EGZAMIN MATURALNY

 

Komunikaty

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Aktualizacja z 26.08.2019 r.:

  

Druki deklaracji

 

  • Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. - Załącznik 1a
  • Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych. - Załącznik 1b
  • Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).- Załącznik 1c
  • Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. - Załącznik 1d
  • Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.  - Załącznik 1e

Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu

Informatory

Egzamin maturalny w "nowej" formule (od roku 2015)

  • Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 [PRZEJDŹ DO]

 

Egzamin maturalny w "starej" formule (do roku 2014) [pliki  i zip icon]

 

Arkusze egzaminacyjne

 

Arkusze maturalne 2019
Arkusze maturalne 2018
Arkusze maturalne 2017
Arkusze maturalne 2016
Arkusze maturalne 2015
Arkusze maturalne 2014
Arkusze maturalne 2013
Arkusze maturalne 2012
Arkusze maturalne 2011
Arkusze maturalne 2010
Arkusze maturalne 2009
Arkusze maturalne 2008
Arkusze maturalne 2007
Arkusze maturalne 2006

Wglądy do prac maturalnych

Rok szkolny 2018/2019:

(+ Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej)