Egzamin ósmoklasisty - Komunikat w sprawie zgłaszania danych

Szanowni Państwo,


na dzień 4 listopada 2019 r. planowane jest uruchomienie przez komisję systemu informatycznego do organizacji egzaminu ósmoklasisty (SIOEO). Do tego czasu należy zweryfikować w Systemie Informacji Oświatowej (SIO):

  1. dane teleadresowe szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły
  2. dane uczniów w SIO przypisanych do egzaminu ósmoklasisty

oraz skompletować pozostałe dane, które należy przekazać do OKE w systemie SIOEO.


Ponadto informujemy:

  1. Wszystkie wnioski o Zwolnienie zdającego z egzaminu muszą być złożone w systemie SIOEO, wydrukowane i przesłane pocztą. Złożenie wniosku o zwolnienie z egzaminu będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu danych zdającego tj. od – 4 listopada.
  2. Sposoby dostosowań formy i warunków egzaminu dla zdających muszą być wprowadzone w systemie SIOEO:
  • wynikające z tabeli komunikatu CKE – podczas zgłaszania danych wprowadzają dyrektorzy szkół,
  • wymagające pisemnego porozumienia (nieujęte w tabeli komunikatu i wykazie SIOEO) – zgłaszane przez Wniosek o szczególne dostosowania – zatwierdzane w SIOEO przez OKE.

Złożenie Wniosku o szczególne dostosowanie będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu danych zdającego tj. od – 4 listopada.