Rok 2016

Tematyka – rodzaj spotkania

Data

Miejsce

Liczba uczestników*

Prowadzący

Ogółem

D

KO

OP

PP

OD

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczące organizacji egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2017 (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe -stary egzamin)

06.12

Gliwice

70

 68

 

 

 

Krzysztof Presz

Adam Woś

06.12

Rybnik

43

 43

 

 

 

 

Kamila Jędryczka

Sławomir Duch

07.12

Bielsko-Biała

48

 46

 1

 1

 

 

Renata Hejsak

Adam Woś

07.12

Częstochowa

44

 44

 

 

 

 

Dagmara Kumor

Katarzyna Wyrwas

08.12

Jaworzno

50

 49

 1

 

 

 

Kamila Jędryczka

Sławomir Duch

08.12

Jaworzno

53

 53

 

 

 

 

Renata Hejsak

Dagmara Kumor

Konferencje dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego:

Egzamin maturalny 2016 r.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w 2016 r.

Organizacja egzaminu w 2017 r.

21.10

Bielsko-Biała

83

 

 

 

 

 

Elżbieta Modrzewska

21.10

Częstochowa

80

 

 

 

 

 

Romana Patyk-Lenarczyk

20.10

Rybnik

72

 

 

 

 

 

Anna Krasuska

20.10

Gliwice

84

 

 

 

 

 

Romana Patyk-Lenarczyk

19.10

Katowice

87

 

 

 

 

 

Elżbieta Modrzewska

18.10

Jaworzno

71

 

 

 

 

 

Anna Krasuska 

Konferencja dla dyrektorów  gimnazjów:

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w województwie śląskim.

Organizacja egzaminu gimnazjalnego
w roku szkolnym 2016/2017.

17.10

Katowice

296

291

2

2

 

1

Hanna Wylężek

Elżbieta Modrzewska

12.10

Częstochowa

131

123

2

 

1

5

Hanna Wylężek 

11.10

Bielsko-Biała

151

150

 

1

 

 

Krzysztof Słomczyński

10.10

Rybnik

123

116

5

1

 

1

Ewa Żak

10.10

Jaworzno 

74

72

 

1

1

 

Jerzy Borkowicz

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych:

Podsumowanie wyników sprawdzianu przeprowadzonego w latach 2002-2016 w województwie śląskim.

Analiza wyników sprawdzianu w 2016 r.

7.10

Katowice

204

197

5

2

 

 

Elżbieta Modrzewska

6.10

Częstochowa

141

135

2

 

 

4

Hanna Wylężek

5.10

Bielsko-Biała

143

140

 

3

 

 

Ewa Żak

4.10

Rybnik

127

123

3

1

 

 

Jerzy Borkowicz

3.10

Jaworzno

64

63

 

 

1

 

Elżbieta Modrzewska

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczące organizacji egzaminu zawodowego w sesji maj/lipiec 2016 (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe -stary egzamin)

28.04

Częstochowa

41

 

 

 

 

 

Sławomir Duch
Adam Woś 

28.04

Rybnik

55

 

 

 

 

 

Kamila Jędryczka
Andrzej Pasiut 

27.04

Katowice

118

 

 

 

 

 

Kamila Jędryczka
Andrzej Pasiut

26.04

Gliwice

80

 

 

 

 

 

Sławomir Duch
Krzysztof Presz 

26.04

Bielsko-Biała

52

 

 

 

 

 

Renata Hejsak
Adam Woś

Konferencje dla Zastępców Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego

Organizacja egzaminu

maturalnego w nowej

i starej formule egzaminu

w 2016 roku.

4.04

Częstochowa

66

 

 

 

 

 

Anna Krasuska

Iwona Różycka

4.04

Bielsko-Biała

73

 

 

 

 

 

Elżbieta Modrzewska

Ewa Rzepczyńska

1.04

Gliwice

90

 

 

 

 

 

Anna Krasuska

Iwona Różycka

1.04

Katowice

93

 

 

 

 

 

Elżbieta Modrzewska

Ewa Rzepczyńska

31.03

Rybnik

65

 

 

 

 

 

Anna Krasuska

Ewa Rzepczyńska

30.03

Jaworzno

72

 

 

 

 

 

Elżbieta Modrzewska

Ewa Rzepczyńska

Konferencja dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w gimnazjach:

Organizacja egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku

11.03

Rybnik

119

119

 

 

 

 

Jerzy Borkowicz

Krystyna Zwierzycka

11.03

Częstochowa

132

126

2

 

1

3

Hanna Wylężek
Krystyna Zwierzycka

10.03

Bielsko-Biała

118

116

 

1

1

 

Hanna Wylężek
Krystyna Zwierzycka

9.03

Katowice

156

151

 

4

1

 

Elżbieta Modrzewska

Krystyna Zwierzycka

8.03 

Gliwice

135

127

 

4

3

1

Jerzy Borkowicz

Krystyna Zwierzycka

7.03

Jaworzno

95

95

 

 

 

 

Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka

Konferencja dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół podstawowych województwa śląskiego:

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej 2016 rok

4.03

Katowice

286

286

 

 

 

 

Monika Szymańska
Krystyna Zwierzycka

4.03

Gliwice

424

417

 

5

2

 

Urszula Okrajni
Iwona Różycka

3.03

Częstochowa

175

169

2

 

 

4

Urszula Okrajni
Krystyna Zwierzycka

2.03

Bielsko-Biała

257

255

 

1

1

 

Urszula Okrajni

Krystyna Zwierzycka

2.03

Rybnik

166

163

 

1

1

1

Monika Szymańska

Iwona Różycka

1.03

Jaworzno 

100

99

 

 

1

 

Elżbieta Modrzewska

Krystyna Zwierzycka

  *Objaśnienia skrótów:

D - dyrektorzy

KO - przedstawiciele kuratorium oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

PP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OD - przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli