Komunikaty

  • Harmonogram konferencji dla dyrektorów gimnazjów (20-24 marca 2017 r.) [ TREŚĆ]
  • Harmonogram egzaminów w 2017 r. [ TREŚĆ]
  • Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017 [ TREŚĆ]
  • Komunikat o przyborach [ TREŚĆ]
  • Komunikat w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 [PRZEJDŹ DO]
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 [ TREŚĆ]
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego - ZAŁĄCZNIKI [zip icon POBIERZ]
  • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 października 2016 r. dotycząca wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) [ TREŚĆ]