KURS NA PLATFORMIE MOODLE DLA EGZAMINATORÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zapraszamy Państwa do udziału w kursie dla egzaminatorów E8 na platformie Moodle. Kurs polega na ocenie przykładowych zadań egzaminacyjnych i składa się z trzech części. Harmonogram trwania każdej części jest następujący:  

  • część pierwsza od 04.11. do 17.11.2019 r.
  • część druga od 18.11. do 01.12.2019 r.
  • część trzecia od 02.12. do 15.12.2019 r.

Podczas rozwiązywania zadań egzaminatorzy pracują w tempie własnym. Informacje dotyczące rozwiązań zadań zostaną przekazane po zakończeniu każdego kursu.

 

UWAGA: Kursy odbędą się w nowej wersji Moodle pod adresem: Nowy Moodle OKE w Jaworznie (https://serwis.oke.jaworzno.pl:10443/moodle). 

Aby się zalogować, prosimy wpisać swój login i hasło z Serwisu dla EGZAMINATORÓW.

KURS NA PLATFORMIE MOODLE DLA EGZAMINATORÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zapraszamy Państwa do udziału w kursie dla egzaminatorów E8 na platformie Moodle. Kurs polega na ocenie przykładowych zadań egzaminacyjnych i składa się z trzech części. Harmonogram trwania każdej części jest następujący: 

  • część pierwsza  od 21.10. do 01.11.2019 r.
  • część druga od 09.12. do 20.12.2019 r.
  • część trzecia od 03.02. do 14.02.2020 r.

Podczas rozwiązywania zadań egzaminatorzy pracują w tempie własnym. Informacje dotyczące rozwiązań zadań zostaną przekazane po zakończeniu każdego kursu

Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów

Szanowni Państwo,

OKE w Jaworznie planuje cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i zawodowych.

Zainteresowane osoby powinny:

  1. zalogować się w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów
  2. wygenerować odpowiedni wniosek na szkolenie
  3. niezwłocznie przesłać komplet wymaganych dokumentów do OKE w Jaworznie tradycyjną pocztą.

Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z Serwisu dla kandydatów na egzaminatorów znajdują się na stronie internetowej OKE w Jaworznie - link tutaj 

O utworzeniu grupy szkoleniowej będzie decydować liczba wniosków z danego przedmiotu/zawodu oraz kolejność zgłoszeń. Zaproszenia na szkolenia do zakwalifikowanych kandydatów będą wysyłane smsem, mailem i poprzez Serwis, na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia. Udział w szkoleniu, po otrzymaniu zaproszenia, należy potwierdzić poprzez Serwis dla kandydatów na egzaminatorów.

DECYZJE O WPISIE DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

Szanowni Państwo Egzaminatorzy, uprzejmie informujemy, że OKE w Jaworznie przechodzi na wersję elektroniczną decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów wszystkich typów. Decyzje będą zamieszczane na Państwa indywidualnych kontach w Serwisie dla Egzaminatorów w formie dokumentu elektronicznego i będą podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W dniach od 15 do 28 lutego 2019 roku zostaną zamieszczone nowe decyzje na kontach dotychczasowych egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego, którzy z mocy ustawy uzyskali wpis do ewidencji egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.

Począwszy od dnia 25 lutego na Państwa kontach będą umieszczane decyzje o wpisach do ewidencji uzyskane w trakcie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów od dnia 1 września 2018 roku (w kolejności odbywania się szkoleń).