Opłaty za egzamin maturalny - filmy

Filmy o opłatach za egzamin maturalny

 

Część I. Ponowne przystąpienie do matury.

 

Część II. Opłata za maturę. Ile i kiedy?

 

Część III. Zwolnienie z opłaty za maturę