EGZAMIN ZAWODOWY - przekazanie do szkół wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r.

A. Uczniowie i absolwenci szkół

Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w szkołach w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego - zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

 

Czytaj więcej: EGZAMIN ZAWODOWY - przekazanie do szkół wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r.

Nabór kandydatów do prac związanych z organizacją egzaminów 2019

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zatrudni około 30 osób w miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu oraz około 10 osób w lipcu, sierpniu (z przerwami pomiędzy kolejnymi umowami) przy pracach związanych z organizacją egzaminów, w tym komputerową weryfikacją danych, pracami administracyjno-biurowymi oraz związanymi z przenoszeniem dokumentacji egzaminacyjnej.

Czytaj więcej: Nabór kandydatów do prac związanych z organizacją egzaminów 2019

Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
uprzejmie informuję, że  13 grudnia br. będą udostępnione materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty.
Materiały będą mogli Państwo pobrać z SIOEO  https://sioeo.ksdo.gov.pl/oauth/strona-startowa od 9:00.
Pragnę przypomnieć, że przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne i powinno być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym (Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r.).
 
Robert Wanic
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny zwrócili się z apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, skierowali do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy:

List do Dyrektorów

List do Rodziców i Opiekunów