Arkusze egzaminu ósmoklasisty 2019

Pliki w formacie PDF

 

Język polski - 15.04.2019 r.
 

OPOP-100-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

OPOP-200-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

OPOP-400-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

OPOP-500-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

OPOP-700-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

OPOP-800-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

OPOP-C00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu + zasady oceniania

OPOP-Q00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym + zasady oceniania

 

Matematyka - 16.04.2019 r.
 

OMAP-100-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

OMAP-200-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

OMAP-400-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

OMAP-500-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

OMAP-700-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

OMAP-800-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

OMAP-C00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu + zasady oceniania

OMAP-Q00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym + zasady oceniania

 

Język obcy nowożytny - 17.04.2019 r.
 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X

OJAP-100-1904 - Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

OJFP-100-1904 - Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania

OJHP-100-1904 - Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania

OJNP-100-1904 - Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

OJRP-100-1904 - Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

OJWP-100-1904 - Język włoski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

OJAP-200-1904 - Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

OJNP-200-1904 - Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

OJRP-200-1904 - Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

OJAP-400-1904 - Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

OJNP-400-1904 - Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

OJRP-400-1904 - Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

OJAP-500-1904 - Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

OJNP-500-1904 - Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

OJRP-500-1904 - Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

OJAP-700-1904 - Język angielski + zasady oceniania

OJNP-700-1904 - Język niemiecki + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

OJAP-800-1904 - Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

OJNP-800-1904 - Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

OJRP-800-1904 - Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym

OJAP-Q00-1904 - Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

OJNP-Q00-1904 - Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania