Egzamin ósmoklasisty - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - protokoły zbiorcze w SIOEO

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
 
jeżeli złożenie protokołu zbiorczego po egzaminie z języka obcego nowożytnego nie jest możliwe w związku z obciążeniem systemu SIOEO, protokół zbiorczy można wypełnić w wersji papierowej.
Załączamy wzór protokołu, który jest załącznikiem 9c (język obcy nowożytny) do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 
 
W takiej sytuacji uzupełnienie wersji elektronicznej będzie konieczne po egzaminach, do 26 kwietnia, w dniach mniejszego obciążenia systemu SIOEO. 
 
 
 
Przepraszamy za niedogodności.