Rok 2019

Tematyka – rodzaj spotkania

Data

Miejsce

Liczba uczestników*

Prowadzący

Ogółem

D

KO

OP

PP

OD

Konferencja dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych lub zastępców PZE

Organizacja egzaminu maturalnego w 2019 roku.

8.04

Katowice

59

59

 

 

 

 

Barbara Andrzejewska, Aneta Martyka

8.04

Katowice

79

75

2

2

 

 

Barbara Andrzejewska, Aneta Martyka

8.04

Częstochowa

57

56

 

 

1

 

Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Izabela Szemraj

9.04

Bielsko-Biała

73

68

4

1

 

 

Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Aneta Martyka

9.04

Rybnik

53

52

 

1

 

 

Krzysztof Słomczyński

9.04

Gliwice

69

69

 

 

 

 

Barbara Andrzejewska, Izabela Szemraj

Konferencje dotyczące przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

Program konferencji: przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w 2019 r.

22.03.

Częstochowa

378

366

1

1

3

7

Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Hanna Wylężek, Krystyna Zwierzycka

21.03.

Bielsko-Biała

455

436

10

7

 

2

Barbara Freier-Pniok, Krystyna Zwierzycka

20.03.

Rybnik

351

339

3

4

 

5

Jerzy Borkowicz, Krystyna Zwierzycka

19.03.

Sosnowiec

326

324

 

1

1

 

Dębecka Izabela, Krystyna Zwierzycka

18.03.

Katowice

701

676

10

4

8

3

Barbara Freier-Pniok, Krystyna Zwierzycka

 
 
 

*Objaśnienia skrótów:

D - dyrektorzy

KO - przedstawiciele kuratorium oświaty

OP - przedstawiciele organów prowadzących szkoły

PP - przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OD - przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli