Informacja o ogłoszeniu wyników z egzaminu maturalnego

Informacja o ogłoszeniu wyników z egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego 2019 można sprawdzić pod adresem: https://serwis.oke.jaworzno.pl/M19/

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I) i w Luksemburgu (Luksemburg I)

Ogłoszenie Ministra Edukacji Narodowej - konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I) i w Luksemburgu (Luksemburg I)

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Podziękowania za przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

dziękuję za organizację i przeprowadzenie ostatniego egzaminu gimnazjalnego i pierwszego egzaminu ósmoklasisty.

Szczególny wyrazy uznania składam dyrektorom szkół woj. śląskiego, Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, Wojewodzie Śląskiemu, pracownikom kuratorium, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, pracownikom samorządu, pracownikom komisji okręgowej w Jaworznie, nauczycielom oraz wszystkim osobom z uprawnieniami pedagogicznymi, które jako wolontariusze pracowały przy organizacji i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

Robert Wanic

dyrektor OKE w Jaworznie