OPS-3
PPP- 3
 Urszula Okrajni

Monika Szymańska

 19.09 Częstochowa D- 211
KO-2
PPP-3
OPS-4
ODN-6 
 
Urszula Okrajni
 18.09 Katowice  D- 363
KO-5
PPP-7
OPS-9
ODN-6
 Urszula Okrajni

Monika Szymańska

17.09  Jaworzno  D- 96
OPS-1
PPP- 2
 Jadwiga Brzdąk
2.09 Katowice 100 Konferencja IBE: „Kwalifikacje dla każdego"

Robert Wanic

23.04

Katowice

300

Szkolenie z zakresu organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin);  z zakresu organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – sesja maj – lipiec 2014

Dagmara Kumor
Robert Wani

23.04 Bielsko-Biała  313

Kamila Jędryczka
Andrzej Pasiut

24.04 Gliwice 496 Sławomir Duch
Krzysztof Presz
24.04 Rybnik 374 Robert Wanic
Adam Woś
28.04 Częstochowa 295 Dagmara Kumor
Robert Wanic
28.04 Katowice 400 Renata Hejsak
Adam Woś
9.04 Sosnowiec 100 Panel dotyczący egzaminów zewnętrznych Ogólnopolskie Targi Edukacyjne "Nowoczesna Szkoła" Krzysztof Presz
28.03 Bielsko-Biała D-75

Szkolenia Zastępców Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

 

 

 

Temat:

 

 Organizacja egzaminu maturalnego

w 2014 roku

 

Nowa formuła egzaminu w 2015 Roku

 

Elżbieta Modrzewska

Ewa Rzepczyńska-Pich

27.03 Częstochowa D-71

Anna Krasuska

Ewa Rzepczyńska-Pich

26.03 Rybnik D-74

Elżbieta Modrzewska

Ewa Rzepczyńska-Pich
26.03 Gliwice D-90

Anna Krasuska

Iwona Różycka

25.03

Katowice

D-104

Jadwiga Brzdąk

Ewa Rzepczyńska-Pich

24.03 Jaworzno D-81

Jadwiga Brzdąk

Ewa Rzepczyńska-Pich

21.03 Gliwice D-127
OPS-2
PPP-3

Szkolenie

dla przewodniczących i zastępców

szkolnych zespołów egzaminacyjnych

w gimnazjach województwa śląskiego

 

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

w 2014 roku

Program szkolenia::

1. Zadania dyrektora szkoły przed egzaminem gimnazjalnym

2. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

3. Zasady dokumentowania przebiegu egzaminu gimnazjalnego

4. Sposób pakowania i przekazywania materiałów egzaminacyjnych

5. Komunikaty

 

OBECNI NA SZKOLENIU:

D – dyrektorzy i zastępcy Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych

KO- przedstawiciele kuratorium oświaty

PPP- przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OPS- przedstawiciele  organów prowadzących szkoły

ODN- przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka
 21.03  Częstochowa  
D-125
OPS-2
PPP- 1
 
Romana Patyk

Iwona Różycka
 20.03  Katowice  D- 169
OPS-2
PPP- 1
Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka
 19.03  Bielsko-Biała D- 155  
Elżbieta Modrzewska

Krystyna Zwierzycka
 18.03  Rybnik  
D- 104
ODN-2
Hanna Wylężek

Krystyna Zwierzycka
 
 17.03  Jaworzno  D- 94
OPS-2
PPP- 1
Elżbieta Modrzewska

Krystyna Zwierzycka
10.03 Rybnik D-183
PPP-4

Szkolenie

dla przewodniczących i zastępców

szkolnych zespołów egzaminacyjnych

w szkołach podstawowych województwa śląskiego

 

ORGANIZACJA SPRAWDZIANU 2014

Program szkolenia::

1. Zadania dyrektora szkoły przed sprawdzianem

2. Przeprowadzenie sprawdzianu

3. Dokumentowanie przebiegu sprawdzianu

4. Pakowanie i przekazanie materiałów egzaminacyjnych

5. Komunikaty

OBECNI NA SZKOLENIU:

D – dyrektorzy i zastępcy Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych

KO- przedstawiciele kuratorium oświaty

PPP- przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OPS- przedstawiciele  organów prowadzących szkoły

ODN- przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Romana Patyk

Krystyna Zwierzycka
 7.03 Gliwice D-148
PPP- 2
Romana Patyk

Krystyna Zwierzycka
6.03  Katowice
D- 347
OPS-2
PPP- 2
Monika Szymańska

Krystyna Zwierzycka
5.03  Bielsko-Biała D- 215
OPS- 1
Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka
4.03 Częstochowa  D- 226
OPS- 3
ODN-1
PPP-2
 
Monika Szymańska

Krystyna Zwierzycka
3.03 Jaworzno D- 98
OPS-2
PPP- 1 
Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka
14.02 Gliwice 157

Konferencja

 "Dni Gliwickich Młodych Naukowców"


Temat:

    "Co nas czeka, czyli matura 2017"

Anna Krasuska

Urszula Okrajni

14.02

Częstochowa

58

 

Konferencja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

z

GEOGRAFII

 

Józef Soja
13.02

Bielsko-Biała

76
12.02

Katowice

174
11.02

Katowice

276

Konferencja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

z

FIZYKI

Urszula Okrajni
17,02

Częstochowa

52

 

Konferencja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

z

MATEMATYKI

 

Edyta Marczewska
13.02

Rybnik

56
12.02

Bielsko-Biała

63
10.02

Katowice

168
16.01

Częstochowa

63 / 63

 

Konferencje dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

z

HISTORII / WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Barbara Andrzejewska

Barbara Freier-Pniok

14.01

Bielsko-Biała

73 / 63
13.01

Katowice

171 / 175
10.01

Częstochowa

48 / 46

 

Konferencje dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

z

BIOLOGII / CHEMII

 

Lucyna Chłodny

Barbara
Haszczyc-Krautter
9.01 Rybnik

35 / 52

8.01 Bielsko-Biała

55 / 46

7.01 Katowice

128 / 108

 


OBECNI NA SZKOLENIU:

D – dyrektorzy

KO- przedstawiciele kuratorium oświaty

PPP- przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OPS- przedstawiciele  organów prowadzących szkoły

ODN- przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli