Informacja o odbiorze zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019 roku,  w godzinach od 10:00 do 15:00.

Odbiór zaświadczeń odbędzie się w wyznaczonych szkołach-ośrodkach redystrybucji.

Adresy tych szkół zamieszczone są w Serwisie dla dyrektorów w zakładce komunikaty - odbiór zaświadczeń.

Egzamin ósmoklasisty - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - protokoły zbiorcze w SIOEO

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
 
jeżeli złożenie protokołu zbiorczego po egzaminie z języka obcego nowożytnego nie jest możliwe w związku z obciążeniem systemu SIOEO, protokół zbiorczy można wypełnić w wersji papierowej.
Załączamy wzór protokołu, który jest załącznikiem 9c (język obcy nowożytny) do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 
 
W takiej sytuacji uzupełnienie wersji elektronicznej będzie konieczne po egzaminach, do 26 kwietnia, w dniach mniejszego obciążenia systemu SIOEO. 
 
 
 
Przepraszamy za niedogodności.