Komunikat dla egzaminatorów gimnazjalnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie informuje, że egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) z dniem 1 stycznia 2018 r. stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności powoływani do sprawdzania prac po egzaminie ósmoklasisty będą egzaminatorzy, którzy odbędą szkolenie uzupełniające z przedmiotów egzaminacyjnych ww. egzaminu.

Zainteresowane osoby powinny:

  1. zalogować się w Serwisie dla egzaminatorów (link poniżej),
  2. uaktualnić i uzupełnić swoje dane osobowe– proszę zwrócić szczególną uwagę na dane dotyczące wykształcenia i nauczanego przedmiotu.

Szkolenia uzupełniające w tym zakresie zostaną zaplanowane w II połowie roku kalendarzowego.

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/serwisy/dla-egzaminatorow