Podziękowania za przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

dziękuję za organizację i przeprowadzenie ostatniego egzaminu gimnazjalnego i pierwszego egzaminu ósmoklasisty.

Szczególny wyrazy uznania składam dyrektorom szkół woj. śląskiego, Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, Wojewodzie Śląskiemu, pracownikom kuratorium, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, pracownikom samorządu, pracownikom komisji okręgowej w Jaworznie, nauczycielom oraz wszystkim osobom z uprawnieniami pedagogicznymi, które jako wolontariusze pracowały przy organizacji i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

Robert Wanic

dyrektor OKE w Jaworznie