Wnioski i druki

E. gimnazjalny

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019:

Załączniki 2a, 3a, 3c, 3d do pobrania tutaj

  • Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego (zał. 2a)
  • Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego (zał. 3a)
  • Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów (zał. 3c)
  • Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (zał. 3d)

(+ Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej)