Komunikaty

Harmonogram egzaminów w 2017 r. [ TREŚĆ ]

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017 [ pobierz ]

Komunikat o przyborach [ pobierz ]

Komunikat o olimpiadach

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 [ pobierz ]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego - ZAŁĄCZNIKI [ pobierz ]

 

Stanowisko Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN w sprawie ważności opinii o dostosowaniu warunków egzaminu gimnazjalnego.

Do Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała materiały dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących na sprawdzianie (dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej), egzaminie gimnazjalnym (dla uczniów klasy III gimnazjum) i egzaminie maturalnym (dla uczniów ostatniej programowo klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

 

Dla każdej z określonych powyżej trzech grup odbiorców przygotowane zostały:

 

1. Plakat, przedstawiający podstawowe zasady, które powinny być przestrzegane, odpowiednio, na sprawdzianie lub egzaminie

2. Propozycja scenariusza zajęć do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą.

Zachęcam Państwa do przeprowadzenia zajęć z uczniami, którzy w kwietniu lub maju br. będą przystępowali do sprawdzianu lub egzaminu. Zapraszam również do wydrukowania plakatu, omówienia z uczniami przedstawionych na nim zasad oraz wykorzystaniu go jako elementu np. gazetki klasowej. Plakat można również przedstawić Rodzicom podczas spotkań.

 

Artur Gałęski
p.o. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej