Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
uprzejmie informuję, że  13 grudnia br. będą udostępnione materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty.
Materiały będą mogli Państwo pobrać z SIOEO  https://sioeo.ksdo.gov.pl/oauth/strona-startowa od 9:00.
Pragnę przypomnieć, że przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne i powinno być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym (Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r.).
 
Robert Wanic
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie