Egzamin ósmoklasisty - informacje o nowym systemie SIOEO służącym do zgłaszania uczniów zdających egzamin ósmoklasisty

System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO)

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

  1. Dane zdających egzamin ósmoklasisty należy przekazać do OKE w nowym systemie SIOEO, udostępnionym pod adresem https://sioeo.ksdo.gov.pl
  2. Zalecane są przeglądarki: Google Chrome lub Mozilla Firefox
  3. Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO
  4. Dane należy wprowadzać według kroków opisanych w Schemacie wprowadzania danych.
  5. Dane osobowe zdających należy wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest możliwe tylko wtedy, gdy w SIO zgłoszono uczniów do egzaminu
  6. Dane zdających należy wprowadzić do systemu w terminie od 5 do 30 listopada 2018 r.
  7. Ważne! Przed pierwszym zalogowaniem do SIOEO prosimy zalogować się najpierw do systemu SIOhttps://sio.men.gov.pl

Więcej informacji

  1. Schemat przekazania danych w SIOEO
  2. Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO

W chwili obecnej tylko dyrektor szkoły ma możliwość wprowadzania danych zdających. Aby to zmienić musi nadać uprawnienia swoim pracownikom dodając role: "Obsługa sesji egzaminacyjnej".