EGZAMIN MATURALNY – komunikat dla egzaminatorów

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów.

 

Od 24 stycznia do 24 lutego br. w Serwisie dla egzaminatorów zostanie uruchomiona możliwość zgłaszania się do oceniania prac po egzaminie maturalnym.

Prosimy Państwa o zalogowanie się do Systemu EGZAMINATOR  (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować.

Proszę sprawdzić poprawność swoich danych i wprowadzić zmiany, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostaną podane przez koordynatora na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator uwzględni udział Państwa w szkoleniu na platformie Moodle – szkolenie trwać będzie od 31 stycznia do 24 lutego br.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - Komunikat w sprawie dodatkowych terminów szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego – nauczycieli języka angielskiego

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje kolejne szkolenia przygotowujące egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w terminach 19.01.2019 r. i 26.01.2019 r. W szkoleniu może  uczestniczyć nauczyciel, który ma uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu gimnazjalnego i posiada uprawnienia do nauczania języka angielskiego.

 

Szkolenie jest jednodniowe i szczegółowe informacje znajdą Państwo w Serwisie dla Egzaminatorów. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapisanie się na wybrane szkolenie poprzez swoje konto w Serwisie dla Egzaminatorów. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.

Nabór na szkolenia rozpocznie się 3 stycznia 2019 r. poprzez Serwis dla Egzaminatorów.

SPRAWDZANIE PRAC EGZAMINACYJNYCH PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY PRZEPROWADZONYM W TERMINIE GŁÓWNYM – KWIECIEŃ 2019 R.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminów ósmoklasisty,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów oceniających prace egzaminacyjne.

W terminie od 8 stycznia do 8 lutego br. w Serwisie dla egzaminatorów zostanie uruchomiona możliwość zgłaszania się do oceniania prac egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Prosimy o zalogowanie się do Systemu Egzaminator (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować oraz sprawdzenie poprawności danych i wprowadzenie zmian, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostaną podane Państwu przez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator weźmie pod uwagę udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym egzaminu (obowiązuje tylko Egzaminatorów egzaminów gimnazjalnych) oraz udział w szkoleniu na platformie Moodle (od 15 stycznia do 8 lutego br.).

SPRAWDZANIE PRAC EGZAMINACYJNYCH PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE GŁÓWNYM – KWIECIEŃ 2019 R.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminów gimnazjalnych,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów oceniających prace egzaminacyjne.

W terminie od 8 stycznia do 8 lutego br. w Serwisie dla egzaminatorów zostanie uruchomiona możliwość zgłaszania się do oceniania prac egzaminacyjnych z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego.

Prosimy o zalogowanie się do Systemu Egzaminator (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować oraz sprawdzenie poprawności danych i wprowadzenie zmian, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostaną podane Państwu przez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator weźmie pod uwagę udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym egzaminu oraz udział w szkoleniu na platformie Moodle (od 15 stycznia do 8 lutego br.).

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (arkusze dostosowane) - komunikat w sprawie szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego – nauczycieli języka polskiego i matematyki

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje szkolenia, przygotowujące egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki, do oceny i sprawdzania arkuszy dostosowanych. W szkoleniu może  uczestniczyć nauczyciel, który ma uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu gimnazjalnego dla uczniów słabosłyszących, niesłyszących lub upośledzonych w stopniu lekkim oraz posiada uprawnienia do nauczania języka polskiego i matematyki.

Szkolenie jest jednodniowe i odbędzie się 24 listopada 2018 r. w Sosnowcu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Serwisie dla Egzaminatorów. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapisanie się na wybrane szkolenie poprzez swoje konto w Serwisie dla Egzaminatorów. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.