List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny zwrócili się z apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, skierowali do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy:

List do Dyrektorów

List do Rodziców i Opiekunów