Rok 2015

Tematyka - rodzaj spotkania

Data

Miejsce

Liczba uczestników

Prowadzący

Ogółem

D

KO

OP

 PP

 OD

Spotkania  szkoleniowe  dla dyrektorów szkół dotyczące organizacji egzaminu  zawodowego w sesji styczeń/luty 2016

(egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin) oraz przedstawienie wyników z sesji w 2015 roku

7.12

Bielsko-Biała

41

 

 

 

 

 

Renata Hejsak

Adam Woś

8.12

Katowice

111

 

 

 

 

 

Dagmara Kumor

Robert Wanic

9.12 

Gliwice

68

 

 

 

 

 

Andrzej Pasiut

Krzysztof Presz

10.12

Rybnik

46

 

 

 

 

 

Kamila Jędryczka

Dagmara Kumor

11.12

Częstochowa

38

 

 

 

 

 

Sławomir Duch

Konferencja dla dyrektorów gimnazjów:

Analiza wyników egzaminu 2015 w województwie śląskim, 

-organizacja egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016.

9.11

Rybnik

122

114

4

 

1

3

Hanna Wylężek

6.11

Częstochowa

121

116

1

 

2

2

Hanna Wylężek

5.11

Katowice

306

301

 

3

 

2

Elżbieta Modrzewska

Urszula Okrajni

4.11

Bielsko-Biała

161

158

 

 

 

3

Elżbieta Modrzewska

Krzysztof Słomczyński

3.11

Jaworzno

71

71

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk

Konferencje dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnychwojewództwa śląskiego.

Egzamin maturalny 2015:

Analiza wyników egzaminu maturalnego w 2015 r.

Organizacja egzaminu w 2016 r.

23.10

Katowice

106

 

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk

21.10

Bielsko-Biała

78

 

 

 

 

 

Elżbieta Modrzewska

21.10

Częstochowa

72

 

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk

20.10

Rybnik

65

 

 

 

 

 

Elżbieta Modrzewska

20.10

Gliwice

97

 

 

 

 

 

Anna Krasuska

19.10

Jaworzno

85

 

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowychwojewództwa śląskiego:

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej (analiza wyników sprawdzianu 2015  w województwie śląskim, organizacja sprawdzianu 2016, kalendarz dyrektora szkoły, informacja o EWD).

12.10

Katowice 

429

417

5

5

 

2

Elżbieta Modrzewska

Urszula Okrajni

9.10

Rybnik

172

169

3

 

 

3

Monika Szymańska 

8.10

Częstochowa

225

213

3

1

2

6

Urszula Okrajni

Monika Szymańska 

7.10

Bielsko-Biała

240

239

1

 

 

 

Elżbieta Modrzewska 

6.10

Jaworzno

99

98

1

 

 

 

Elżbieta Modrzewska 

Konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnychwojewództwa śląskiego:
Planowanie pracy szkoły w kontekście egzaminów zawodowych

30.09

Katowice

236

 

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk
Robert Wanic

29.09

Częstochowa

47

 

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk
Robert Wanic

28.09

Bielsko-Biała

50

 

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk
Robert Wanic

Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowew sesji letniej 2015 oraz organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2015

27.04

Katowice

387

D-128
PZNEP-87
PZNCP-172

 

 

 

 

Dagmara Kumor
Robert Wanic

27.04

Katowice

375

D-60
PZNEP-96
PZNCP-206
PZE- 11

2

 

 

 

Renata Hejsak

Adam Woś

28.04

Gliwice

515

D- 104
PZNEP-123
PZNCP-255
PZE-31

2

 

 

 

Kamila Jędryczka
Krzysztof Presz

29.04

Rybnik

355

D- 77
PZNEP-140
PZNCP-101
PZE-36

1

 

 

 

Dagmara Kumor
Andrzej Pasiut

29.04

Częstochowa

301

D- 45
PZNEP-82
PZNCP-161
PZE-10
ZZ-1

2

 

