KONFERENCJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zapraszam Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych lub zastępców PZE, przeprowadzających egzamin ósmoklasisty lub/i egzamin gimnazjalny oraz przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje z zakresu procedur organizacji i przeprowadzania egzaminów. Konferencje odbędą się od 18 do 22 marca 2019 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem.

HARMONOGRAM

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – sprawdzanie prac egzaminacyjnych – kwiecień 2019 r.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty,

Do 17 lutego br. w Serwisie dla egzaminatorów została przedłużona możliwość zgłaszania się do oceniania prac egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Prosimy o zalogowanie się do Systemu Egzaminator (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować oraz sprawdzenie poprawności danych i wprowadzenie zmian, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostaną podane Państwu przez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator weźmie pod uwagę udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym egzaminu (obowiązuje tylko Egzaminatorów egzaminów gimnazjalnych) oraz udział w szkoleniu na platformie Moodle (od 15 stycznia do 17 lutego br.).

Egzamin ósmoklasisty - arkusze pokazowe, grudzień 2018

Arkusze i zasady oceniania