Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2019

 

Pliki w formacie PDF

 

Język obcy nowożytny - 12.04.2018 r.
 
POZIOM PODSTAWOWY
 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja X

GA-P1-192 - Język angielski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GF-P1-192 - Język francuski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GE-P1-192 - Język hiszpański  +  transkrypcja + zasady oceniania

GN-P1-192 - Język niemiecki  +  transkrypcja + zasady oceniania

GR-P1-192 - Język rosyjski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GW-P1-192 - Język włoski  +  transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-P2-192 - Język angielski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GN-P2-192 - Język niemiecki  +  transkrypcja + zasady oceniania

GR-P2-192 - Język rosyjski  +  transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt

GA-P4-192 - Język angielski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GN-P4-192 - Język niemiecki  +  transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt

GA-P5-192 - Język angielski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GN-P5-192 - Język niemiecki  +  transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-192 - Język angielski + zasady oceniania

GN-P7-192 - Język niemiecki + zasady oceniania

GR-P7-192 - Język rosyjski + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-192 - Język angielski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GN-P8-192 - Język niemiecki  +  transkrypcja + zasady oceniania

GR-P8-192 - Język rosyjski  +  transkrypcja + zasady oceniania

 

POZIOM ROZSZERZONY

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja X

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-R2-192 - Język angielski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GN-R2-192 - Język niemiecki  +  transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt

GA-R4-192 - Język angielski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GN-R4-192 - Język niemiecki  +  transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt

GA-R5-192 - Język angielski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GN-R5-192 - Język niemiecki  +  transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-192 - Język angielski + zasady oceniania

GN-R7-192 - Język niemiecki + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-192 - Język angielski  +  transkrypcja + zasady oceniania

GN-R8-192 - Język niemiecki  +  transkrypcja + zasady oceniania

 

Przedmioty przyrodnicze - 11.04.2019 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematyka - 11.04.2019 r.
 
 
 
 
 
 
 

Historia i wiedza o społeczeństwie - 10.04.2019 r.

 

GH-H2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-H4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-H5-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-H7-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-H8-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

 

Język polski - 10.04.2019 r.