 

 

Sławomir Duch

Robert Wanic

29.04

Bielsko-Biała

335

D- 58
PZNEP-114
PZNCP-156

 

4

3

 

Renata Hejsak

Krzysztof Presz

Szkolenia Zastępców Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół ponadgimnazjalnychwojewództwa śląskiego:

Organizacja egzaminu maturalnego w nowej i starej formule egzaminu w 2015 roku

26.03

Gliwice

99

 

 

 

 

 

Anna Krasuska
Ewa Rzepczyńska-Pich

25.03

Rybnik

71

 

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk
Ewa Rzepczyńska-Pich

25.03

Częstochowa

74

 

 

 

 

 

Anna Krasuska
Iwona Różycka

24.03

Bielsko-Biała

79

 

 

 

 

 

Anna Krasuska
Iwona Różycka

24.03

Jaworzno

74

 

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk
Ewa Rzepczyńska-Pich

23.03

Katowice

96

 

 

 

 

 

Jadwiga Brzdąk
Ewa Rzepczyńska-Pich

Seminarium na temat Rzemieślniczej nauki zawodu

19.03

Katowice

ok 100

 

 

 

 

 

Robert Wanic

Szkolenie dla przewodniczących

i zastępców szkolnych zespołów egzaminacyjnych:

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

W 2015 roku

(Zadania dyrektora szkoły przed egzaminem gimnazjalnym.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego.

Dokumentowanie przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

 Sposób pakowania i przekazania materiałów egzaminacyjnych.

Komunikaty. 

20.03

Częstochowa

141

122

2

 

2

15

Elżbieta Modrzewska

Krystyna Zwierzycka 

20.03

Gliwice

137

128

 

5

3

1

Urszula Okrajni

Iwona Różycka

19.03 

Bielsko-Biała

173

167

3

2

 

1

Urszula Okrajni
Krystyna Zwierzycka

18.03 

Katowice

174

160

8

1

5

 

Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka

17.03 

Rybnik 

106

101

1

1

1

2

Elżbieta Modrzewska
Krystyna Zwierzycka

16.03

Jaworzno

91

90

 

 

1

 

Jadwiga Brzdąk

Krystyna Zwierzycka  

XII Konferencja OSKKO

07.03

Katowice

ok 100

 

 

 

 

 

Robert Wanic

Szkolenie dla przewodniczących i zastępców szkolnych zespołów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych województwa śląskiego:

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej 2015 rok

(Zadania dyrektora szkoły przed sprawdzianem.

 Przeprowadzenie sprawdzianu.

Dokumentowanie przebiegu sprawdzianu.

Pakowanie i przekazanie materiałów egzaminacyjnych.

Komunikaty.

10.03

Katowice

336

311

15

4

4

 

Elżbieta Modrzewska

Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka

9.03

Rybnik

189

182

3

1

2

1

Elżbieta Modrzewska 

Krystyna Zwierzycka  

6.03

Gliwice

158

152

 

4

2

 

Urszula Okrajni 

Iwona Różycka  

6.03

Częstochowa

241

227

2

1

 

11

Monika Szymańska 
Krystyna Zwierzycka

5.03

Bielsko-Biała

226

220

2

 

1

3

Monika Szymańska

Krystyna Zwierzycka 

4.03

Jaworzno

96

93

 

 

3

 

Jadwiga Brzdąk

Krystyna Zwierzycka

XIII Bielskie Targi Edukacyjne

 

Nowa formuła egzaminu maturalnego 2015 oraz egzaminów gimnazjalnych

29.01

Bielsko-Biała

90

 

 

 

 

 

Anna Krasuska

Urszula Okrajni

28.01

Bielsko-Biała

80

 

 

 

 

 

Anna Krasuska

Urszula Okrajni

Konferencja IBE: „Kwalifikacje dla każdego"

13.01

Warszawa

ok 150

 

 

 

 

 

Robert Wanic