Materiały dla szkół podstawowych przeprowadzających dobrowolny próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty są dostępne również w Serwisie dla Dyrektorów.

Dni organizacji egzaminu zostały wyznaczone na 18, 19 i 20 grudnia 2018 r. Do tego czasu materiały egzaminacyjne powinny być udostępnione tylko osobom upoważnionym przez dyrektora szkoły i być chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 

Robert Wanic
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie