Komunikaty

  • Harmonogram egzaminów w 2017 r. [TREŚĆ]
  • Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017 [TREŚĆ]
  • Komunikat o przyborach [TREŚĆ]
  • Komunikat w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 [TREŚĆ]
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 [TREŚĆ]
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego - ZAŁĄCZNIKI [pobierz]
  • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 października 2016 r. dotycząca wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) [TREŚĆ]