EGZAMIN MATURALNY – komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów.

Do 31 marca br. w Serwisie dla egzaminatorów została przedłużona możliwość zgłaszania się do oceniania prac po egzaminie maturalnym.

Prosimy Państwa o zalogowanie się do Systemu EGZAMINATOR  (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować.

Proszę sprawdzić poprawność swoich danych i wprowadzić zmiany, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostały podane przez koordynatora na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator uwzględni udział Państwa w szkoleniu na platformie Moodle – szkolenie trwać będzie od 31 stycznia do 31 marca br.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – sprawdzanie prac egzaminacyjnych – kwiecień 2019 r.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty,

do 31 marca br. w Serwisie dla egzaminatorów została przedłużona możliwość zgłaszania się do oceniania prac egzaminacyjnych z języka polskiego i języka angielskiego.

Prosimy o zalogowanie się do Systemu Egzaminator (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować oraz sprawdzenie poprawności danych i wprowadzenie zmian, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostaną podane Państwu przez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator weźmie pod uwagę udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym egzaminu (obowiązuje tylko Egzaminatorów egzaminów gimnazjalnych) oraz udział w szkoleniu na platformie Moodle (od 15 stycznia do 31 marca br.).

DECYZJE O WPISIE DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

Szanowni Państwo Egzaminatorzy, uprzejmie informujemy, że OKE w Jaworznie przechodzi na wersję elektroniczną decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów wszystkich typów. Decyzje będą zamieszczane na Państwa indywidualnych kontach w Serwisie dla Egzaminatorów w formie dokumentu elektronicznego i będą podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W dniach od 15 do 28 lutego 2019 roku zostaną zamieszczone nowe decyzje na kontach dotychczasowych egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego, którzy z mocy ustawy uzyskali wpis do ewidencji egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.

Począwszy od dnia 25 lutego na Państwa kontach będą umieszczane decyzje o wpisach do ewidencji uzyskane w trakcie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów od dnia 1 września 2018 roku (w kolejności odbywania się szkoleń).

EGZAMIN MATURALNY - Komunikat w sprawie szkolenia uzupełniającego dla egzaminatorów maturalnych z matematyki

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w nowej formule od 2015 r.

W szkoleniach mogą wziąć udział egzaminatorzy, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tego typu doszkoleniach. Szkolenie odbędzie się 16 marca 2019 r.

Szkolenie jest jednodniowe i szczegółowe informacje znajdą Państwo w Serwisie dla Egzaminatorów. Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na szkolenie poprzez swoje konto w Serwisie dla Egzaminatorów. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.

Nabór na szkolenie rozpocznie się 8 lutego 2019 r. poprzez Serwis dla Egzaminatorów.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - Komunikat w sprawie szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego – nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, polskiego i matematyki

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje kolejne szkolenia przygotowujące egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego i matematyki w terminach 09.03.2019 r. i 23.03.2019 r. W szkoleniu może  uczestniczyć nauczyciel, który ma uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu gimnazjalnego i posiada uprawnienia do nauczania wskazanego wyżej przedmiotu.

Szkolenia są jednodniowe i szczegółowe informacje znajdą Państwo w Serwisie dla Egzaminatorów. Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na wybrane szkolenie poprzez swoje konto w Serwisie dla Egzaminatorów. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.

Nabór na szkolenia rozpocznie się 8 lutego 2019 r. poprzez Serwis dla Egzaminatorów.