EGZAMIN MATURALNY – komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów.

Do 31 marca br. w Serwisie dla egzaminatorów została przedłużona możliwość zgłaszania się do oceniania prac po egzaminie maturalnym.

Prosimy Państwa o zalogowanie się do Systemu EGZAMINATOR  (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować.

Proszę sprawdzić poprawność swoich danych i wprowadzić zmiany, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostały podane przez koordynatora na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator uwzględni udział Państwa w szkoleniu na platformie Moodle – szkolenie trwać będzie od 31 stycznia do 31 marca br.